آموزش انواع جمله در زبان انگلیسی

حتما در زمان نوشتن، صحبت کردن و خواندن انگلیسی با ساختار متفاوت و کارکرد متفاوت جملاتش مواجه شده‌اید و به دنبال یادگیری آن‌ها هستید؛ این مقاله به آموزش انواع جمله در زبان انگلیسی می‌پردازد که راهنمای کاملی در یادگیری این بخش از زبان انگلیسی است.

چهار نوع جمله در زبان انگلیسی که شامل خبری، پرسشی، امری و تعجبی است به ما امکان این را می‌دهد تا منظور خود را بتوانیم شفاف بیان کنیم. استفاده از جملات متنوع در نوشتار خود باعث افزایش جذابیت متن می‌شود و به شما کمک می‌کند تا نظرات خود را به شکلی تاثیرگذار به خواننده منتقل کنید.

در این مقاله به معرفی هر نوع جمله به همراه مثال می‌پردازیم. پس اگر به دنبال تقویت گرامر زبان انگلیسی خود هستید تا انتهای مقاله همراهمان باشید.

جمله چیست؟

جمله بزرگترین واحد هر زبان است. در زبان انگلیسی با یک حرف بزرگ شروع می‌شود و با یک نقطه یا علامت سوال یا علامت تعجب به پایان می‌رسد.

طبق تعریف کتاب فرهنگ و لغت کمبریج، جمله مجموعه‌ای از کلمات است که معمولاً حاوی یک فعل است که فکری را در قالب یک جمله، سؤال، دستورالعمل یا تعجب بیان می‌کند و هنگام نوشتن با حرف بزرگ شروع می‌شود.

به طور کلی، جمله گروهی از کلمات است که ایده‌ای کامل را به صورت امری، یا پرسیدن یک سوال، یا خبری بیان می‌کند.

مثال:

He is a good boy (خبری), Is he a good boy? (سوالی ), What a nice weather! (تعجبی).

در حالت ایده آل، یک جمله حداقل به یک فاعل و یک فعل نیاز دارد. گاهی اوقات فاعل جمله را می‌توان پنهان کرد، اما فعل باید در جمله بیاید. در واقع، فعل، قلب جمله است.

مثال

Do it.

در این جمله یک فاعل “You” مستتر است اما فعل “do” دیده می‌شود.

به عبارت دیگر، یک جمله کامل انگلیسی باید دارای سه ویژگی باشد:

 1. در متن، یک جمله با یک حرف بزرگ شروع می‌شود و با نقطه [.]، علامت سوال [?] یا تعجب [!] به پایان برسد.
 2. باید یک مفهوم را کامل بیان کند، نه بخشی از آن را.
 3. باید حداقل یک فاعل (پنهان/مشاهده) و یک فعل شامل یک جمله مستقل داشته باشد. (جمله مستقل شامل یک فاعل و فعل مستقل دارد و یک مفهوم کامل را بیان می‌کند.)

بند (Clause) چیست؟

یک بند مجموعه‌ای از کلمات است که به ما در مورد یک عمل و اینکه چه کسی درگیر آن عمل است، اطلاعاتی می‌دهد. اگر یک بند مستقل حاوی یک فعل باشد، ممکن است به عنوان جمله اطلاق شود. قبل از یادگیری یا بازآموزی جملات پیچیده، باید استفاده از ربط‌ها و جملات مرکب را بیاموزیم. توجه داشته باشید که حروف ربط بعد و یا قبل از بندها می‌آیند. به عنوان مثال، « In the end, I want …» به معنی «در پایان، من می‌خواهم …»

معرف انواع بند در زبان انگلیسی

در انگلیسی دو نوع بند وجود دارد که در ادامه آمده است.

