معرفی خود به زبان انگلیسی چگونه است؟

خودتان را معرفی کنید! در این مقاله با مثال‌های مختلف (سوال و پاسخ) و برگه‌های قابل چاپ ESL خواهید آموخت که چگونه با اعتماد به نفس به معرفی خود به زبان انگلیسی بپردازید و همچنین چگونه از طریق ایمیل، در مصاحبه یا در کلاس انگلیسی خود را معرفی کنید.

وقتی با شخص جدیدی ملاقات می کنید، چه می گویید؟ قطعا از او می‌خواهید که خود را معرفی کند.پس آشنایی با نحوه معرفی خود به زبان انگلیسی را با موسسه تخصصی زبان کوییک فرابگیرید.

در هنکام ورود به جمع، طریقه معرفی کردن خود اهمیت بسزایی دارد

معرفی خود به زبان انگلیسی ،چیزی بیشتر از گفتن نام است. در حقیقت باید اطلاعات بیشتری در مورد خود به زبان انگلیسی ارائه دهید. گاهی این ‌کار بخصوص با افراد غریبه می‌تواند مشکل‌ساز باشد زیرا آنچه می‌گویید به زمینه‌ی بحث و موقعیت بستگی دارد (به عنوان مثال می‌خواهید خود را در مصاحبه شغلی معرفی کنید، خود را از طریق ایمیل معرفی کنید یا خود را در کلاس انگلیسی معرفی کنید یا قصد دارید خود را به انگلیسی در مصاحبه دکتری معرفی کنید).

نمونه‌های متن معرفی خود به زبان انگلیسی برای مصاحبه‌ها و تعیین سطح در خیلی از وبسابت‌های وجود دارند اما حفظ کردن آن‌ها صحبت کردن شما را غیر طبیعی نشان می‌‌هد. اما در این سلسله دروس یاد خواهید گرفت که چگونه با اعتماد به نفس و اطمینان ، معرفی خود به زبان انگلیسی را مقدور سازید بدون این که هیچ قالب و متنی را حفظ کنید.

اولین گام مهم و بسیار ضروری برای معرفی خود به زبان انگلیسی ، پرسیدن درباره اسم افراد مختلف و دانستن سوال مناسب در این زمینه است. در جدول زیر متداول ترین سوال‌ها را برای شما فراهم کرذه‌ایم.

نام و مشخصات
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
نام شما چیست؟ ? What’s your name
نام من … است …. My name is …/ I’m
نام کامل/کوچک/خانوادگی من … است. … My full/ first/ last name is
میتوانید من را … صدا کنید./ آنها من را با اسم … صدا میکنند. /لطفا من را با نام … صدا کنید … You can call me …/ They call me …/ Please call me
نام مستعار من … است. … My nick name is

گام بعدی معرفی خود به زبان انگلیسی، پرسیدن یا پاسخ دادن به مسایل مربوط به ملیت افراد مختلف یا خودتان است. چرا که وقتی به کشور دیگری سفر می‌کنید کنجکاو خواهید بود که ذرباره ملیت افراد مختلف سوالاتی را مطرح نمایید. پس سوالات زیر و جواب‌های آن را با دقت مطالعه کنید.

ملیت
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
شما اهل کجا هستید؟ / از کجا می‌آیید؟
کجا متولد شده‌اید؟
?Where are you from?/ Where do you come from
?Where were you born
من از کشور…هستم ./ من از … می‌آیم./ محل زندگی من کشور … است./ اصلیت من از کشور … است.
(نام کشور گفته می‌شود)
(I’m from …/ I hail from …/ I come from …/ My hometown is …/ I’m originally from … (country
من … هستم. (ملیت گفته می‌شود) (I’m … (nationality
من در کشور … متولد شده‌ام. … I was born in

شاید بخواهید که در راستای معرفی خود به زبان انگلیسی ، آدرس خود را برای کسی بفرستید یا درباره آدرس دیگر افراد سوالاتی را عنوان نمایید. یا بخواهید در فرم استخدامی خود آدرس خود را به زبان انگلیسی بنویسید. جدول زیر به شما کمک خواهد کرد که به صورت اصولی درباره این مقوله بحث نمایید و سوال و جواب مناسب را بدانید.

