آموزش ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی

هر متنی که ما مینویسیم از اسم های مختلف پر شده است. برای اینکه از تکرار بیهوده اسامی مشابه خودداری کنیم، از ضمایر استفاده می کنیم. در زبان انگلیسی انواع زیادی از ضمایر وجود دارند که ضمایر مفعولی یکی از انواع آن است گاهی انتخاب و شیوه­ی صحیح استفاده از ضمیرهای مفعولی  بسیار دشوار است. پیش از یادگیری ضمایر مفعولی بهتر است بدانید که هر کلمه در جمله نقشی را ایفا میکند؛ مهم ترین این نقش ها فعل و سپس فاعل جمله هستند زیرا به درک بهتر محل قرارگیری سایر اجزای جمله مانند انواع ضمایر کمک می کنند و همچنین به ما در نوشتن جملات  صحیح بر اساس قوانین دستور زبان انگلیسی نیز کمک می کنند. در این مطلب انواع ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی و جایگاه آن ها را به زبان ساده با مثال آموزش می دهیم.

ضمیر و کاربرد آن چیست؟

ضمیر کلمه یا عبارتی است که به عنوان جایگزین اسم یا عبارت اسمی استفاده می شود. ضمایر کلمات کوتاهی هستند که نه تنها به جای اسم قرار میگیرند بلکه نقش آن اسم را نیز میگیرند برا ی مثال ضمیر می تواند به عنوان فاعل، مفعول مستقیم، مفعول غیرمستقیم و غیره عمل کند و در جای هر شخص، مکان، حیوان یا اشیا قرار بگیرد. بدون ضمایر ما مجبور به تکرار اسامی هستیم که باعث تکرار  جملات در نوشتار و گفتار میشوند. استفاده از ضمایر به جریان جملات کمک می کند و آنها را جذاب تر می کند. اما فراموش نکنید شما زمانی قادر به استفاده از ضمایر خواهید بود که مخاطب به خوبی از اطلاعات زمینه­ای آگاه باشد. برای نمونه:

Will Daniel be going to the cinema with Sarah? -> Will he be going there with her?

آیا دانیال همراه سارا به سینما می رود؟ -> آیا او(مذکر) با او(مونث) به آنجا(سینما) خواهد رفت؟

ضمیر چیست؟ تعریف ضمیر

شما زمانی میتوانید از جمله ی دوم استفاده کنید که شنونده مقصود شما از ضمایر He , There و Her  را بداند. این فقط یک مثال اساسی از استفاده از ضمایر انگلیسی است، آنها به طرق مختلف برای کمک به واضح تر و پویاتر کردن گفتار و نوشتار عمل می کنند.

ضمایر شخصی فاعل و مفعول

ضمایر شخصی  (personal pronouns) آن دسته از ضمیرهایی هستند که به شخص، شی یا گروه خاصی دلالت میکنند نقش های دستوری متفاوتی را در جمله ها ایفا می کنند. این ضمایر دارای دو گروه اصلی هستند که یکی به فاعل جمله و دیگری به مفعول اشاره دارد. شما می توانید ضمایر شخصی را در تصویر مقابل ببینید

ضمایر شخصی personal pronouns
آموزش ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی

ضمیر فاعلی در انگلیسی چیست؟

یک ضمیر فاعلی(Subject pronouns) به فرد/افراد یا چیزهایی دلالت میکند که عمل توصیف شده را انجام می دهند. به همین دلیل، معمولاً در ابتدای جمله ظاهر می شود و به دنبال آن یک فعل می آید. در مثال های زیر ضمایر فاعلی مشخص شده اند:

We are going on vacation.

ما به تعطیلات می رویم.

I have more money than she.

من بیشتر از او پول دارم.

Mary and Rose are friends. They play basketball together.

مریم و رز (فاعل) با هم دوست هستند. آنها (ضمیر فاعلی) با هم بسکتبال بازی می کنند.

ضمایر مفعولی در انگلیسی چیست؟

گروه دوم از ضمایر شخصی، ضمایر مفعولی (objective pronouns)هستند که به شخص یا چیزی اشاره دارد که تحت تأثیر یک عمل قرار می گیرد و معمولاً بعد از فعل یا حرف اضافه می آید. این ضمایر جایگزین مفعول در جمله میشوند و نقش مفعول جمله را می پذیرند. درست مانند ضمایر فاعلی، ضمایر مفعولی می توانند مفرد یا جمع، مذکر، مؤنث یا جنسیت خنثی باشند. به مثال های زیر توجه کنید:

آموزش ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی

We will be late if you don’t hurry up.

اگه شما(ضمیرمفعولی) عجله نکنید ما(ضمیر فاعلی) دیر میکنیم.

John sang the song to me.

جان (فاعل)آهنگ را برای من(ضمیر مفعولی) خواند.

She packed them tightly in the suitcase.

او(ضمیر فاعلی)  آنها (ضمیر مفعولی) را محکم در چمدان بسته بندی کرد.

آموزش انواع ضمایر مفعولی و ضمایر فاعلی در انگلیسی

هفت ضمیر اصلی زبان انگلیسی زمانی که به عنوان فاعل به کار می روند یک شکل و زمانی که به عنوان مفعول به کار می روند شکل دیگری دارند. برای مقایسه ضمایر مفعول و فاعل از جدول زیر استفاده کنید. توجه داشته باشید که برخی از ضمایر فاعلی با ضمایر مفعولی یکسان هستند .