 • یک بند اصلی main (مستقل): به تنهایی یک جمله کامل محسوب می‌شود، به عنوان مثال «Rick came first» به معنی «ریک اول آمد». با این حال، یک بند مستقل ممکن است با حروف ربط (and, but, nor, or, yet) به ترتیب به معنی (و، اما، نه، یا، هنوز) به جملات مستقل دیگر ملحق شود تا به یک جمله مرکب بسازد. به عنوان مثال، وقتی به « He was exhausted» به معنی «او خسته شد» وصل شود آنگاه جمله مرکب می‌شود.« Rick came first but he was exhausted.» به معنی «اول اومد اما خسته بود».
 • یک جمله فرعی subordinate (همچنین به عنوان بند وابسته نیز شناخته می‌شود) : گروهی از کلمات است که نمی‌توانند به تنهایی بیایند یا به تنهایی معنی کامل ندارد. بلکه باید با جمله اصلی ترکیب شود و با استفاده از یک ربط فرعی یا یک ضمیر نسبی به آن بپیوندد تا یک جمله کامل تشکیل شود. جملات فرعی معمولاً جملات قیدی یا صفتی هستند.

در زیر نمونه‌هایی از جملات پیچیده آورده شده است:

 • The person who has the winning number wins the luxury car.

شخصی که شماره برنده را داشته باشد برنده ماشین لوکس می‌شود.

 • This is the spaghetti that Merry cooked.

این اسپاگتی است که مری پخت.

 • My sister, whose child you just met, is a doctor.

خواهرم که تازه با فرزندش آشنا شدید پزشک است.

 • The professor asked the patient whom she believed to be the most reliable and talented to audition.

پروفسور از بیمار سوال کرد که به نظر او قابل اعتمادترین و با استعدادترین بیمار برای استماع چه کسی است.

 • The car, which was a little red Benz, tooted its horn.

ماشین که بنز کمی قرمز بود بوق زد.

توجه داشته باشید در جمله زیر whichever به معنی هر کدام، به عنوان حرف ربط استفاده شده است:

 • I will open whichever letter arrives first.

هر نامه‌ای که رسید اول باز می‌کنم.

حال که با جمله و بند آشنا شدیم، برویم سراغ آموزش انواع جمله در زبان انگلیسی از نظر ساختار.

جمله

جمله بزرگترین واحد هر زبان است.

انواع جملات از نظر ساختار

از نظر ساختاری، جملات چهار نوع هستند:

 • جمله ساده (Simple sentence)
 • جمله ترکیبی (Compound sentence)
 • جمله پیچیده (Complex sentence)
 • جمله مرکب – پیچیده (Compound-complex sentence)

در ادامه هریک را توضیح داده‌ایم.

جمله ساده

یک جمله ساده باید یک عبارت مستقل با یک فعل واحد باشد.

مثال:

He always wanted to become a pilot.

(یک جمله و یک فعل)

جمله ترکیبی

یک جمله مرکب باید بیش از یک بند مستقل داشته باشد. برخی از حروف ربط خاص، علائم نگارشی یا هر دو برای به هم پیوستن این جملات استفاده می‌شود.

مثال:

He always wanted to become a pilot, and he wanted to become a writer.

(دو جمله مستقل که هر کدام یک فعل دارند.)

جمله پیچیده

یک جمله پیچیده یک بند و یک جمله مستقل دارد.به عبارت دیگر از یک جکله مستقل و یک یا چند بند وابسته تشکیل شده است. همچنین چند نوع متصل‌کننده خاص برای وصل شدن جملات یک جمله پیچیده وجود دارد. از جمله می توان به that، which، who، whose و غیره اشاره کرد.

مثال:

I know that he always wanted to be a pilot.

در اینجا یک بند وابسته با یک رابط و یک بند مستقل دنبال هم می‌آیند. برعکس آن نیز امکان پذیر است.

نمونه‌های جملات پیچیده

 • When he woke up, the sun was yet to light the sky.

وقتی از خواب بیدار شد، خورشید هنوز آسمان را روشن نکرده بود.

 • His father arrived after the accident had taken place.

پدرش پس از وقوع حادثه رسید.

 • If you like the chocolate, we can bring an extra piece for later.

اگر شکلات را دوست دارید می‌توانیم برای بعد یک تکه اضافه بیاوریم.

 • Before we go to home, finish doing the tasks.

قبل از رفتن به خانه، کارها را تمام کنید.

 • Even though it was windy, they started their trip.

با اینکه باد می‌وزید، سفر خود را آغاز کردند.

 • He would love to visit his friends, provided there is no heavy traffic.

او دوست دارد به دیدار دوستانش برود، به شرطی که ترافیک سنگین نباشد.

