آموزش افعال حسی در زبان انگلیسی

افعال حسی در زبان انگلیسی، افعالی هستند که به نحوی به احساسات، حس‌ها و وضعیت‌های فرد اشاره می‌کنند. یادگیری این افعال به زبان آموزان کمک می‌کند تا در درک و استفاده از این احساسات در موقعیت‌های گوناگون، از جمله در مکالمات روزمره و رسمی، مهارت بیشتری داشته باشند.هدف این مطلب، آشنایی شما با افعال حسی در زبان انگلیسی و نحوه استفاده از آن‌ها است. با یادگیری این افعال، می‌توانید بهترین و صحیح‌ترین روش استفاده از آن‌ها را در موقعیت‌های گوناگون به کار ببرید و این باعث می‌شود که به صورت خودکار، مهارت مکالمه و درک بهتر در بحث های گوناگون به دست بیاورید. بنابراین، با یادگیری افعال حسی در زبان انگلیسی، می‌توانید به روشی احساسات و حس‌های خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و بتوانید در موقعیت‌های مختلف، از جمله مکالمات روزمره، ارتباط بیشتر و بهتری برقرار کنید.

تعریف افعال حسی در انگلیسی

افعال حسی در زبان انگلیسی، به افعالی گفته می‌شود که برای بیان تجربه‌ها، احساسات، عواطف و حس‌هایی که در ذهن فرد به وجود می‌آیند، به کار می‌روند. با استفاده از این افعال، می‌توانیم به شنونده یا خواننده، تجربه‌های خود را بازگو کنیم و احساسات خود را به او منتقل کنیم. افعال حسی با سایر افعال عملی و وضعی، تفاوت دارند. در حالی که افعال عملی برای بیان عملیات و فعالیت‌های فیزیکی استفاده می‌شوند و افعال وضعی برای بیان وضعیت‌های مختلف استفاده می‌گردند، افعال حسی برای بیان احساسات و تجربیات ذهنی استفاده می‌شوند.

یادگیری افعال حسی در زبان انگلیسی به شما کمک می‌کند تا بهتر بتوانید تجربه‌های خود را بازگو کرده و با دیگران به اشتراک بگذارید. همچنین، با استفاده از افعال حسی در ارتباط با دیگران، می‌توانید با احساسات و تجربیات آنان درک بهتری داشته باشید و ارتباط بهتری با آنان برقرار کنید.

مقاله پیشنهادی: آموزش زبان انگلیسی

معرفی افعال حسی

لیست افعال حسی در زبان انگلیسی کدام اند؟

افعال حسی در زبان انگلیسی که به طور عمده برای بیان تجربه‌ها و احساسات استفاده می‌شوند، از اهمیت ویژه‌ای در زبان انگلیسی برخوردارند. در ادامه، لیستی از افعال حسی را به همراه مثال‌هایی از هر یک ارائه می‌دهیم:

فهرست افعال حسی
فعل حسیمعنیمثال
Love
دوست داشتن، علاقه داشتنI love chocolate ice cream
She loves listening to music
Like
پسندیدن، خوش‌شانس بودنI like to read books
He likes to play soccer
Enjoyلذت بردن، خوش‌حال بودنShe enjoys cooking
We enjoy watching movies
Hateنفرت داشتن، کراهت داشتنI hate doing the dishes
He hates watching horror movies
Dislikeنپسندیدن، نارضایت بودنShe dislikes going to the dentist
They dislike studying for exams
Preferترجیح دادن، بیشتر پسندیدنHe prefers coffee to tea
We prefer to travel by car
Wantخواستن، خواهان بودنI want to go to the beach
They want to buy a new car
Need
نیاز داشتن، لازم بودنShe needs to study for the exam
We need to finish this project by Friday
Deserveلایق بودن، حق داشتنThey deserve to win the competition
She deserves a promotion for her hard work
Fearترسیدن، وحشت داشتنHe fears heights
She fears spiders
Hopeامیدوار بودن، امید داشتنWe hope to travel abroad next year
He hopes to get a scholarship
Regretپشیمان بودن، افسوس خوردنShe regrets not studying harder in school
They regret not taking the job offer
Believeباور داشتن، گمان کردنHe believes in the power of positive thinking
We believe in equality for all
Doubt
شک کردن، مردود کردن

She doubts his ability to finish the project on time
They doubt the effectiveness of the new policy

مثال‌های دیگری از افعال حسی مثبت شامل admire، appreciate، cherish و مثال‌هایی از افعال حسی منفی شامل despise، loathe،detest  می‌شوند. همچنین، افعال حسی متعادل شامل seem، appear و look می‌شود.

