جمله خبری در زبان انگلیسی چیست؟

جمله خبری (Declarative Sentence)

جمله خبری رایج‌ترین نوع جمله در زبان انگلیسی است. به زمان حال نوشته می‌شود و معمولاً با یک دوره به پایان می‌رسد. به طور معمول در این نوع جمله، فاعل قبل از فعل می‌آید.

به دلیل اهمیت و کاربرد این گونه جملات قصد داریم که در این مقاله راهنمایی کاملی از نحوه استفاده و کاربرد این گونه جملات را با شما در میان بگذاریم. پس اگر در سطح مبتدی هم هستید می‌‌توانید با خواندن این مقاله اطلاعات کافی را در مورد قواعد جملات خبری بدست آورید. تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

تعریف جمله خبری

جمله خبری یکی از چهار نوع جمله‌ای است که در زبان انگلیسی استفاده می‌شود. در دستور زبان انگلیسی، جمله خبری جمله‌ای است که گزاره‌ای را بیان می‌کند، واقعیتی را بیان می‌کند، توضیحی ارائه می‌دهد یا اطلاعاتی را منتقل می‌کند. این نوع جملات به عنوان گزاره‌های خبری نیز شناخته می‌شوند.

انواع مختلف جملات خبری کدامند؟

دو نوع جمله در فرم خبری وجود دارد: جمله خبری ساده و جمله خبری مرکب.

  1. جمله خبری ساده دارای یک ساختار جمله ساده است که از یک فاعل و یک مسند تشکیل شده است. نمونه‌هایی از جملات خبری ساده در زیر آمده است.

My dog is sick.

سگ من مریض است.

It is a nice day.

روز خوبی است.

Pizza is the best.

پیتزا بهترین است.

Sam is smart.

سم باهوش است.

He runs.

او می‌دود.

She sings.

او آواز می‌خواند.

I like climbing.

کوهنوردی را دوست دارم.

Fran is sad.

فران غمگین است.

My cat is black.

گربه من سیاه است.

Dogs are cute.

سگ ها ناز هستند.

He is eight years old.

او هشت ساله است.

The sky is blue.

آسمان آبی است.

He loves pizza.

او عاشق پیتزا است.

The car is white.

ماشین سفید است.

Ice is cold.

یخ سرد است.

  1. یک جمله خبری مرکب از دو عبارت مرتبط تشکیل شده است که با کاما و حرف ربط مشخص می‌شوند (مانند and (و) ، Yet (هنوز) ، یا But (اما)). این عبارات همچنین می‌توانند با یک نقطه ویرگول بهم متصل شوند. در این موارد از کلمات انتقال مانند besides (علاوه بر این)، however (همراه است)، یا therefore (بنابراین) استفاده می‌شود. نمونه‌هایی از جملات ترکیبی خبری در زیر آمده است.

He wanted to go to the grocery store, but she wanted to go to the bar.

او (He) می‌خواست به فروشگاه مواد غذایی برود ، اما او (She) می‌خواست به بار بپردازد.

Lindsay plays the trumpet, and Alex plays the trombone.

لیندزی شیپور می‌زند ، و الکس ترومبون.

Harrison loves to play outside, yet he hates the rain.

هریسون دوست دارد بیرون بازی کند، اما از باران متنفر است.

Her mind was blank; she couldn’t think of anything.

ذهنش خالی بود؛ او به چیزی فکر نمی‌کرد.

My dog is friendly; however, she will occasionally bite when she gets all riled up.

سگ من رفتار دوستانه‌ای دارد؛ با این حال، او گاهی اوقات گاز می‌گیرد زمانی که بقیه او را عصبانی می‌کنند.

He wanted to play football, but she wanted to play basketball.

او (He)  می‌خواست فوتبال بازی کند، اما او (She) می‌خواست بسکتبال بازی کند.

Marie loves the beach, yet she hates sand.

ماری ساحل را دوست دارد، با این حال از شن و ماسه متنفر است.

She plays the piano, and he sings along.

او پیانو می‌نوازد و او هم آواز می‌خواند.

She had to make the next flight; she quickly packed her bag.

او مجبور شد پرواز بعدی را انجام دهد. سریع کیفش را جمع کرد.

The house has new windows; however, the roof still leaks.

این خانه دارای پنجره های جدید است. با این حال، سقف هنوز نشت می‌کند.

It had rained for days; the town was flooded.

روزها باران باریده بود. شهر سیل زده بود.

تا اینجا با حمله خبری و انواع ان آشنا شدیم.  حال نوبت به فرمول و ترتیب قرار گیری فعل و فاعل در این گونه جملات را یادبگیریم.

