معرفی خود به زبان انگلیسی چگونه است؟

خودتان را معرفی کنید! در این مقاله با مثال‌های مختلف (سوال و پاسخ) و برگه‌های قابل چاپ ESL خواهید آموخت که چگونه با اعتماد به نفس به معرفی خود به زبان انگلیسی بپردازید و همچنین چگونه از طریق ایمیل، در مصاحبه یا در کلاس انگلیسی خود را معرفی کنید.

وقتی با شخص جدیدی ملاقات می‌کنید، چه می‌‌‌گویید؟ قطعا از او می‌خواهید که خود را معرفی کند.پس آشنایی با نحوه معرفی خود به زبان انگلیسی را با موسسه تخصصی زبان کوییک فرابگیرید.

در هنکام ورود به جمع، طریقه معرفی کردن خود اهمیت بسزایی دارد

معرفی خود به زبان انگلیسی، چیزی بیشتر از گفتن نام است. در حقیقت باید اطلاعات بیشتری در مورد خود به زبان انگلیسی ارائه دهید. گاهی این ‌کار بخصوص با افراد غریبه می‌تواند مشکل‌ساز باشد زیرا آنچه می‌گویید به زمینه‌ی بحث و موقعیت بستگی دارد (به عنوان مثال می‌خواهید خود را در مصاحبه شغلی معرفی کنید، خود را از طریق ایمیل معرفی کنید یا خود را در کلاس انگلیسی معرفی کنید یا قصد دارید خود را به انگلیسی در مصاحبه دکتری معرفی کنید).

نمونه‌های متن معرفی خود به زبان انگلیسی برای مصاحبه‌ها و تعیین سطح در خیلی از وبسابت‌های وجود دارند اما حفظ کردن آن‌ها صحبت کردن شما را غیر طبیعی نشان می‌‌هد. اما در این سلسله دروس یاد خواهید گرفت که چگونه با اعتماد به نفس و اطمینان، معرفی خود به زبان انگلیسی را مقدور سازید بدون این که هیچ قالب و متنی را حفظ کنید.

اولین گام مهم و بسیار ضروری برای معرفی خود به زبان انگلیسی، پرسیدن درباره اسم افراد مختلف و دانستن سوال مناسب در این زمینه است. در جدول زیر متداول ترین سوال‌ها را برای شما فراهم کرذه‌ایم.

نام و مشخصات
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
نام شما چیست؟ ? What’s your name
نام من … است …. My name is …/ I’m
نام کامل/کوچک/خانوادگی من … است. … My full/ first/ last name is
میتوانید من را … صدا کنید./ آنها من را با اسم … صدا میکنند. /لطفا من را با نام … صدا کنید … You can call me …/ They call me …/ Please call me
نام مستعار من … است. … My nick name is

گام بعدی معرفی خود به زبان انگلیسی، پرسیدن یا پاسخ دادن به مسایل مربوط به ملیت افراد مختلف یا خودتان است. چرا که وقتی به کشور دیگری سفر می‌کنید کنجکاو خواهید بود که درباره ملیت افراد مختلف سوالاتی را مطرح نمایید. پس سوالات زیر و جواب‌های آن را با دقت مطالعه کنید.

ملیت
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
شما اهل کجا هستید؟ / از کجا می‌آیید؟
کجا متولد شده‌اید؟
?Where are you from?/ Where do you come from
?Where were you born
من از کشور…هستم ./ من از … می‌آیم./ محل زندگی من کشور … است./ اصلیت من از کشور … است.
(نام کشور گفته می‌شود)
(I’m from …/ I hail from …/ I come from …/ My hometown is …/ I’m originally from … (country
من … هستم. (ملیت گفته می‌شود) (I’m … (nationality
من در کشور … متولد شده‌ام. … I was born in

شاید بخواهید که در راستای معرفی خود به زبان انگلیسی، آدرس خود را برای کسی بفرستید یا درباره آدرس دیگر افراد سوالاتی را عنوان نمایید. یا بخواهید در فرم استخدامی خود آدرس خود را به زبان انگلیسی بنویسید. جدول زیر به شما کمک خواهد کرد که به صورت اصولی درباره این مقوله بحث نمایید و سوال و جواب مناسب را بدانید.