محل زندگی
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
کجا زندگی می‌کنید؟ / آدرس شما چیست؟?Where do you live?/ What’s your address
من در … زندگی میکنم./ آدرس من … است. (نام شهر گفته می‌شود)(I live in … / My address is … (city
من در خیابان … زندگی میکنم. (I live on … (street name
من بیشتر زندگی خود را در … گذرانده ام…. I have spent most of my life in
من در … بزرگ شده‌ام. … I grew up in

یکی دیگر از روش های معرفی خود به زبان انگلیسی پرسیدن درباره سن در هر جایی و در هر مقوله‌ای پیشنهاد نمی‌شود. اما اگر خواستید درباره سن کسی سوال کنید و جواب‌های مناسبی برای این سوال داشته باشید جدول زیر توضیحات کاملی را برای شما فراهم می‌کند.

سن
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
چند ساله هستید؟ ?How old are you
من … سن دارم. ?I’m … years old
من بیشتر/ تقریبا/ نزدیک به … سن دارم. … I’m over/ almost/ nearly
من در اوایل دهه بیست – اواخر دهه سی هستم. I’m in my early twenties/ late thirties

سوالاتی درباره خانواده و جواب‌های مربوط به آن می‌توانند نقش بسزایی در ایجاد یک دوستی خوب با فردی که زبان مادری‌اش انگلیسی است را ایفا کند. لذا سعی کردیم در بحث معرفی خود به زبان انگلیسی بهترین سوال‌ها و جواب‌های مربوط به این موضوع را در جدول زیر فراهم آوریم. دقت داشته باشید که نمونه‌های زیر فقط بخشی از سوالات هستند و نمونه‌های دیگری نیز وجود دارند که در موسسه تخصصی زبان کوییک تمامی مسایل شبیه به این موضوع برای شما تدریس خواهند شد.

خانواده
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
اعضای خانواده شما چند نفر هستند؟
یا چند نفر زندگی می‌کنید؟
با چه کسی زندگی می‌کنید؟
ایا خواهر و برادر دارید؟
?How many people are there in your family
?Who do you live with
?With whom do you live
?Do you have any sibling
تعدادافراد خانواده‌ی من … است. .There are … (number) people in my family
خانواده ما … عضو دارد. .My family has … (number) people
من با … زندگی میکنم. … I live with my
من تک فرزند هستم. .I am the only child
من هیچ خواهر و برادری ندارم. .I don’t have any siblings
من … برادر و … خواهر دارم. (تعداد ذکر می‌شود) .I have … brothers and … (number) sister

برای توسعه مکالمات خود درباره خانواده خود بحث کنید

تاریخ تولد سوالی است که شاید بیشتر برای خانم‌ها جذابیت دارد. جدول زیر نحوه سوال کردن درباره تاریخ تولد را به شما آموزش خواهد داد .

تاریخ تولد
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
تاریخ تولد شما کی است؟ / چه زمانی متولد شده‌اید؟
شماره تلفن شما چند است؟
?What is your date of birth?/ When is your birthday
?What is your phone number
تاریخ تولد من … است. … My birthday is on
شماره تلفن من … است. … My phone number is

شغل مبحثی است در معرفی خود به زبان انگلیسی که شما محدوده گسترده‌تری ار مکالمات را با بقیه افراد داشته باشید. چرا که روزانه با شغل خود دست و پنجه نرم می‌کنیم و اغلب افراد اطلاعات دقیقی درباره پیشه خودشان دارند. جدول زیر را با دقت بیشتری مطالعه کنید.

شغل
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
چه‌کاری انجام می‌دهید؟
برای گذران زندگی چه‌کار می‌کنید؟
چه نوع شغلی دارید؟
زمینه‌ی کاری شما چیست؟
وقتی بزرگ شدید می‌خواهید چکاره شوید؟
?What do you do
?What do you do for living
?What’s your job
? What sort of work do you do
? What line of work are you in
من … هستم. (نام شغل)
من به عنوان … کار می کنم.
… I am a/ an
…. I work as a/ an
من برای شرکت … و به عنوان … کار می‌کنم. …. I work for …(company) as a/ an
من بیکار هستم.
من از شغل خود بیرون امده ام.
من تعدیل نیرو شده‌ام.
من دو شغله هستم.
.I’m unemployed
.I am out of work
.I have been made redundant
.I am between jobs
من به عنوان … کسب درآمد می‌کنم.…. I earn my living as a/ an
من به دنبال شغل می‌گردم.
من به دنبال کار می گردم.
.I am looking for a job
.I am looking for work
من بازنشسته هستم..I’m retired
من می‌خواهم در آینده … شوم.
من میخواهم… باشم
… I would like to be a/ an
… I want to be a/ an
من قبلا در …(نام مکان) به عنوان … (نام شغل) مشغول بکار بودم.(I used to work as a/ an … at … (places
من کارم را در دپارتمان …و به عنوان … اغاز کرده‌ام.. I just started as … in the … department
من در …(نام محل) کار می‌کنم.(I work in/at a … (place
من در…(نام شهر) و برای مدت… (سال) کار می‌کنم..I have been working in … (city) for … years