 • We did not move until the rain had stopped.

تا باران بند نیامد حرکت نکردیم.

 • My colleague left her career because she needed a fresh start.

همکار من شغل را ترک کرد زیرا به شروعی تازه نیاز داشت.

 • Make hay while the sun shines.

وقتی که آفتاب تو اسمان است آن‌ها رو خشک کن.

 • He went along with the plan although he did not have a good feeling about it.

او با این طرح همراه شد، اگرچه احساس خوبی نسبت به آن نداشت.

 • Since talking could not resolve the issue, there is no point going forward with the deal.

از آنجایی که گفتگو نمی‌تواند مشکل را حل کند، ادامه بحث هیچ فایده‌ای ندارد.

 • Whenever the prices hike, the monthly sales drop.

هر زمان که قیمت‌ها افزایش یابد، فروش ماهانه کاهش یافت.

 • As I was crossing the road, a car slid right past me and crashed into a tree.

در حال عبور از جاده، ماشینی از کنار من سر خورد و با درخت برخورد کرد.

 • Many enjoyed the puppet show; however, Jack did not.

بسیاری از نمایش عروسکی لذت بردند. با این حال، جک دوست نداشت.

 • Being a gentleman, he held the door for his entire group.

او که یک جنتلمن بود، در را برای تمام گروهش نگه داشت.

 • The entire planet is bound to suffer if the ozone layer collapses.

در صورت فروپاشی لایه اوزون، کل سیاره متضرر خواهد شد.

 • We properly started enjoying the show when the Grammy-nominated actor graced the screen.

زمانی که بازیگر نامزد جایزه گرمی در صفحه نمایش دیده شد، نمایش لذت بخش شد.

 • I know who stole the necklace.

من می‌دانم که چه کسی گردنبند را دزدیده است.

جمله مرکب – پیچیده

جمله مرکب – پیچیده (یا جمله پیچیده – مرکب) ترکیبی از ویژگی‌های جملات مرکب و پیچیده در یک جمله است. بنابراین، باید حداقل شامل دو بند مستقل و حداقل یک بند وابسته باشد.

مثال:

I know that you always wanted to become a writer, but I always wanted to become a doctor.

می دانم که شما همیشه دوست داشتید نویسنده شوید، اما من همیشه دوست داشتم دکتر شوم.

در اینجا، یک بند وابسته با یک رابط مختلط و دو بند مستقل با یک پیوند مرکب بین آن‌ها آمده است.

تا اینجای آموزش انواع جمله در زبان انگلیسی با ساختارهای مختلف جملات آشنا شدیم. اما حتما برایتان سوال پیش آمده که چطور می‌توان از این ساختارها برای بیان منظور و مقصود خود استفاده کنیم؟ چطور می‌توان تعجب، خبر و یا هر حالاتی با جملات به مخاطب منتقل کرد؟ در ادامه ۴ نوع اصلی جملات را آموزش دادهایم.

گروهی از کلمات

به طور کلی، جمله گروهی از کلمات است که ایده‌ای کامل را به صورت امری، یا پرسیدن یک سوال، یا خبری بیان می‌کند.

4 نوع جمله در زبان انگلیسی

1.      جملات خبری (Declarative Sentences)

جمله خبری اساسی‌ترین نوع جمله است که هدف آن انتقال اطلاعات بوده و با نقطه تمام می‌شود. جملات توضیحی ساده یا همان خبری می‌توانند عبارات ساده و پایه‌ای زیر باشند.

جملات ساده خبری

 • The girl ran home.

دختر به سمت خانه دوید.

 • You love honey.

شما عسل دوست دارید.

 • My father is a doctor.

پدر من یک دکتر است.

جملات مرکب خبری

جملات خبری می‌توانند، جملات مرکب نیز باشند، مانند این مثال ها:

 • She wants to drink coffee, but she doesn’t know how to make it.

او می‌خواهد قهوه بنوشد، اما نمی‌داند چگونه آن را درست کند.

 • I plan to visit Mexico, and I’m spending a day at beach.

من قصد دارم از مکزیک دیدن کنم و یک روز را در ساحل می‌گذرانم.

 • Jeff doesn’t know how to swim, so he’s taking lessons.

جف شنا بلد نیست، بنابراین درس می‌خواند.

