خودتان را معرفی کنید! در این مقاله با مثال‌های مختلف (سوال و پاسخ) و برگه‌های قابل چاپ ESL خواهید آموخت که چگونه با اعتماد به نفس به معرفی خود به زبان انگلیسی بپردازید و همچنین چگونه از طریق ایمیل، در مصاحبه یا در کلاس انگلیسی خود را معرفی کنید.

وقتی با شخص جدیدی ملاقات می کنید، چه می گویید؟ قطعا از او می‌خواهید که خود را معرفی کند.

معرفی خود به زبان انگلیسی چگونه است؟

در هنکام ورود به جمع، طریقه معرفی کردن خود اهمیت بسزایی دارد

معرفی خود به زبان انگلیسی ،چیزی بیشتر از گفتن نام است. در حقیقت باید اطلاعات بیشتری در مورد خود به زبان انگلیسی ارائه دهید. گاهی این ‌کار بخصوص با افراد غریبه می‌تواند مشکل‌ساز باشد زیرا آنچه می‌گویید به زمینه‌ی بحث و موقعیت بستگی دارد (به عنوان مثال می‌خواهید خود را در مصاحبه شغلی معرفی کنید، خود را از طریق ایمیل معرفی کنید یا خود را در کلاس انگلیسی معرفی کنید).

در این سلسله دروس یاد خواهید گرفت که چگونه با اعتماد به نفس و اطمینان ، معرفی خود به زبان انگلیسی را مقدور سازید.

اولین گام مهم و بسیار ضروری برای معرفی خود به زبان انگلیسی ، پرسیدن درباره اسم افراد مختلف و دانستن سوال مناسب در این زمینه است. در جدول زیر متداول ترین سوال‌ها را برای شما فراهم کرذه‌ایم.

نام و مشخصات
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
نام شما چیست؟? What’s your name
نام من … است…. My name is …/ I’m
نام کامل/کوچک/خانوادگی من … است. … My full/ first/ last name is
میتوانید من را … صدا کنید./ آنها من را با اسم … صدا میکنند. /لطفا من را با نام … صدا کنید… You can call me …/ They call me …/ Please call me
نام مستعار من … است. … My nick name is

گام بعدی معرفی خود به زبان انگلیسی، پرسیدن یا پاسخ دادن به مسایل مربوط به ملیت افراد مختلف یا خودتان است. چرا که وقتی به کشور دیگری سفر می‌کنید کنجکاو خواهید بود که ذرباره ملیت افراد مختلف سوالاتی را مطرح نمایید. پس سوالات زیر و جواب‌های آن را با دقت مطالعه کنید.

ملیت
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
شما اهل کجا هستید؟ / از کجا می‌آیید؟
کجا متولد شده‌اید؟
?Where are you from?/ Where do you come from
?Where were you born
من از کشور…هستم ./ من از … می‌آیم./ محل زندگی من کشور … است./ اصلیت من از کشور … است.
(نام کشور گفته می‌شود)
(I’m from …/ I hail from …/ I come from …/ My hometown is …/ I’m originally from … (country
من … هستم. (ملیت گفته می‌شود)(I’m … (nationality

من در کشور … متولد شده‌ام. … I was born in

شاید بخواهید که در راستای معرفی خود به زبان انگلیسی ، آدرس خود را برای کسی بفرستید یا درباره آدرس دیگر افراد سوالاتی را عنوان نمایید. جدول زیر به شما کمک خواهد کرد که به صورت اصولی درباره این مقوله بحث نمایید و سوال و جواب مناسب را بدانید.

محل زندگی
پاسخ‌هاAnswers
کجا زندگی می‌کنید؟ / آدرس شما چیست؟

?Where do you live?/ What’s your address
من در … زندگی میکنم./ آدرس من … است. (نام شهر گفته می‌شود)(I live in … / My address is … (city

من در خیابان … زندگی میکنم.(I live on … (street name

من بیشتر زندگی خود را در … گذرانده ام…. I have spent most of my life in
من در … بزرگ شده‌ام. … I grew up in

یکی دیگر از روش های معرفی خود به زبان انگلیسی پرسیدن درباره سن در هر جایی و در هر مقوله‌ای پیشنهاد نمی‌شود. اما اگر خواستید درباره سن کسی سوال کنید و جواب‌های مناسبی برای این سوال داشته باشید جدول زیر توضیحات کاملی را برای شما فراهم می‌کند.

سن
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
چند ساله هستید؟?How old are you
من … سن دارم.?I’m … years old
من بیشتر/ تقریبا/ نزدیک به … سن دارم. … I’m over/ almost/ nearly
من در اوایل دهه بیست – اواخر دهه سی هستم.I’m in my early twenties/ late thirties

سوالاتی درباره خانواده و جواب‌های مربوط به آن می‌توانند نقش بسزایی در ایجاد یک دوستی خوب با فردی که زبان مادری‌اش انگلیسی است را ایفا کند. لذا سعی کردیم در بحث معرفی خود به زبان انگلیسی بهترین سوال‌ها و جواب‌های مربوط به این موضوع را در جدول زیر فراهم آوریم. دقت داشته باشید که نمونه‌های زیر فقط بخشی از سوالات هستند و نمونه‌های دیگری نیز وجود دارند که در موسسه تخصصی زبان کوییک تمامی مسایل شبیه به این موضوع برای شما تدریس خواهند شد.

