زمان و تاریخ آزمون آیلتس 1403

آزمون آیلتس  یک آزمون جامع زبان انگلیسی است که برای نخستین‌بار در سال 1980 برگزار شد. آزمون آیلتس به طور مشترک متعلق به شورای بریتانیا، IDP IELTS و انتشارات و ارزیابی دانشگاه کمبریج است که  بیش از چند دهه است که استانداردهای آزمون آیلتس را تعیین می‌کنند. زمان آزمون آیلتس یکی  از استانداردهای حیاتی این آزمون  است که به طور سالانه تقویمی توسط این سازمان‌ها منتشر می­شود که در آن تاریخ آزمون‌های آیلتس درج شده است. این تقویم علاوه بر زمان برگزاری آزمون آیلتس، نوع آزمون را نیز مشخص می‌کند.

 اگر تمایل دارید تا پایان سال در آزمون آیلتس شرکت کنید تا انتهای این محتوا ما را همراهی کنید تا با زمان‌های برگزاری آزمون آیلتس امسال آشنا شوید و بهترین زمان مناسب را برای تاریخ آزمون خود انتخاب کنید.

اهمیت دانستن زمان‌ برگزاری آزمون آیلتس

دانستن این موضوع که آزمون آیلتس در چه زمانی برگزار می‌شود به شما شانس برنامه‌ریزی بهتر و مؤثرتر را می‌دهد. با اینکه پیشنهاد می‌شود به طور میانگین پیش از 6 تا 8 هفته تا روز برگزاری آزمون خود، بخش زیادی از زمان خود را به طور کامل صرف مطالعه کنید؛ اما برای ثبت‌نام در آزمون بهتر از 2 تا 3 هفته پیش از تاریخ منتخب ثبت‌نام خود را نهایی کنید. به‌این‌ترتیب زمان کافی خواهد داشت تاحدامکان از رویدادهای غیرمنتظره که ممکن از بر نتیجهٔ آزمون شما تأثیر بگذارند جلوگیری کنید.

آزمون آیلتس چند بار در سال برگزار می‌شود؟

آزمون آیلتس کاغذی به طور منظم هر هفته برگزار می­شود و آزمون آیلتس آکادمیک 4 بار در ماه و آزمون آیلتس جنرال 2 بار در ماه برگزار می‌شود. در مجموع 48 بار در سال آزمون آیلتس آکادمیک و 24 بار آزمون آیلتس جنرال برگزار می­شود. اگر مطمئن نیستید که کدام نوع آزمون برای شما مناسب‌تر است، خواندن انواع آزمون‌های آیلتس به شما کمک خواهد کرد.

امکان شرکت  در آزمون آیلتس کامپیوتری به‌صورت روزانه وجود دارد، در نتیجه شما می‌توانید از طریق رایانه‌های مرکز آزمون خود در محل مشخص و یا از طریق رایانه‌های شخصی اقدام به شرکت در آزمون کنید. اما باید مطمئن  شوید در شهر یا کشور موردنظر شما امکان شرکت در آزمون کامپیوتری  وجود دارد و یا فقط زمان‌هایی را می‌توانید انتخاب کنید که مرکز آزمون شما امکان ارائه خدمات را دارد.

زمان و تاریخ برگرزاری آزمون آیلتس

بهرین زمان برای آزمون آیلتس خود را براساس شرایطتان انتخاب کنید

تقویم آزمون آیلتس

حال که از اهمیتِ دانستن زمان‌های آزمون آیلتس به طور کامل آگاه شدید، بهتر از با تقویم آزمون آیلتس نیز آشنا شوید. در ادامه تاریخ میلادی زمان برگزاری آزمون‌های آیلتس 2024 و معادل‌های آن بر اساس تاریخ‌های شمسی و نیز نوع آزمون ذکر شده است.