ساختار جمله خبری

ترتیب کلمات در یک جمله خبری

معمولا ترتیب کلمات برای یک جمله خبری ساده به صورت (فاعل-فعل-مفعول-مکان-زمان) است.

به مثال های زیر توجه کنید.

The rabbits eat the vegetables in the garden in the early morning.

خرگوش‌ها صبح زود سبزیجات را در باغ می‌خورند.

فاعل: خرگوش‌ها

فعل: خوردن

مفعول: سبزیجات

مکان: در باغ

زمان: صبح زود

توجه داشته باشد که هیچ قانون کلی برای جملات خبری وجود ندارد. اگر فقط از این ترتیب در جملات ساده استفاده شود، کسل کننده خواهد بود. در اینجا مثالی از یک جمله مرکب آورده شده است:

Just before the sun rises, the rabbits eat the vegetables in the garden.

درست قبل از طلوع خورشید، خرگوش‌ها سبزیجات باغ را می‌خورند.

(این یک جمله مرکب است یعنی از یک جمله اصلی و یک جمله تبعی تشکیل شده است. در این جمله می‌بینید که ترتیب کلمه متفاوت است (به طور خاص، زمان اول آمده است). با این حال، ترتیب فعل-فاعل در هر دو بند (“the sun rises” به معنی “خورشید طلوع می‌کند” و “the rabbits eat” به معنی “خرگوش‌ها می‌خورند”) حفظ شده است. این جمله نشان دهنده یک ساختار قوی مرکب در جملات خبری است.

حال ببینیم که ساختار جمله خبری با سایر جملات در زبان انگلیسی چه تفاوتی دارند.

تفاوت جملات خبری و جملات پرسشی

در یک جمله پرسشی (به عنوان مثال، یک سوال)، معمولاً ترتیب کلمات به فعل-فاعل تغییر می‌کنند. به طور مشابه، این ساختاری قوی مربوط به جملات پرسشی است.

جملات پرسشی سوالات مستقیمی را مطرح می‌کنند. بنابراین با علامت سوال در انتهای جمله نشانه گذاری می‌شوند.

مثال های جمله در فرم پرسشی عبارتند از:

Rachel is Irish.

راشل ایرلندی است.

(جمله‌ای خبری است. ترتیب جمله فاعل- فعل است).

Is Rachel Irish?

آیا راشل ایرلندی است؟

(جمله پرسشی است. ترتیب کلمات فاعل-فعل است.)

Who are you?

او کیست؟

Where is the brown building?

ساختمان قهوه‌ای کجاست؟

Why were you so depressed yesterday?

چرا دیروز ناراحت بودی؟

She asked whether I liked her dress.

او پرسید که آیا من لباس او را دوست دارم؟

(ترتیب کلمات عبارت” I liked her dress”  به معنی “آیا من لباس او را دوست داشتم” فاعل-فعل است (“I” – “liked”). این ترتیب به ما می‌گوید که این جمله سوالی نیست. در واقع یک سوال غیر مستقیم است.)

تفاوت جملات خبری با جملات امری

جملات امری برای ارائه یک دستورالعمل، دستور یا درخواست استفاده می‌شوند. معمولاً این نوع جملات در یک دوره به پایان می‌رسند. گاهاً از علامت تعجب در انتهای برخی از آن‌ها استفاده می‌شود. نمونه‌هایی از این انواع جمله ها عبارتند از:

Pass the butter.

کره را رد کنید (اشاره به زمانی دارد که کره آن‌طرف میز است و باید آن را دست به دست کنند تا به او بدهند).

Get out of my face!

از جلو چشمم دور شو!

Wait for the light to turn green.

صبر کنید تا چراغ سبز شود.

Fetch my umbrella!

چتر من را بردار!

Please bring my umbrella.

لطفاً چتر من را بیاورید.

تفاوت جملات خبری با جملات تعجبی

جملات تعجبی عباراتی را بیان می‌کنند که بیانگر احساس شدید یا عواطف شدید است. شما معمولاً می‌توانید جملات تعجبی را با علامت نگارشی آن، یعنی علامت تعجب، مشخص کنید.

نمونه‌هایی از جملات تعجبی عبارتند از:

What an amazing sunset!

چه غروب خورشید شگفت انگیزی!

I hate your guts!

ازت متنفرم!

That’s such a beautiful wedding ring!

این یک حلقه ازدواج بسیار زیبا است!

حال که با تفاوت جملات خبری با سایر جملات آشنا شدیم، نوبت به استفاده از زمان‌ها در جملات خبری می‌رسد.

جمله خبری به چه زمانی نوشته می‌شود؟

اگر جمله خبری بیان کننده خبری باشد می‌تواند در  هر زمانی بیان شوند.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

زمان حال

I go to gym every day.