جملات پیچیده خبری

جملات خبری می‌توانند ساختار جملات پیچیده داشته باشند:

 • We ordered a juice when we got to the coffee shop.

وقتی به کافی شاپ رسیدیم یک آب میوه سفارش دادیم.

 • While introvert person is more independent, extrovert person loves being around people.

در حالی که فرد درونگرا مستقل‌تر است، فرد برون گرا عاشق بودن در کنار مردم است.

 • Katy founds a remote job because she enjoys working from home.

کیتی یک شغل از راه دور پیدا می‌کند زیرا از کار کردن در خانه لذت می‌برد.

جملات مرکب-پیچیده خبری

اگر می‌خواهید جملات خبری با ساختاری متفاوت داشته باشید می‌توانید از جملات مرکب-پیچیده برای بیان جملات استفاده کنید:

 • Merry doesn’t enjoy lunch parties and she hates dressing up, although she does like being with her friends.

مری از مهمانی‌های ناهار لذت نمی‌برد و از لباس پوشیدن متنفر است، اگرچه دوست دارد با دوستانش باشد.

 • Although the service at the hotel was slow, the facilities were really good and the price per night for accommodation were fair.

با وجود اینکه خدمات در هتل کند بود، اما امکانات واقعا خوب بود و قیمت هر شب اقامت منصفانه بود.

 • The weather was windy at the beach, so we stayed home until it calms down.

در ساحل هوا باد بود، بنابراین تا آرام شدن در خانه ماندیم.

همانطور که می‌بینید، این جملات، اعم از آن‌هایی که واقعیت را بیان می‌کنند یا عقیده‌ای را بیان می‌کنند، اظهاراتی را اعلام می‌کنند. جملات خبری می‌توانند مانند دو مثال اول ساده یا مانند مثال‌های پایانی مرکب باشند. آن‌ها همچنین می‌توانند هر زمانی داشته باشند، به شرطی که کار اصلی خود که همان بیان اطلاعاتی است را انجام دهند. در مجموع، جملات خبری از رایج ترین نوع جمله است.

2.      جملات پرسشی

این جملات ، سوالی را مطرح می‌کنند و با علامت سوال پایان می‌یابند.

جملات پرسشی ساده

 • Why does the sun set?

چرا خورشید غروب می‌کند؟

 • Whose doll is that?

آن عروسک کیست؟

 • Will Merry get to keep all her lottery winnings?

آیا مری تمام برنده‌های بخت آزمایی خود را حفظ خواهد کرد؟

جملات مرکب پرسشی

جملات مرکب می‌توانند پرسشی باشند:

 • Who is she and why is she here?
 • How much does it cost and why do buy it?
 • I don’t know his name, so can you call him?

جملات پیچیده پرسشی

چند نمونه از جملات پرسشی پیچیده عبارتند از:

 • When Jack gets in, can you give him this letter?

وقتی جک وارد شد، می‌توانید این نامه را به او بدهید؟

 • Can you call me when it’s time to wake up?

می توانید وقتی زمان بیدار شدن است با من تماس بگیرید؟

 • Did you cheat on the test because you were unprepared?
جملات پرسشی

جملات پرسشی سوالی را مطرح می‌کنند و با علامت سوال پایان می‌یابند.

جملات مرکب-پیچیده پرسشی

به مثال های زیر جهت آشنایی با ساختار مرکب-پیچیده برای جملات پرسشی نگاه کنید:

 • Have there been any problems since Nancy was hired, or has it gone smoothly?

آیا از زمان استخدام نانسی مشکلی وجود داشته است یا به آرامی پیش رفته است؟

 • Is the case solved and the suspect is in jail, or are you still working on it?

آیا پرونده حل شده و مظنون در زندان است یا همچنان روی آن کار می‌کنید؟

 • Molly moved to L.A. and Jack stayed in village, but are they officially divorced?

مالی به لس آنجلس نقل مکان کرد و جک در دهکده ماند، اما آیا آن‌ها به طور رسمی طلاق گرفته‌اند؟

 

بسیاری از جملات پرسشی با کلمات پرسشی مانند «how» به معنی «چگونه» یا «why» به معنی «چرا» شروع می‌شوند، اما برخی دیگر سوالات جواب (بله/نه) دارند که به جای اسم با فعل شروع می‌شوند. یادآوری این نکته مهم است که جملات پرسشی برای کامل شدن به یک اسم و یک فعل نیاز دارند.