محل زندگی
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
کجا زندگی می‌کنید؟ / آدرس شما چیست؟?Where do you live?/ What’s your address
من در … زندگی میکنم./ آدرس من … است. (نام شهر گفته می‌شود)(I live in … / My address is … (city
من در خیابان … زندگی میکنم. (I live on … (street name
من بیشتر زندگی خود را در … گذرانده ام…. I have spent most of my life in
من در … بزرگ شده‌ام. … I grew up in

یکی دیگر از روش‌های معرفی خود به زبان انگلیسی پرسیدن درباره سن در هر جایی و در هر مقوله‌ای پیشنهاد نمی‌شود. اما اگر خواستید درباره سن کسی سوال کنید و جواب‌های مناسبی برای این سوال داشته باشید جدول زیر توضیحات کاملی را برای شما فراهم می‌کند.

سن
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
چند ساله هستید؟ ?How old are you
من … سن دارم. ?I’m … years old
من بیشتر/ تقریبا/ نزدیک به … سن دارم. … I’m over/ almost/ nearly
من در اوایل دهه بیست – اواخر دهه سی هستم. I’m in my early twenties/ late thirties

سوالاتی درباره خانواده و جواب‌های مربوط به آن می‌توانند نقش بسزایی در ایجاد یک دوستی خوب با فردی که زبان مادری‌اش انگلیسی است را ایفا کند. لذا سعی کردیم در بحث معرفی خود به زبان انگلیسی بهترین سوال‌ها و جواب‌های مربوط به این موضوع را در جدول زیر فراهم آوریم. دقت داشته باشید که نمونه‌های زیر فقط بخشی از سوالات هستند و نمونه‌های دیگری نیز وجود دارند که در موسسه تخصصی زبان کوییک تمامی مسایل شبیه به این موضوع برای شما تدریس خواهند شد.

خانواده
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
اعضای خانواده شما چند نفر هستند؟
یا چند نفر زندگی می‌کنید؟
با چه کسی زندگی می‌کنید؟
ایا خواهر و برادر دارید؟
?How many people are there in your family
?Who do you live with
?With whom do you live
?Do you have any sibling
تعدادافراد خانواده‌ی من … است. .There are … (number) people in my family
خانواده ما … عضو دارد. .My family has … (number) people
من با … زندگی میکنم. … I live with my
من تک فرزند هستم. .I am the only child
من هیچ خواهر و برادری ندارم. .I don’t have any siblings
من … برادر و … خواهر دارم. (تعداد ذکر می‌شود) .I have … brothers and … (number) sister

برای توسعه مکالمات خود درباره خانواده خود بحث کنید

تاریخ تولد سوالی است که شاید بیشتر برای خانم‌ها جذابیت دارد. جدول زیر نحوه سوال کردن درباره تاریخ تولد را به شما آموزش خواهد داد .

تاریخ تولد
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
تاریخ تولد شما کی است؟ / چه زمانی متولد شده‌اید؟
شماره تلفن شما چند است؟
?What is your date of birth?/ When is your birthday
?What is your phone number
تاریخ تولد من … است. … My birthday is on
شماره تلفن من … است. … My phone number is

شغل مبحثی است در معرفی خود به زبان انگلیسی که شما محدوده گسترده‌تری ار مکالمات را با بقیه افراد داشته باشید. چرا که روزانه با شغل خود دست و پنجه نرم می‌کنیم و اغلب افراد اطلاعات دقیقی درباره پیشه خودشان دارند. جدول زیر را با دقت بیشتری مطالعه کنید.