معرفی خود به زبان انگلیسی چگونه است؟

برای توسعه مکالمات خود درباره خانواده خود بحث کنید

خانواده
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
اعضای خانواده شما چند نفر هستند؟
یا چند نفر زندگی می‌کنید؟
با چه کسی زندگی می‌کنید؟
ایا خواهر و برادر دارید؟
?How many people are there in your family
?Who do you live with
?With whom do you live
?Do you have any sibling
تعدادافراد خانواده‌ی من … است. .There are … (number) people in my family
خانواده ما … عضو دارد..My family has … (number) people
من با … زندگی میکنم.… I live with my
من تک فرزند هستم..I am the only child
من هیچ خواهر و برادری ندارم..I don’t have any siblings
من … برادر و … خواهر دارم. (تعداد ذکر می‌شود).I have … brothers and … (number) sister

تاریخ تولد سوالی است که شاید بیشتر برای خانم‌ها جذابیت دارد. جدول زیر نحوه سوال کردن درباره تاریخ تولد را به شما آموزش خواهد داد .

تاریخ تولد
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
تاریخ تولد شما کی است؟ / چه زمانی متولد شده‌اید؟
شماره تلفن شما چند است؟
?What is your date of birth?/ When is your birthday
?What is your phone number
تاریخ تولد من … است.… My birthday is on
شماره تلفن من … است. … My phone number is

شغل مبحثی است  در  معرفی خود به زبان انگلیسی که شما محدوده گسترده‌تری ار مکالمات را با بقیه افراد داشته باشید. چرا که روزانه با شغل خود دست و پنجه نرم می‌کنیم و اغلب افراد اطلاعات دقیقی درباره پیشه خودشان دارند. جدول زیر را با دقت بیشتری مطالعه کنید.

معرفی خود به زبان انگلیسی چگونه است؟

جهت ارتقای مکالمه خود در محیط،از شغل خود صحبت کنید

شغل
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
چه‌کاری انجام می‌دهید؟
برای گذران زندگی چه‌کار می‌کنید؟
چه نوع شغلی دارید؟
زمینه‌ی کاری شما چیست؟
وقتی بزرگ شدید می‌خواهید چکاره شوید؟
?What do you do
?What do you do for living
?What’s your job
? What sort of work do you do
? What line of work are you in

من … هستم. (نام شغل)
من به عنوان … کار می کنم.
… I am a/ an
…. I work as a/ an
من برای شرکت … و به عنوان … کار می‌کنم. …. I work for …(company) as a/ an
من بیکار هستم.
من از شغل خود بیرون امده ام.
من تعدیل نیرو شده‌ام.
من دو شغله هستم.
.I’m unemployed
.I am out of work
.I have been made redundant
.I am between jobs
من به عنوان … کسب درآمد می‌کنم.…. I earn my living as a/ an
من به دنبال شغل می‌گردم.
من به دنبال کار می گردم.
.I am looking for a job
.I am looking for work
من بازنشسته هستم.
.I’m retired
من می‌خواهم در آینده … شوم.
من میخواهم… باشم
… I would like to be a/ an
… I want to be a/ an
من قبلا در …(نام مکان) به عنوان … (نام شغل) مشغول بکار بودم.(I used to work as a/ an … at … (places
من کارم را در دپارتمان …و به عنوان … اغاز کرده‌ام.. I just started as … in the … department
من در …(نام محل) کار می‌کنم.(I work in/at a … (place
من در…(نام شهر) و برای مدت… (سال) کار می‌کنم..I have been working in … (city) for … years

شغل‌های مهم :

Teacher: معلم

nurse: پرستار

secretary: منشی

manager:  مدیر

Cleaner: نظافت‌چی

builder: ساختمان ساز

engineer: مهندس

مکانهای مفید:

Bank: بانک

factory: کارخانه

Supermarket: سوپر مارکت

Museum: موزه

Hospital: بیمارستان

Shop: فروشگاه

Gallery: گالری

سرگرمی موضوعی است که همه ملیت‌ها به آن علاقه وافری دارند و صحبت کردن درباره آن برای همگان جذاب است. در معرفی خود به زبان انگلیسی می‌‌توانید از نمونه سوال‌ها و جواب‌های زیر استفاده نمایید.