جدول ضمایر مفعولی و فاعلی
ضمایر معادل در فارسیانواع ضمیر مفعولی در انگلیسیانواع ضمیر فاعلی در انگلیسی
منMeI
توYouYou
او (مذکر)HimHe
او (مونث)HerShe
او (غیر انسان)ItIt
ماUsWe
آنها
Them
They

در زبان انگلیسی برخلاف زبان فارسی برای اشاره به سوم شخص مفرد چه در جایگاه فاعل و چه مفعول باید به جنسیت توجه کنیم. و همچنین هنگامی که به آب و هوا، دما، زمان، یک جسم بی جان یا کودک یا حیوانی با جنسیت نامشخص اشاره می شود، می توان از ضمیر(It) استفاده کرد. مانند مثال زیر:

The bread is stale. You can feed it to the birds.

نان بیات شده است. می توانید آن را به پرندگان بدهید.

در زبان انگلیسی هر دو ضمیر مفعولی برای دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع یکسان هستند. چه بخواهیم یک نفر را خطاب کنیم چه هزار نفر، ضمیر مفعول همیشه You است.

یافتن فاعل و مفعول در جمله

گاهی اوقات تشخیص ضمایر فاعل و مفعول در جمله دشوار است. یادآوری این نکته می تواند مفید باشد که فاعل و مفعول یک جمله اسم یا ضمیر خواهند بود پس در ابتدا اسامی و فعل ها را به طور ذهنی  از بقیه ی کلمات جدا کنید. توانایی تشخیص اجزا  در جملات مجهول از جملات معلوم دشوارتر است.  فاعل کلمه ای است که عمل فعل را انجام میدهد یا در حقیقت انجام دهنده است. در حالی که مفعول اسم یا ضمیری است که تحت تأثیر عمل فاعل جمله قرار می گیرد است یا به کلام دیگر عمل فعل بر روی آن انجام می شود. به مثال های زیر که شامل هر دو ضمیر هستند توجه کنید:

I want you to read this book.

از شما می خواهم این کتاب را بخوانید.

We enjoyed hearing her sing.

ما از شنیدن آواز او لذت بردیم.

They talked to me about acting in the play.

درباره بازی در نمایش با من صحبت کردند.

You are the fastest runner on the team, and we’re depending on you.

شما سریعترین دونده تیم هستید و ما به شما وابسته هستیم.

توجه داشته باشید ضمایر مفعولی میتوانند با هم در یک جمله به کار روند و دو یا چند مورد از آن ها را در جمله داشته باشیم.

He told my sister and me to stay quiet.

او به من و خواهرم گفت ساکت بمانیم.

تفاوت ضمایر مفعولی و فاعلی

در حالی که بیشتر انگلیسی زبانان به طور غریزی نحوه استفاده از ضمایر فاعل و مفعول را در بیشتر زمینه ها می دانند، گاهی اوقات سردرگمی با ترکیباتی مانند you and I یا you and me  برای زبان آموزان رخ می دهد. هر یک از اینها بسته به نقششان در جمله می تواند انتخاب صحیحی باشد.

ضمیر You  که در هر دو نوع فاعلی و مفعولی تغییر نمی کند.  در حالی که بخش متغیر ضمیر یا اسم دیگر است.  برای انتخاب صحیح از میان گروه فاعلی یا مفعولی بهتر است از این شیوه استفاده کنید. تصور کنید یکی از دو کلمه اگر حذف شود جمله به کدام ضمیر نیاز دارد. به مثال های زیر توجه کنید. در  هر دو نمونه جمله ی اول اشتباه و جمله ی دوم صحیح است:

در جمله ی اول با در نظر نگرفتن ضمیر You  ضمیر Me  باقی میماند که این یکی از ضمیرهای مفعولی بوده و نمیتواند در نقش فاعل ظاهر شود در حالی که ضمیرفاعلی I  صحیح می باشد.

You and me went to the beach. [“me went”]

You and I went to the beach. [“I went”]

در این مثال نیز با نادیده گرفتن اسم میتوانیم به آسانی ضمیر مورد نیاز را تشخیص دهیم.

این جمله به ضمیر مفعولی نیاز دارد.

If you have any questions, just ask Jeremy or I. [“just ask I”]

If you have any questions, just ask me or Jeremy. [“just ask me”]

فراموش نکنید در گرامر ضمایر مفعولی و ضمایر ترکیب دو ضمیر فاعلی و مفعولی در هر حالتی اشتباه است. برای نمونه ترکیب I and him است.

سوال های متداول درباره‌ی ضمایر مفعولی در انگلیسی

چه زمان‌هایی از ضمایر مفعولی در انگلیسی استفاده می‌شود؟

ضمیر مفعولی به عنوان مفعول یک فعل یا حرف اضافه عمل می کند. به این معنی که نشان دهنده شخص/افراد یا چیز(هایی) است که تحت تاثیر یک عمل قرار گرفته اند. یک ضمیر مفعولی معمولاً بعد از یک فعل یا حرف اضافه ظاهر می شود.

ضمایر مفعولی در جمله به چه صورتی قرار می‌گیرند؟

ضمیر مفعولی نوعی ضمیر شخصی است که معمولاً به عنوان مفعول دستوری یا به عنوان مفعول مستقیم یا غیرمستقیم یک فعل یا به عنوان مفعول حرف اضافه استفاده می شود پس فقط در نقش مفعول ظاهر می شود.

مطالب مرتبط

این نوشته چقدر مفید بود؟

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 10 میانگین: 4]

2 نظر یا سوال
Inline Feedbacks
View all comments
ابرار

تشکر

AmirAli Kalvandi

خوبه بد نیست

موسسه تخصصی زبان کوییک - آموزش تضمینی زبان از مبتدی تا پیشرفته