جهت ارتقای مکالمه خود در محیط،از شغل خود صحبت کنید

شغل‌های مهم

Teacher: معلم

nurse: پرستار

secretary: منشی

manager:  مدیر

Cleaner: نظافت‌چی

builder: ساختمان ساز

engineer: مهندس

مکانهای مفید

Bank: بانک

factory: کارخانه

Supermarket: سوپر مارکت

Museum: موزه

Hospital: بیمارستان

Shop: فروشگاه

Gallery: گالری

سرگرمی موضوعی است که همه ملیت‌ها به آن علاقه وافری دارند و صحبت کردن درباره آن برای همگان جذاب است. در معرفی خود به زبان انگلیسی می‌‌توانید از نمونه سوال‌ها و جواب‌های زیر استفاده نمایید.

سرگرمی
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
سرگرمی شما چیست؟
به چه کاری علاقه دارید؟
دوست دارید چه کاری انجام دهید؟
?What’s your hobby
?What do you like
? What do you like to do
من به … علاقه‌دارم. من از … لذت میبرم. (ورزش، فیلم و…)(I like/ love/ enjoy/ … (sports/ movies
من به … علاقه‌مندم.… I am interested in
من در انجام … خوب هستم… I am good at
سرگرمی‌های من … هستند.… My hobbies are
… My hobby is
ورزش مورد علاقه‌ی من … است.… My favorite sport is
رنگ مورد علاقه‌ی من … است.… My favorite color is
من به … اشتیاق خاصی دارم.… I have a passion for
مکان مورد علاقه‌ی من … است.… My favorite place is
(I sometimes go to … (places
من به … علاقه ندارم. / من از … متنفرم.… I don’t like/ dislike/ hate
غذا/نوشیدنی مورد علاقه‌ی من … است.… My favorite food/ drink is
خواننده / گروه مورد علاقه‌ی من … است.… My favorite singer/ band is
روز مورد علاقه‌ی من در هفته … است، به این دلیل که …… My favorite day of the week is … because

در انتها لیستی از سرگرمی‌ها را در جدول زیر برای شما تدارک دیده‌ایم.

لیست فعالیت‌های پرکاربرد
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
مطالعه، نقاشی، طراحی

Reading, painting, drawing
بازیهای کامپیوتری
Playing computer games
گشت و گذار در اینترنت
Surfing the Internet
جمع کردن تمبر/ سکه…
Collecting stamps/ coins
رفتن به سینما
Going to the cinema
بازی با دوستان
Playing with friends
صحبت با بهترین دوست خود
Chatting with best friends
رفتن به پارک/ ساحل/ باغ‌وحش/ موزه و…
Going to the park/ beach/ zoo/ museum
گوش کردن به موسیقیListening to music

انواع فیلم‌های سینمایی

action movie: فیلم های حادثه‌ای

comedy: طنز

romance:رمانتیک و عاشقانه

horror: ترسناک،

document: مستند،

thriller:مهیج،

cartoons:انمیشن

انواع ورزش‌ها

volleyball: والیبال،

badminton: بدمینتون،

tennis:تنیس،

yoga:یوگا،

cycling :دوچرخه‌سواری،

running:دومیدانی،

fishing: ماهیگیری.

اوقات فراغت
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
سوالها:
دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟
در وقت اضافی خود چه فعالیتی انجام می‌دهید؟

?What do you like doing your free time
? What do you do in your spare time
دوست دارم در اوقات فراغت خود … انجام دهم.
In my free time, I like
دوست دارم وقتی بیکار هستم… انجام دهم.
I like … when I’m free
بعضی مواقع در اخر هفته‌ها به … (نام مکان) می‌روم.(At weekends I sometimes go to … (place

معرفی خود به زبان انگلیسی تنها معرفی نام و مکانی که به دنیا آمده اید نیست. در این مقاله سعی کردیم بخش های مهم معرفی خود با زبان انگلیسی را بررسی کنیم.شما می‌توانید با شرکت در دوره‌های مکالمه موسسه تخصصی کوییک به راحتی درباره هر مبحثی صحبت کنید. اما اگر شما هم بخش های دیگری را مد نظر داشتید حتما در پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید.