سرگرمی
پاسخ‌هاAnswers
سرگرمی شما چیست؟
به چه کاری علاقه دارید؟
دوست دارید چه کاری انجام دهید؟
?What’s your hobby
?What do you like
? What do you like to do
من به … علاقه‌دارم. من از … لذت میبرم. (ورزش، فیلم و…)
(I like/ love/ enjoy/ … (sports/ movies
من به … علاقه‌مندم.… I am interested in
من در انجام … خوب هستم … I am good at
سرگرمی‌های من … هستند.… My hobbies are
… My hobby is
ورزش مورد علاقه‌ی من … است.… My favorite sport is
رنگ مورد علاقه‌ی من … است.… My favorite color is
من به … اشتیاق خاصی دارم.… I have a passion for
مکان مورد علاقه‌ی من … است.
… My favorite place is
(I sometimes go to … (places

من به … علاقه ندارم. / من از … متنفرم. … I don’t like/ dislike/ hate
غذا/نوشیدنی مورد علاقه‌ی من … است.… My favorite food/ drink is
خواننده / گروه مورد علاقه‌ی من … است.… My favorite singer/ band is
روز مورد علاقه‌ی من در هفته … است، به این دلیل که …… My favorite day of the week is … because

در انتها لیستی از سرگرمی‌ها را در جدول زیر برای شما تدارک دیده‌ایم.

لیست فعالیت‌های پرکاربرد
پاسخ‌هاAnswers
مطالعه، نقاشی، طراحی

Reading, painting, drawing
بازیهای کامپیوتری
Playing computer games
گشت و گذار در اینترنت
Surfing the Internet
جمع کردن تمبر/ سکه…
Collecting stamps/ coins
رفتن به سینما
Going to the cinema
بازی با دوستان
Playing with friends
صحبت با بهترین دوست خود
Chatting with best friends
رفتن به پارک/ ساحل/ باغ‌وحش/ موزه و…
Going to the park/ beach/ zoo/ museum
گوش کردن به موسیقیListening to music

انواع فیلم‌های سینمایی:

action movie: فیلم های حادثه‌ای

comedy: طنز

romance:رمانتیک و عاشقانه

horror: ترسناک،

document: مستند،

thriller:مهیج،

cartoons:انمیشن

انواع ورزش‌ها:

volleyball: والیبال،

badminton: بدمینتون،

tennis:تنیس،

yoga:یوگا،

cycling :دوچرخه‌سواری،

running:دومیدانی،

fishing: ماهیگیری.

اوقات فراغت
پاسخ‌هاAnswers
سوالها:
دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟
در وقت اضافی خود چه فعالیتی انجام می‌دهید؟

?What do you like doing your free time
? What do you do in your spare time
دوست دارم در اوقات فراغت خود … انجام دهم.
In my free time, I like
دوست دارم وقتی بیکار هستم… انجام دهم.
I like … when I’m free
بعضی مواقع در اخر هفته‌ها به … (نام مکان) می‌روم.(At weekends I sometimes go to … (place

معرفی خود به زبان انگلیسی تنها معرفی نام و مکانی که به دنیا آمده اید نیست. در این مقاله سعی کردیم بخش های مهم معرفی خود با زبان انگلیسی را بررسی کنیم.شما می‌توانید با شرکت در دوره‌های مکالمه موسسه تخصصی کوییک به راحتی درباره هر مبحثی صحبت کنید. اما اگر شما هم بخش های دیگری را مد نظر داشتید حتما در پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید.

مطالب مرتبط
حروف ربط در زبان انگلیسی
تقویت مهارت روان صحبت کردن در آزمون آیلتس
دوره‌های آنلاین زبان انگلیسی برای مهاجرین ایرانی
اهمیت آموزش یادگیری زبان انگلیسی برای بازرگانان
یادگیری انگلیسی با فیلم
معرفی خود به زبان انگلیسی
آموزش رایگان زبان انگلیسی
تقویت اسپیکینگ در آزمون آیلتس
آموزش زبان انگلیسی آنلاین
آمادگی آیلتس جهت آموزش زبان از سطح ابتدایی
آموزش زبان انگلیسی در سفر
آموزش انگلیسی با داستان
مکالمه زبان انگلیسی در کمترین زمان
تقویت مهارت ریدینگ در زبان انگلیسی
تقویت مهارت رایتینگ در زبان انگلیسی
اهمیت یادگیری زبان انگلیسی برای تمامی افراد
دوره های آنلاین در کوییک
آموزش سریع زبان انگلیسی در موسسه تخصصی زبان کوییک
بهترین آموزشگاه زبان در تهران
آموزشی متفاوت در موسسه تخصصی زبان کوییک
آموزش مکالمه زبان انگلیسی در کمترین زمان در موسسه تخصصی زبان کوییک
کلاس‌های تضمینی در موسسه تخصصی زبان کوییک
برترین متد یادگیری زبان انگلیسی از صفر
6 پاسخ
 1. Avatar
  سیمین گفته:

  خیلی ابتدایی بود اما برای مرور اون چیزایی که تو مدرسه خونده بودیم با حال بود
  دسته بندی خوبی کردید
  خسته نباشید

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *