وبلاگ موسسه تخصصی زبان کوییک ،نکات مهم زبان انگلیسی