پرسش‌های متداول در زمینه معرفی خود به زبان انگلیسی

معرفی خود به انگلیسی شامل چه مواردی است؟

این مبحث شامل مواردی همچون نام ، ملیت، محل زندگی ، سن ، خانواده ، شغل ، سرگرمی ،‌‌اوقات فراغت ، تحصیلات و تاریخ تولد می باشد .

معرفی خود به زبان انگلیسی در چه مواقعی ضروری است؟

این مورد در مصاحبه های شغلی ، در سفرهای کاری و تفریحی به کشورهای انگلیسی زبان ‌و همچنین موفقیت در تست های تعیین سطح نقش بسزایی دارد.

راهکار موسسه زبان کوییک در راستای موفقیت معرفی خود به انگلیسی چیست؟

زبان آموزان می‌توانند با شرکت در کلاسهای ده ساعته به موفقیتی قابل توجه در راستای معرفی خود به زبان انگلیسی و مکالمه های ضروری دست یابند.

آیا موضوع معرفی خود به انگلیسی منجر به پیشرفت در مکاتبات بین المللی می شود؟

این مقاله نه تنها باعث پیشرفت در نامه نگاری به زبان انگلیسی می‌شود بلکه موجب افزایش اعتماد به نفس در مکالمات به زبان انگلیسی می گردد.

چه کسانی در معرفی خود به زبان انگلیسی موفق تر هستند؟

هر چقدر ارتباط شما با زبان انگلیسی نزدیکتر باشد موفقیت شما چشمگیرتر است ، پس افرادی که فیلم های انگلیسی بیشتری می بینند و یا کتاب داستان‌های انگلیسی بیشتری مطالعه می کنند در این زمینه موفق تر هستند.

این نوشته چقدر مفید بود؟

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1180 میانگین: 4.2]

مطالب مرتبط

guest
87 نظر یا سوال
Inline Feedbacks
View all comments
نگین
نگین

مطلب بسیار کامل بود ای کاش واسه سفر هم مطلب بذارید

آرش جهانی‌فر
آرش جهانی‌فر
مدیر
پاسخ به  نگین

در سایت وجود دارد اگر سرچ بفرمایید خواهید یافت

مرتضی
مرتضی

سلام خیلی مطلب عالی ای بود

نوژين
نوژين

یکی از مقاله های خیلی خوبی بود ک به درد من خیلی خورد
ممنونم لطفا بازم از این مطالب بذارین

سیمین
سیمین

خیلی ابتدایی بود اما برای مرور اون چیزایی که تو مدرسه خونده بودیم با حال بود
دسته بندی خوبی کردید
خسته نباشید

شهاب
شهاب

خوب بود ولی میتونست بیشتر و بهتر باشه

مهسا م
مهسا م

سلام خیلی مفید و کاربردی بود اگر ممکته فیلم بذاربد

Masi
Masi

خیلی عالیی very verh much

Bahareh
Bahareh

عالی بود ،ممنون 💐

سمیرا
سمیرا

سلام
من میخواستم برای مصاحبه کاری شرکت کنم با یه شرکت کانادایی می خواستم بدونم دوره ای هست که بتونه من را سریع برای معرفی خودم به انگلیسی و حالا مطالب مربوط به مصاحبه کاری اماده کنه ؟

کیمیا
کیمیا

سلام من یه مصاحبه کاری دارم برای یه شرکتی که تو بازرگانی بین المللی کار می کنه و خیلی برام مهمه که بتونم این جایگاه شغلی رو بگیرم
شنیدم سوالا شامل موارد زیر میشه:
معرفی خودم به زبان انگلیسی
معرفی سابقه کاری به انگلیسی
صحبت کردن درباره سابقه تحصیلی به انگلیسی
و اطلاعات کلی درباره بقیه اعضای خانواده به انگلیسی
خواستم بدونم اگه بخوام به صورت خیلی کلی و سریع به این مسائل معرفی مسلط بشم موسسه زبان کوییک کلاس خصوصی یا گروهی برای من میذاره؟ باید بگم من فقط یه هفته فرصت دارم

💕fatemeh
💕fatemeh

ببخشید من میخواموچت انلاین کنم نمیشه
میشع فقط سریع پیگیری کنید؟؟

rez.javid
rez.javid

سلام
برای معرفی خود به زبان انگلیسی در مصاحبه کاری هم میشه بیشتر مطلب بزارید؟
متشکرم