3.      جملات تعجبی

جملات تعجبی بیانگر احساسات قوی هستند. این جملات از نظر ارائه اطلاعات شبیه به جملات خبری هستند، اما به جای نقطه به علامت تعجب ختم می‌شوند.

جملات ساده تعجبی

 • You said I wanted sandwich!

گفتی ساندویچ می‌خواستم!

 • How well she sings!

چقدر خوب می‌خواند!

 • Wow, she just won a silver medal!

وای، او مدال نقره گرفت!

 

جملات مرکب تعجبی

با جملات مرکب نیز می‌توانید جملات تعجبی بسازید:

 • Merry didn’t think she’d get into Harvard, but she was just accepted!

مری فکر نمی‌کرد وارد هاروارد شود، اما پذیرفته شد!

 • My new job is a wonderful opportunity and it offers great benefits!

شغل جدید من یک فرصت فوق العاده است و مزایای زیادی دارد!

 • You knew she wanted to visit London, so you bought her a ticket!

شما می‌دانستید که او می‌خواهد از لندن بازدید کند، بنابراین برای او بلیط خریدید!

جملات پیچیده تعجبی

برخی از جملات پیچیده تعجبی عبارتند از:

 • She makes me worry when she rides her bike without a helmet!

وقتی دوچرخه اش را بدون کلاه ایمنی می‌چرخد ​​مرا نگران می‌کند!

 • You can finish the party once Jack arrives!

وقتی جک رسید می‌توانید مهمانی را تمام کنید!

 • Call me whether you have good news or not!

با من تماس بگیرید چه خبر خوبی داشتید، چه نداشتید!

جملات مرکب-پیچیده تعجبی

جملات تعجبی زمانی بیشترین تاثیر را دارند که کوتاه باشند، اما می‌توانید از ساختار جملات مرکب-پیچیده را در آن‌ها به کار برد:

 • Since she helped her father when she was young and inspired her to be a writer, she is dedicating her book to him!

از آنجایی که در جوانی به پدرش کمک کرده و به او الهام گرفته تا نویسنده شود، کتابش را به او تقدیم می‌کند!

 • Merry is always arguing because she’s never satisfied with anything, so no one wants to talk to her anymore!

مری همیشه دعوا می‌کند زیرا هرگز از چیزی راضی نیست، بنابراین هیچ کس دیگر نمی‌خواهد با او صحبت کند!

 • Now that the results are in and the judges have spoken, I can tell you that you won the contest!

حالا که نتایج اعلام شد و داوران صحبت کردند، می‌توانم به شما بگویم که شما برنده مسابقه شدید!

جملات تعجبی اغلب در مکالمه روزمره و در متون برای نشان دادن احساسات استفاده می‌شود، اما استفاده از این جملات در متن‌های آکادمیک یا توضیحی مناسب نیست. در کاربردهای رسمی، بهتر است به جای جملات تعجبی، نظر خود را بیان کنید.

4.      جملات امری

جملات امری در مواقعی کاربرد دارد که می‌خواهیم به کسی بگوئیم کاری را انجام دهد. این جملات می‌توانند به صورت توصیه‌های دوستانه، دستورالعمل‌ها یا دستورات بیان شوند. بسیاری از جملات امری به نقطه ختم می‌شوند، اما برخی از خواسته‌های قوی‌تر ممکن است به علامت تعجب ختم شوند تا احساسات را نشان دهند.

جملات امری ساده

 • Please shut the window to keep out the bugs.

لطفاً پنجره را ببندید تا از اشکالات جلوگیری شود.

 • Turn right at the bridge.

بعد از پل به راست بپیچید.

 • Stop bothering me!

اذیتم نکن!

 

جملات مرکب امری

در زیر مثال‌هایی از جملات امری و مرکب آمده است:

 • Put your cellphone away and listen to me!

تلفن همراهت را کنار بگذار و به من گوش کن!

 • There was an accident, but don’t worry.

تصادفی رخ داده است، اما نگران نباشید.

 • Please order me a coffee or pick up a sandwich for me.

لطفا برای من یک قهوه سفارش دهید یا یک ساندویچ برای من بردارید.

جملات پیچیده امری

چند نمونه از جملات امری پیچیده عبارتند از:

 • Since Shan was up all night, please let him sleep this morning.

از آنجایی که شان تمام شب بیدار بود، لطفاً اجازه دهید او امروز صبح بخوابد.

 

 • Don’t ever interrupt me when I’m talking to a customer!

هرگز وقتی با مشتری صحبت می‌کنم حرف من را قطع نکنید!

 • Hand the baby his bottle now that he’s done playing.

اکنون که بازی را تمام کرده است، شیشه شیر را به کودک بدهید.

جملات مرکب-پیچیده امری

اگر می‌خواهید جملات پیچیده‌تر بیان کنید، ساختار این جملات امری مرکب-پیچیده را امتحان کنید:

 • Please knock and ask to be invited in, unless there’s an emergency.

لطفاً در بزنید و بخواهید که دعوت شوید، مگر اینکه شرایط اضطراری وجود داشته باشد.

 • As much as I’d like to help, I’m unavailable this afternoon, so ask Dylan instead.

تا آنجا که می‌خواهم کمک کنم، امروز بعدازظهر در دسترس نیستم، بنابراین به جای آن از دیلن بپرسید.

 • Don’t stay out too late or forget to call me, even if you’re having fun.

تا دیر وقت بیرون نمانید یا فراموش نکنید که با من تماس بگیرید، حتی اگر در حال تفریح ​​هستید.

 

جملات امری فاعل ندارند. اما مخاطب هر جمله امری شما هستید و می‌توان گفت که دوم شخص هستند. ممکن است فاعل جمله حذف شود، زیرا خواننده آگاه است که مخاطب جمله خودش است.

جملات تعجبی

جملات تعجبی بیانگر احساسات قوی هستند.

استفاده از انواع جملات در متن

اگرچه جملات خبری رایج ترین نوع جمله هستند، اما اگر فقط از این جملات در متن استفاده شود، منجر به متن خسته کننده می‌شود. به عنوان مثال پاراگراف زیر را در نظر بگیرید:

You will show me how to make a snowflake. Paper snowflakes are easy to make and can even get addictive once you learn the techniques. The steps outlined below will help you get started.

شما به من نشان خواهید داد که چگونه یک دانه برف درست کنم. درست کردن دانه‌های برف کاغذی آسان است و با یادگیری تکنیک‌ها حتی می‌تواند اعتیاد آور شود. مراحل ذکر شده در زیر به شما کمک می‌کند تا شروع کنید.

هر سه این جملات خبری هستند، بنابراین حس یکنواختی می‌دهند. در مقابل، ببینید وقتی از انواع جملات به جای آن استفاده می‌شود چه اتفاقی می‌افتد:

Are you ready to learn how to make snowflakes? Paper snowflakes are easy to make, but be careful! They can get addictive once you learn the basic techniques. Follow the steps below to get started.

آیا آماده یادگیری نحوه درست کردن دانه‌های برف هستید؟ درست کردن دانه‌های برف کاغذی آسان است، اما مراقب باشید! زمانی که تکنیک‌های اولیه را یاد بگیرید، می‌توانند اعتیاد آور شوند. برای شروع مراحل زیر را دنبال کنید.

همانطور که می‌بینید، پاراگراف دوم از هر یک از انواع جمله استفاده کرده است و متن جالب‌تر شده است. این نحوه نوشتار برای صحبت‌های معمولی و دوستانه و در بسیاری از کارهای خلاقانه مناسب است. در نوشتن رسمی‌تر مراقب باشید. در مورد نوشتار رسمی، جملات خبری مناسب‌تر هستند.

نحوه انتخاب نوع جمله مناسب

انتخاب نوع جمله مناسب در نوشتن بستگی به مقصود شما دارد. با موارد زیر تصمیم بگیرید که چه می‌خواهید بگویید:

 • برای انتقال اطلاعات یا پاسخ دادن به یک سوال، از یک جمله توضیحی استفاده کنید.
 • برای پرسیدن یک سوال مستقیم، یک جمله پرسشی انتخاب کنید.
 • برای اینکه به کسی بگویید چه کاری انجام دهد، از یک جمله ضروری استفاده کنید.
 • برای نشان دادن احساسات، از یک جمله تعجبی استفاده کنید (اما از آن‌ها کم استفاده کنید).