زمان برگزاری آزمون آیلتس در نیمه اول سال 2024
تاریخ شمسینوع آزمونتاریخ میلادیروز هفته
16/10/1402فقط آزمون آکادمیک 6January 2024Saturday – شنبه
23/10/1402آزمون آکادمیک و جنرال13January 2024Saturday – شنبه
28/10/1402فقط آزمون آکادمیک18January 2024Thursday– پنج‌شنبه
07/11/1402آزمون آکادمیک و جنرال27January 2024
Saturday – شنبه
14/11/1402آزمون آکادمیک و جنرال3February 2024Saturday – شنبه
19/11/1402فقط آزمون آکادمیک8February 2024Thursday– پنج‌شنبه
28/11/1402آزمون آکادمیک و جنرال 17February 2024Saturday – شنبه
05/12/1402فقط آزمون آکادمیک 24February 2024
Saturday – شنبه
17/12/1402فقط آزمون آکادمیک7March 2024Thursday– پنج‌شنبه
19/12/1402آزمون آکادمیک و جنرال9March 2024Saturday – شنبه
26/12/1402فقط آزمون آکادمیک16March 2024Saturday – شنبه
04/01/1403آزمون آکادمیک و جنرال23March 2024
Saturday – شنبه
18/01/1403آزمون آکادمیک و جنرال6April 2024Saturday – شنبه
25/01/1403فقط آزمون آکادمیک13April 2024Saturday – شنبه
30/01/1403فقط آزمون آکادمیک18April 2024Thursday– پنج‌شنبه
08/02/1403آزمون آکادمیک و جنرال27April 2024
Saturday – شنبه
15/02/1403فقط آزمون آکادمیک04May 2024Saturday – شنبه
20/02/1403آزمون آکادمیک و جنرال09May 2024Thursday– پنج‌شنبه
29/02/1403فقط آزمون آکادمیک 18May 2024Saturday – شنبه
05/03/1403آزمون آکادمیک و جنرال2024 25May
Saturday – شنبه
12/03/1403فقط آزمون آکادمیک1June 2024Saturday – شنبه
19/03/1403آزمون آکادمیک و جنرال8June 2024Saturday – شنبه
24/03/1403فقط آزمون آکادمیک 13June 2024Thursday– پنج‌شنبه
02/04/1403آزمون آکادمیک و جنرال22June 2024
Saturday – شنبه

گفتنی است که این جدول زمانی ثابت بوده و تغییر نخواهد کرد؛ فقط نحوهٔ اجرای آن به‌صورت کامپیوتری و یا کاغذی بر اساس شرایط شما قابل‌تغییر و انتخاب است. در ادامه زمان‌های آزمون آیلتس را در نیمهٔ  دوم سال ببینید.

زمان برگزاری آزمون آیلتس در نیمه دوم سال 2024
تاریخ شمسینوع آزمونتاریخ میلادیروز هفته
16/04/1403آزمون آکادمیک و جنرال6July 2024Saturday – شنبه
21/04/1403فقط آزمون آکادمیک11July 2024Thursday– پنج‌شنبه
30/04/1403فقط آزمون آکادمیک20July 2024Saturday – شنبه
06/05/1403آزمون آکادمیک و جنرال27July 2024Saturday – شنبه
13/05/1403فقط آزمون آکادمیک3August 2024Saturday – شنبه
18/05/1403آزمون آکادمیک و جنرال8August 2024Thursday– پنج‌شنبه
27/05/1403فقط آزمون آکادمیک17August 2024Saturday – شنبه
03/06/1403آزمون آکادمیک و جنرال24August 2024Saturday – شنبه
17/06/1403فقط آزمون آکادمیک7September 2024Saturday – شنبه
24/06/1403آزمون آکادمیک و جنرال14September 2024Saturday – شنبه
29/06/1403فقط آزمون آکادمیک19September 2024Thursday– پنج‌شنبه
07/07/1403آزمون آکادمیک و جنرال28September 2024Saturday – شنبه
14/07/1403آزمون آکادمیک و جنرال5October 2024Saturday – شنبه
19/07/1403فقط آزمون آکادمیک10 October 2024Thursday– پنج‌شنبه
28/07/1403فقط آزمون آکادمیک 19October 2024Saturday – شنبه
05/08/1403آزمون آکادمیک و جنرال 26October 2024Saturday – شنبه
12/08/1403فقط آزمون آکادمیک 2November 2024Saturday – شنبه
17/08/1403فقط آزمون آکادمیک 7November 2024Thursday– پنج‌شنبه
26/08/1403آزمون آکادمیک و جنرال 16November 2024Saturday – شنبه
03/09/1403فقط آزمون آکادمیک 23November 2024Saturday – شنبه
10/09/1403آزمون آکادمیک و جنرال 30November 2024Saturday – شنبه
15/09/1403فقط آزمون آکادمیک 5December 2024Thursday– پنج‌شنبه
17/09/1403آزمون آکادمیک و جنرال 7December 2024Saturday – شنبه
24/09/1403آزمون آکادمیک و جنرال 14December 2024Saturday – شنبه
01/10/1403فقط آزمون آکادمیک 21December 2024Saturday – شنبه
جدول زمان بندی آیلتس

با برنامه ریزی بهتر و انتخاب روز مناسب برای آزمون خود، نمره ای بالاتر کسب کنید.

تاریخ برگزاری آزمون اسپیکینگ آیلتس

زمان برگزاری آزمون اسپیکینگ آیلتس ممکن است با زمان برگزاری سه مهارت دیگر یکسان باشد و نیز ممکن است متفاوت باشد، این  تفاوت در حدود یک هفته پیش از تاریخ اصلی تا یک هفته پس از آن است و تعین زمان و تاریخ دقیق آن بر عهدهٔ مرکز برگزارکننده آزمون آیلتس است.

نکات ضروری که در مورد زمان و تاریخ آزمون آیلتس باید بدانید

  • علاوه بر تاریخ و زمان برگزاری آزمون آیلتس در نوع آزمون نیز دقت کنید: بر اساس هدفتان که می‌تواند کار، تحصیل و یا گرفتن ویزا از کشوری خاص باشد باید در آزمونی مشخص شرکت کنید. برای این کار می‌توانید از سازمان هدف  خود کمک بگیرید.
  • پس از ثبت‌نام در آزمون آیلتس، محل و زمان دقیق آزمون را بررسی کنید: تقریباً 5 تا 10 روز قبل از تاریخ آزمون آیلتس یک ایمیل تأیید دریافت خواهید کرد که زمان شروع آزمون و آدرس محل برگزاری را به شما می‌دهد.
  • اگر آزمون آیلتس خود را تا پنج هفته قبل از تاریخ آزمون لغو کنید، مبلغ ثبت نام منهای 25 درصد رادریافت خواهید کرد، البته توجه داشته باشید که بازپرداخت ممکن است چهارتا شش هفته طول بکشد.
  • اگر باید زمان آزمون آیلتس خود را از تاریخی که در ابتدا رزرو کرده‌اید تغییر دهید، می‌توانید قبل از پایان مهلت ثبت‌نام درخواست انتقال روز آزمون بدهید. لطفاً توجه داشته باشید که تاریخ آزمون جدید باید در عرض سه ماه از تاریخ اصلی باشد و فقط یکبار می‌توانید تاریخ آزمون خود را تغییر دهید.

سوال های متداول در مورد زمان و تاریخ آزمون آیلتس

آزمون آیلتس کی برگزار می‌شود؟

آزمون آیلتس بر اساس جدول زمان‌بندی ثابت آن در تمام طول سال و در هر ماه چهار بار برگزار می­شود.

آزمون آیلتس هر چند وقت برگزار می­شود؟

این آزمون یک روز در هر هفته در تاریخ‌های مشخص و در مجموع 48 بار در طول یک سال برگزار می‌شود.

مطالب مرتبط

این نوشته چقدر مفید بود؟

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 7 میانگین: 4.4]

0 نظر یا سوال
Inline Feedbacks
View all comments
موسسه تخصصی زبان کوییک - آموزش تضمینی زبان از مبتدی تا پیشرفته