این افعال به کاربرد زیادی در بیان احساسات، نظرات و تجربیات در زبان انگلیسی دارند. برای مثال، فعل “admire” به معنای تحسین کردن یا شگفت زدن است و می‌توان در جملاتی مانند “I admire your hard work” یا “She admired the beautiful sunset” به کار برد. همچنین، فعل “despise” به معنای نفرت داشتن است و می‌توان در جملاتی مانند “I despise liars” یا “She despises her ex-husband” استفاده کرد.

در مورد افعال حسی متعادل، فعل “seem” به معنای به نظر رسیدن یا به نظر دادن است و می‌توان در جملاتی مانند “He seems happy today” یا “She seems to be a good listener” استفاده کرد. همچنین، فعل “appear” به معنای ظاهر شدن است و می‌توان در جملاتی مانند “She appears to be tired” یا “The problem appears to be solved” به کار برد. فعل “look” نیز به معنای به نظر رسیدن است و می‌توان در جملاتی مانند “You look beautiful in that dress” یا “It looks like it’s going to rain” به کار برد.

با توجه به مثال‌های بالا، می‌توان فهمید که افعال حسی در زبان انگلیسی دارای کاربردهای متنوعی هستند و برای بیان تجربیات، احساسات و نظرات بسیار مفید هستند.

در ادامه، به بررسی کاربردهای افعال حسی در جملات انگلیسی پرداخته خواهد شد.

کاربرد افعال حسی در جملات انگلیسی

افعال حسی در زبان انگلیسی به دلیل بیان تجربه‌ها و احساسات بسیار کاربردی هستند و در صحبت کردن و نوشتن از آنها بهره گرفته می‌شود. در کاربرد افعال حسی در جملات، مهم است که نحوه استفاده صحیح آنها را بدانیم. در جملات استفاده از افعال حسی باعث می‌شود که بیانگر احساسات و تجربیات شخص به وضوح بیان شود و به جملات روحیه و جذابیت بیشتری ببخشد.

بهترین راه برای استفاده از افعال حسی در جملات، آن است که با استفاده از آنها، توصیف شخصیت و رفتار شخص را بیان کنیم. به عنوان مثال، به جای استفاده از فعل عملی “write”، از فعل حسی “enjoy” استفاده کنیم تا بیان کنیم که شخص از نوشتن لذت می‌برد. همچنین، افعال حسی می‌توانند برای توصیف جایگاه‌ها و وضعیت‌های مختلف نیز به کار رود، برای مثال از فعل حسی “fear” استفاده کرد تا بیان کنیم که شخص از یک شرایطی ترس دارد.

کاربرد افعال حسی

در زیر مثال‌هایی از جملاتی که افعال حسی در آنها به کار رفته است را می‌توانید مشاهده کنید:

 • I love spending time with my family.
 • She enjoys reading books in her free time.
 • He hates being stuck in traffic.
 • They fear losing their jobs.

 • We hope to visit Japan next year.
 • She regrets not going to college.
 • He believes in the power of positive thinking.
 • They doubt the effectiveness of the new policy.

همانطور که در این مثال‌ها مشاهده کردید، استفاده از افعال حسی، باعث شده است که جملات بیشتر جذاب و قابل توجه باشند و مخاطبان با آنها هم‌دردی کنند و با احساسات و تجربیات شما درک بیشتری داشته باشند.

تمرین هایی برای یادگیری افعال حسی در انگلیسی

تمرین‌هایی که برای یادگیری و از همه مهم تر تثبیت یادگیری افعال حسی می‌توان انجام داد عبارتند از:

تمرین ۱:

با توجه به جملات زیر، افعال حسی موجود در آنها را شناسایی کنید و نوع هر یک از این افعال را (مثبت، منفی یا متعادل) مشخص کنید.

 • He fears flying in airplanes.
 • She hopes to get accepted into her dream university.
 • They regret not going on vacation last year.
 • He believes that hard work pays off in the end.
 • She doubts his ability to complete the project on time.

 •  She loves to travel and explore new places.
 • He hates waking up early in the morning.
 • They enjoy spending time with their friends and family.
 • I dislike spicy food.
 • We prefer to go to the beach instead of the mountains.

پاسخ تمرین ۱:

 • fears (منفی)
 • hopes (مثبت)
 • regret (منفی)
 • believes (مثبت)
 • doubts (منفی)

پاسخ تمرین ۱:

 • loves (مثبت)
 • hates (منفی)
 • enjoy (مثبت)
 • dislike (منفی)
 • prefer (متعادل)

تمرین ۲:

یک موضوع مشترک بین دو نفر را انتخاب کنید. به تناوب یکی از شما یک جمله حاوی یک افعال حسی می‌گوید و دیگری باید برای آن جمله پاسخی با یکی از افعال حسی بدهد.

مثال:

شخص ۱: I love pizza.

شخص ۲: I like pizza too.

پاسخ تمرین ۲:

موضوع مشترک: موسیقی

 شخص ۱: I enjoy listening to classical music.

شخص ۲: I prefer listening to pop music.

تمرین ۳:

ترجیح یا عدم ترجیح شما را در مورد سوالات زیر با استفاده از افعال حسی مناسب بیان کنید.

 • Do you like to exercise?
 • Do you prefer coffee or tea?
 • Do you enjoy traveling to new places?
 • Do you hate getting stuck in traffic?
 • Do you regret not studying harder in school?
 • Do you believe in love at first sight?

توضیحات:

در این تمرین، باید به هر یک از جملات داده شده پاسخ داده شود. در این پاسخ‌ها از افعال حسی مختلفی استفاده شده است. به عنوان مثال، در جمله “I love exercising”، از فعل حسی “love” برای بیان علاقه به ورزش کردن استفاده شده است و در جمله “I fear spiders” از فعل حسی “fear” برای بیان ترس از عنکبوت‌ها استفاده شده است.

پاسخ تمرین ۳:

 •  Yes, I love exercising.
 • I prefer coffee to tea.
 • Yes, I enjoy traveling to new places.
 • Yes, I hate getting stuck in traffic.
 • Yes, I regret not studying harder in school.
 • No, I don’t believe in love at first sight.

در پاسخ‌ها نیز از افعال حسی مختلفی استفاده شده است، به عنوان مثال در پاسخ به جمله “I need to study for the exam” از فعل حسی “need” برای بیان نیاز به مطالعه برای امتحان استفاده شده است. در بیشتر موارد، بهتر است از فعل حسی مناسب برای بیان احساسات و تجربیات استفاده شود تا جمله بهتر و روان‌تر باشد.

نکات پایانی

 1. تمرین و تکرار، کلید بهبود مهارت استفاده از افعال حسی است. بهتر است هر روز با استفاده از این افعال در جملات مختلف تمرین کنید تا بتوانید این مهارت را تقویت کنید.
 2. همچنین، برای یادگیری بهتر افعال حسی، می‌توانید از منابع آموزشی مختلف استفاده کنید، از جمله کتب آموزش زبان، منابع آنلاین و ویدیوهای آموزشی.
 3. مهمترین نکته در استفاده از افعال حسی، انتخاب صحیح افعال است. باید توجه داشت که هر افعال حسی، حالت و معنای مخصوص به خود را دارد. بنابراین، بهتر است قبل از استفاده از یک فعل حسی، به معنای آن توجه کنید.
 4. بهتر است از افعال حسی به جای استفاده از افعال معمولی برای بیان عواطف و حس‌های خود استفاده کنید. این افعال می‌توانند جملات شما را بهتر و موثرتر کنند.
 5. در نهایت، توصیه می‌شود که به عنوان یک زبان آموز، با دانستن افعال حسی، از آنها در نوشتار و گفتار خود استفاده کنید تا بهبود و تقویت مهارت زبانی خود را تجربه کنید.

منابع مفید:

 • کتاب “English Grammar in Use” نوشته ریموند مورفی
 • وبسایت “Grammarly”
 • کتاب “The Big Book of English Verbs” نوشته Mark Lester و Daniel Franklin.

نتیجه گیری

در این مقاله، به مفهوم و کاربرد افعال حسی در زبان انگلیسی پرداخته شد. افعال حسی عبارتند از افعالی که نشان دهنده حالت روحی و احساسی فرد هستند. در این مقاله مثال‌هایی از افعال حسی مثبت، منفی و متعادل بیان شدند و نکاتی برای استفاده صحیح از این افعال در جملات آورده شدند. همچنین، تمرین‌هایی نیز برای تثبیت و تقویت مهارت استفاده از افعال حسی در ارتباط با افراد و رویدادهای مختلف ارائه شد. نکات پایانی نیز شامل توصیه به خوانندگان برای بهبود و تقویت مهارت استفاده از افعال حسی در انگلیسی بود. همچنین، منابع و منابع مفیدی برای یادگیری بیشتر درباره افعال حسی پیشنهاد شد. امیدواریم این مقاله به بهبود مهارت شما در استفاده از افعال حسی کمک کرده باشد.

مطالب مرتبط

این نوشته چقدر مفید بود؟

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 3 میانگین: 5]

0 نظر یا سوال
Inline Feedbacks
View all comments
موسسه تخصصی زبان کوییک - آموزش تضمینی زبان از مبتدی تا پیشرفته