نادی
نادی

سلام بهترین راهکار برای تقویت مکالمه چیست؟

نسیم
نسیم

با عرض سلام
قربان من در بحث معرفی خودم و مسایل ساده زبان انگلیسی دچار مشکل هستم
ینی بیشتر از این هم در زبان انگلیسی نیاز ندارم با توجه به شغلم
اما هیچی از انگلیسی بلد نیستم
راهکاری دارید؟

لیلی
لیلی

سلام
مونولوگ معرفی خود برای سال هفتم و هشتم رو میتونید برای من بنویسید؟
معلم ما خیلی سخت گیره

حمید رضا
حمید رضا

یکی از کامل ترین مطالبی بود که خوندم. کلاس مکالمه به صورت آنلاین هم دارین شما؟

سولماز
سولماز

خیلی جالب و مفید بود، اما برای تلفظ دچار مشکل هستم و گیج میشم موقع صحبت کردن. برای تقویت مکالمه راه کاری دارید؟

Mataee
Mataee

سلام به انگلیسی جمله ی زیر چی میشه؟
من ساعت ۱۲و۳۰از مدرسه برمیگردم؟

مریم
مریم

مونولوگ انگلیسی درباره خود پایه نهم رو میشه برامون بذارید؟

سمانه گچلو
سمانه گچلوSama
Sama

مطالب خیلی کامل بود ممنون
ولی در پایان مونولوگ چی باید بگم؟

Ahmad
Ahmad

عالی بود..مرسی

عهدان
عهدانمنیره
منیره

بهتر از این نمیشد
نمرم بیست شد
سال هشتم
ممنون از سایت عالیییه کوییک

محمد اسکندری نسب
محمد اسکندری نسب

عالی بود

سونیا
سونیا

خیلی ممنون از توضیحاتتون

Emirem
Emirem

خیلی ممنون خیلی کامل بود 👍

یوسف
یوسف

عالی هست

iman
iman

بسیار کاربردی و آموزنده….دمتون گرم

MAHAN87
MAHAN87

عالی بود ولی بهتر از این هم میتونست باشه
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

وحید اکبری پابندی
وحید اکبری پابندی

آقا دمتون گرم توی این سرما.
خیلی عالی و کامل

محمد
محمد

با سلام و درود واقعا تشکر میکنم بابت زحمتی که برای تهیه و تایپ مطالب میکشید کاملا واضح هست که به جمله ی زکات علم نشر آن است اعتقاد دارید.

میلاد
میلاد

هدف تقویت زبان انگلیسی

پارساتیراندازی
پارساتیراندازی

عالی بود.فقط کاش میشدبیشترودرموردچیزهای مختلف دیگرهم می گفتید.میشه مطالب بیشتری رو بزارید.میشه لینک اصلاحات انگلیسی وجوک ها و…روبهم بدین.

الهه
الهه

من امروز اومدم بیرون اومدم کوه

فاطیما
فاطیما

سلام . خیلی خوب نبود . راضی نیستم . حال ممنون از شما

محمد مسعود
محمد مسعود

عالی بود

علی
علی

عالی هالی عالی عالی عالی بود

Amirreza Ghateh
Amirreza Ghateh

سلام مطالب عالیی بود

بهاره
بهاره

بدون تردید عالی بود ممنون خیلی ممنون واقعا از این مطالبتون راضی بودم

سارا
سارا

خیلی عالی بود استفاده کردم👏

Zhr
Zhr

خیلی عالی بود
خسته نباشید

ناشنای
ناشنای

عالی از در 1تا4 هشتم باشه خوبه

نسیم
نسیم

متنتون کمک بسیارزیادی کردبه ما …دلم نیومد تشکرنکنم 😍😍👌👌ممنونم

خانم
خانم

سلام

Mahmood
Mahmood

بسیار عالی بود تشکر از همکاری شما

نیما
نیما

خوب بود ممنون

محبوب
محبوب

واقعا عالی بود ، ممنون از زحماتتون🌹🌹

هومن کیانی
هومن کیانی

خیلی عالی بود واقعا ممنون از شما ولی ای کاش این مطلب حالت دانلود بصورت پی دی اف داشت

مرتضی
مرتضی

خانوادت رومعرفی کن

موسسه تخصصی زبان کوییک - آموزش تضمینی زبان از مبتدی تا پیشرفته
87
0
لطفا سوال یا دیدگاهتان را برای ما بنویسید!x