شغل
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
چه‌کاری انجام می‌دهید؟
برای گذران زندگی چه‌کار می‌کنید؟
چه نوع شغلی دارید؟
زمینه‌ی کاری شما چیست؟
وقتی بزرگ شدید می‌خواهید چکاره شوید؟
?What do you do
?What do you do for living
?What’s your job
? What sort of work do you do
? What line of work are you in
من … هستم. (نام شغل)
من به عنوان … کار می کنم.
… I am a/ an
…. I work as a/ an
من برای شرکت … و به عنوان … کار می‌کنم. …. I work for …(company) as a/ an
من بیکار هستم.
من از شغل خود بیرون امده ام.
من تعدیل نیرو شده‌ام.
من دو شغله هستم.
.I’m unemployed
.I am out of work
.I have been made redundant
.I am between jobs
من به عنوان … کسب درآمد می‌کنم.…. I earn my living as a/ an
من به دنبال شغل می‌گردم.
من به دنبال کار می گردم.
.I am looking for a job
.I am looking for work
من بازنشسته هستم..I’m retired
من می‌خواهم در آینده … شوم.
من میخواهم… باشم
… I would like to be a/ an
… I want to be a/ an
من قبلا در …(نام مکان) به عنوان … (نام شغل) مشغول بکار بودم.(I used to work as a/ an … at … (places
من کارم را در دپارتمان …و به عنوان … اغاز کرده‌ام.. I just started as … in the … department
من در …(نام محل) کار می‌کنم.(I work in/at a … (place
من در…(نام شهر) و برای مدت… (سال) کار می‌کنم..I have been working in … (city) for … years

جهت ارتقای مکالمه خود در محیط،از شغل خود صحبت کنید

شغل‌های مهم

Teacher: معلم

nurse: پرستار

secretary: منشی

manager:  مدیر

Cleaner: نظافت‌چی

builder: ساختمان ساز

engineer: مهندس

مکانهای مفید

Bank: بانک

factory: کارخانه

Supermarket: سوپر مارکت

Museum: موزه

Hospital: بیمارستان

Shop: فروشگاه

Gallery: گالری

سرگرمی موضوعی است که همه ملیت‌ها به آن علاقه وافری دارند و صحبت کردن درباره آن برای همگان جذاب است. در معرفی خود به زبان انگلیسی می‌‌توانید از نمونه سوال‌ها و جواب‌های زیر استفاده نمایید.

سرگرمی
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
سرگرمی شما چیست؟
به چه کاری علاقه دارید؟
دوست دارید چه کاری انجام دهید؟
?What’s your hobby
?What do you like
? What do you like to do
من به … علاقه‌دارم. من از … لذت میبرم. (ورزش، فیلم و…)(I like/ love/ enjoy/ … (sports/ movies
من به … علاقه‌مندم.… I am interested in
من در انجام … خوب هستم… I am good at
سرگرمی‌های من … هستند.… My hobbies are
… My hobby is
ورزش مورد علاقه‌ی من … است.… My favorite sport is
رنگ مورد علاقه‌ی من … است.… My favorite color is
من به … اشتیاق خاصی دارم.… I have a passion for
مکان مورد علاقه‌ی من … است.… My favorite place is
(I sometimes go to … (places
من به … علاقه ندارم. / من از … متنفرم.… I don’t like/ dislike/ hate
غذا/نوشیدنی مورد علاقه‌ی من … است.… My favorite food/ drink is
خواننده / گروه مورد علاقه‌ی من … است.… My favorite singer/ band is
روز مورد علاقه‌ی من در هفته … است، به این دلیل که …… My favorite day of the week is … because

در انتها لیستی از سرگرمی‌ها را در جدول زیر برای شما تدارک دیده‌ایم.

لیست فعالیت‌های پرکاربرد
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
مطالعه، نقاشی، طراحی

Reading, painting, drawing
بازیهای کامپیوتری
Playing computer games
گشت و گذار در اینترنت
Surfing the Internet
جمع کردن تمبر/ سکه…
Collecting stamps/ coins
رفتن به سینما
Going to the cinema
بازی با دوستان
Playing with friends
صحبت با بهترین دوست خود
Chatting with best friends
رفتن به پارک/ ساحل/ باغ‌وحش/ موزه و…
Going to the park/ beach/ zoo/ museum
گوش کردن به موسیقیListening to music

انواع فیلم‌های سینمایی

action movie: فیلم های حادثه‌ای

comedy: طنز

romance:رمانتیک و عاشقانه

horror: ترسناک،

document: مستند،

thriller:مهیج،

cartoons:انمیشن

انواع ورزش‌ها

volleyball: والیبال،

badminton: بدمینتون،

tennis:تنیس،

yoga:یوگا،

cycling :دوچرخه‌سواری،

running:دومیدانی،

fishing: ماهیگیری.