کاربرد هر نوع جمله

اکنون که کارکردها و ساختارهای مختلفی را که یک جمله می‌تواند داشته باشد را می‌دانید، باید بدانید که چگونه آن‌ها را ترکیب کنید تا تأثیر مورد نظر خود را داشته باشید.

 • به نوع نوشتار یا صحبتی که انجام می‌دهید فکر کنید. مقاله‌ای که کاملاً از جملات توضیحی ساده ساخته شده است، کودکانه به نظر می‌رسد و خواندن آن خسته کننده است، اما یک ایمیل سریع به دوستتان را می‌توانید با جملات کوتاه بنویسید.
 • به مخاطبان خود فکر کنید. اگر شما زبان آموز پیشرفته ESL هستید که یک سخنرانی شفاهی ارائه می‌دهد، استادتان از شما می‌خواهد که در صحبت‌های خود میزان تسلط به در به کار بردن جملات پیچیده را نشان دهید، اما اگر در یک گردهمایی انگلیسی زبانان هستید و می‌خواهید مقصود خود را منتقل کنید، باید سؤالات و جملات امری استفاده کنید.
 • مقاله یا سخنرانی خود را دوباره بخوانید. اگر از سه یا چهار جمله مشابه در یک ردیف استفاده می‌کنید، آن را با صدای بلند بخوانید تا ببینید آیا به خوبی جریان دارد.همچنین جملات خود را از نظر بلند و کوتاه بوندن نیز بررسی کنید. پس از یک سری جملات مرکب-پیچیده، یک پاراگراف را با یک جمله توضیحی ساده خاتمه دهید تا خواننده خوشحال شود. یا یک پاراگراف را به سادگی شروع کنید و با جملات طولانی‌تر و پیچیده‌تر اوج بگیرید تا به اوج استدلال خود برسید.

راه‌های زیادی برای تغییر جملات شما وجود دارد. می‌توانید با آموزش انواع جملات در زبان انگلیسی از این امکانات زبان برای گفتار و نوشتار تاثیرگذار کمک بگیرید.

انواع جمله در زبان انگلیسی

آموزش انواع جمله در زبان انگلیسی هم از نظر ساختار و هم از نظر کاربرد

 

جمع بندی

در این مقاله به آموزش انواع جمله در زبان انگلیسی هم از نظر ساختار و هم از نظر کاربرد پرداختیم. جملات ساده، مرکب، پیچیده و مرکب-پیچیده را به همراه مثال معرفی کرده و سپس به کاربرد و نحوه استفاده جملات خبری، تعجبی، امری و سوالی را بررسی کردیم.

اگر به دنبال آموزش زبان انگلیسی با تکیه بر به روزترین منابع هستید، حتما در مجله اینترنتی کوییک عضو شوید تا با ساختارهای مختلف زبان انگلیسی و تکنیک‌هایی که می‌تواند به شما در کسب نمره عالی در آزمون‌های بین المللی زبان انگلیسی را فرابگیرید. موسسه تخصصی آموزش زبان انگلیسی کوییک با ساله‌ها تجربه موفق در آموزش زبان آموزان برای کسب نمرات خوب در آزمون‌هایی همچون آیلتس، تافل، تولیمو و بسیاری دیگر در کنار شماست. برای اطلاع از کلاس‌های خصوصی و عمومی می‌توانید با شماره‌های موجود در سایت تماس بگیرید و یا فرم تعیین سطح را در سایت پر کنید؛ کارشناسان ما پاسخگوی شما هستند.

مطالب مرتبط

این نوشته چقدر مفید بود؟

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 5 میانگین: 4]

2 نظر یا سوال
Inline Feedbacks
View all comments
Mortaza Eftikhari

یک جمله می خواهم که فاعل مفعول فعل قیدی زمان و قیدی مکان در آن باشد

گلناز

بسیار عالی و جامع بود.سپاس

موسسه تخصصی زبان کوییک - آموزش تضمینی زبان از مبتدی تا پیشرفته