اوقات فراغت
عبارت فارسیمعادل انگلیسی
سوالها:
دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟
در وقت اضافی خود چه فعالیتی انجام می‌دهید؟

?What do you like doing your free time
? What do you do in your spare time
دوست دارم در اوقات فراغت خود … انجام دهم.
In my free time, I like
دوست دارم وقتی بیکار هستم… انجام دهم.
I like … when I’m free
بعضی مواقع در اخر هفته‌ها به … (نام مکان) می‌روم.(At weekends I sometimes go to … (place

معرفی خود به زبان انگلیسی تنها معرفی نام و مکانی که به دنیا آمده‌اید نیست. در این مقاله سعی کردیم بخش‌های مهم معرفی خود با زبان انگلیسی را بررسی کنیم. شما می‌توانید با شرکت در دوره‌های تقویت مکالمه انگلیسی موسسه تخصصی کوییک به راحتی درباره هر مبحثی صحبت کنید. کلاس‌های آنلاین زبان انگلیسی می تواند برای شما بهترین گزینه‌باشد. اما اگر شما هم بخش‌های دیگری را مد نظر داشتید حتما در پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید.

پرسش‌های متداول در زمینه معرفی خود به زبان انگلیسی

معرفی خود به انگلیسی شامل چه مواردی است؟

این مبحث شامل مواردی همچون نام ، ملیت، محل زندگی ، سن ، خانواده ، شغل ، سرگرمی ،‌‌اوقات فراغت ، تحصیلات و تاریخ تولد می‌باشد .

معرفی خود به زبان انگلیسی در چه مواقعی ضروری است؟

این مورد در مصاحبه‌های شغلی ، در سفرهای کاری و تفریحی به کشورهای انگلیسی زبان ‌و همچنین موفقیت در تست‌های تعیین سطح نقش بسزایی دارد.

راهکار موسسه زبان کوییک در راستای موفقیت معرفی خود به انگلیسی چیست؟

زبان‌‌آموزان می‌توانند با شرکت در کلاس‌های ده ساعته به موفقیتی قابل توجه در راستای معرفی خود به زبان انگلیسی و مکالمه‌های ضروری دست یابند.

آیا موضوع معرفی خود به انگلیسی منجر به پیشرفت در مکاتبات بین‌المللی می‌شود؟

این مقاله نه تنها باعث پیشرفت در نامه نگاری به زبان انگلیسی می‌شود بلکه موجب افزایش اعتماد به نفس در مکالمات به زبان انگلیسی می‌گردد.

چه کسانی در معرفی خود به زبان انگلیسی موفق‌تر هستند؟

هر چقدر ارتباط شما با زبان انگلیسی نزدیکتر باشد موفقیت شما چشمگیرتر است ، پس افرادی که فیلم‌های انگلیسی بیشتری می‌بینند و یا کتاب داستان‌های انگلیسی بیشتری مطالعه می‌کنند در این زمینه موفق‌تر هستند.

این نوشته چقدر مفید بود؟

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 484 میانگین: 4.3]

مطالب مرتبط

82 نظر یا سوال
Inline Feedbacks
View all comments
زهرا رضائی

بسیار عالی بود

فرزانه استم احمدی تخلص می کنم
پاسخ به  زهرا رضائی

مرسی قشنگیه

فرزانه استم احمدی تخلص می کنم
پاسخ به  زهرا رضائی

سلام خوب یک تاپیک در مورد انگلیسی می خاستم برایم ارسال کنید انشالله همیشه شاد و سر فراز باشی لطفا همکاری نماید تشکر بسیار زیاد.

حامی

عالی بود دمتون گرم

فرزانه استم احمدی تخلص می کنم
پاسخ به  حامی

سلام به همه دوستان که کومنت من رو خونده خوب من نیاز به یک تاپیک در مورد انگلیسی مه خاستم میتونین برام بفرستن ممنون میشم الان خدا نگهدار لطفا همکاری نماید ممنون دوستا ن خوبم .

Sh. Bahrami

سلام آموزش مکالمه زبان انگلیسی در این موسسه انجام میشه ؟

سما

چطوری؟

Amir mohamad

عالی

الهام کاشانی

سلام با آرزوی سلامتی.
ممنون از مقاله‌ی خوبتون درباره‌ی معرفی خود به زبان انگلیسی.
آیا اپلیکیشن یا برنامه‌ای وجود داره که بتونیم باهاش مکالمه رو تمرین کنیم؟ به صورت صوتی و شنیداری.

mani

مدت دوره هاى زبان انگليسي فشرده موسسه تخصصى كوييك چقدر است ؟؟
ايا فقط دوره هاى مكالمه روزمره هم دارين

Amir Ali

برای یاد گیری سریع زبان خارجی کدام نکات ضروری است؟

باران

عااااالی بوووووووود

ژاکلین

پی دی اف این متون قابل دریافت نیست؟

سارا

عالی بود 👌

سارا

واقعا حرف نداره عالی بود من یاد نداشتم مونولوگ بنویسم یاد گرفتم 👌

Sajadkargar

عالی واقعا عالی بود ممنون از نویسندش

حمید
پاسخ به  Sajadkargar

با درود و سپاس از دوستان گرامی دست اندر کلر این سایت که این نکات ارزشمند رو برای موضوع معرفی در دسترس دیگران قرار دادن.

ابوالفضل

ممنون هیلی به درد بخور بود

علی محمدی

سلام و بسیار عالی و کاربردی بود، ممنون

طیبه

بسیار کامل

Abdul kebar

نام من است عبدال کبار من 14ساله استم من درافغانستان استم نام مکتب من است دیکلب

امیر بهرامی

سلام.یعنی عالی بود.لذت بردم.خیلی دنبال همچین چیزی بودم.نمیدونستم از کجا شروع کنم.واقعا ممنون.برقرار باشین

Shahin

شما خیلی عالی استید

Mahdi ebneali

سلام، خیلی عالیه. با تشکر از زحماتتون.

عارغ

بهتر بذارین اینجوری ادم نمیفهمه
مرسی

سینا bmx

عای باین مطالب تونستم توی جشن واره ی خارزمی برنده شم واقا دستتون درد نکنه ممنون

ـٖٖٖٖٖٖٜٖٖٜٖٖٜٖٖٜٖٜـٖٖٖٖٖٖٜٖٖٜٖٖٜٖٖٜٖٜ

فوق العاده

محمد

عالی بود ولی ای کاش تلفظ هم داشت

محمد

سلام خیلی خوب بود ممنون

Hani

عالی بود ممنونم

فائزه

بسیار عالی بود .
متشکرم

هارون

این چی است

عبدالجبار تالانک

من را با اسم مستعار سنگ صدا می کنند

سمیع

معرفی

الی

عالییی بود

ساحل

سلام ببخشید من چطور میتونم ماه تولد خودم و خانواده ام رو بنویسم؟

روح الله

یک جمله شروع می خواهم

Mohammad

من بسیاری تشکری میکنم از این مؤسسه که خدمت بشر دوستانه کرده و مردم را از فقر نجات می‌دهد و امیدوارم که این فعالیت های این مؤسسه افزایش یابد تا اینکه مردم کمتر با مشکیلات دست وپنجه نرم کند

سهیلا بابادوست

عالی خیلی خوب بود ممنونم

Mehrsam moazzez

عالیئییییییی

روژان

عالیییییی ❤️🦋

مینو تاج احمدی

بسیار مفید بود حتی برای تدریس یکجا مکالمات مفید موضوعی مناسب بود با تشکر فراوان از شما

Zhwan

عالی

حسنا

عالی بود 😘
فقط جدید بنویسد

Fatemeh

کامل و کاربردی ، سپاس

zahra

واقعا عالی ممنونم🤗

Neda

عالی بود

آرمینا

خیلی خوب بود فقط درباره اینکه معرفی خودمون رو تموم کنیم هم اگه نمونه داشت خوب میشد.

Mahdi

بسیار عالی است

Zahra

This is perfect website

مسعود

لایک داری بخدا

Ali

⭐⭐⭐⭐⭐

Ashabsalih900@gmail.com

عالی بود تشکر

غریبان

یه متن به شدت کاربردی ، با چیدمان عالی .خیلی ممنونم از زحماتتون.

شفیق

سلام من میخوام انگلیسی یادت بیکرام

شفیق

سلام من میخوام انگلیسی یادت بیگرم

موسسه تخصصی زبان کوییک - آموزش تضمینی زبان از مبتدی تا پیشرفته