من هر روز به باشگاه می‌روم.

I am going to the gym now.

الان دارم میرم ورزشگاه.

I have worked in the gym in the town.

من در سالن بدنسازی در شهر کار کرده‌ام.

I have been going to the gym since 2018.

من از سال 2018 به باشگاه می‌روم.

زمان گذشته

I went to the gym yesterday.

من دیروز به باشگاه رفتم.

I was going to the gym when your brother met me yesterday.

داشتم به ورزشگاه می‌رفتم که دیروز برادرت را دیدم.

I had completed the work out when I went to the canteen.

وقتی به غذاخوری رفتم کار را تمام کرده بودم.

I had been going to another gym for six months when you asked me to join this gym.

شش ماه بود که به یک سالن ورزشی دیگر می‌رفتم که از من خواستید به این سالن ورزشی ملحق شوم.

زمان آینده

I will go to the gym in the town tomorrow.

من فردا به باشگاه بدنسازی در شهر می‌روم.

I will be going to the gym in the town at this time tomorrow.

من فردا در این زمان به ورزشگاه در شهر می‌روم.

I will have completed my work in the gym in the town by this time tomorrow.

من فردا در این موقع از بعدازظهر کارم را در سالن بدنسازی در شهر به پایان می‌برم.

I will have been going to the gym for 2years by March 2020.

من تا مارس 2020 برای 2 سال به باشگاه می‌رفتم.

کاربرد جمله خبری

کاربرد اساسی یک جمله خبری، اطلاعات دادن است. علاوه بر این، این نوع جمله چندین کاربرد دیگر نیز دارد. می‌تواند برای ابراز تأیید، تشکر، درخواست اطلاعات و حتی برای دستور دادن از این نوع جمله استفاده کنید.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

You have done the work correctly.

شما کار را به درستی انجام داده‌اید (ابراز تأیید)

I thank you for the help done by you.

من از کمک شما تشکر می‌کنم (ابراز سپاس)

It was bad luck that your son failed in the examination.

بدشانسی بود که پسرت در امتحان رد شد. (ابراز همدردی)

I want to know about the methods you are going to adopt to get the new project completed in time. (asking for information)

من می‌خواهم در مورد روش‌هایی که برای اتمام به موقع پروژه جدید اتخاذ می‌کنید بدانم. (درخواست اطلاعات)

I want you to try harder to get the work done in time. (Giving order)

من می‌خواهم بیشتر تلاش کنی تا کار را به موقع انجام دهی. (دستور دادن)

اگرچه دستور دادن وظیفه جمله امری است. اما می‌توان دستور را از طریق جمله خبری که در بالا به آن اشاره شد، ابراز کرد. ما با دیدن فاعل می‌توانیم تشخیص دهیم که این جمله خبری است و نه جمله با ساختار امری. در جمله فوق ، فاعل “I” است. در جمله‌های امری، فاعل همیشه شما هستید. اگر قرار باشد در حکم امری دستور داده شود، جمله باید به شکل زیر بیان شود.

“Try harder and get the work done in time.”

“بیشتر تلاش کن و کار را به موقع انجام بده.”

به همین ترتیب، به جای جمله سوالی “What are your plans?” به معنای “برنامه‌های شما چیست؟” ما می‌توانیم از جمله “I want to know about your plans.” به معنی “من می‌خواهم در مورد برنامه‌های شما بدانم” استفاده کنیم.

چه افعالی را می‌توان در جملات خبری استفاده کرد؟

افعال اجرایی زیر در جملات خبری استفاده می‌شوند. این افعال در زیر لیست شده‌اند.

Accept پذیرش کردن

Admit اعتراف کردن

Advise توصیه کردن

Agree موافقت کردن

Apologise عذرخواهی کردن

Blame سرزنش کردن

Confess اعتراف کردن

Congratulate تبریک گفتن

Declare اعلام کردن

Demand مطالبه

Deny انکار کردن

Disagree مخالفت کردن

Forbid منع کردن

Forgive بخشیدن

Guarantee ضمانت کردن

Insist اصرار کردن

Object اعتراض کردن

Order دستور دادن

Predict پیش‌بینی کردن

Promise قول دادن

Propose پیشنهاد دادن

Protest اعتراض کردن

Recommend توصیه کردن

Refuse رد کردن

Request درخواست کردن

Suggest پیشنهاد دادن

Thank تشکر کردن

warn هشدار دادن

این افعال که نشان دهنده عملی هستند در جملات خبری استفاده می‌شوند. برای این منظور از فعل زمان ساده استفاده می‌شود.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

Promising: It was my fault. I promise you that it will not be repeated again.

جمله قولی: تقصیر من بود. به شما قول می‌دهم که دیگر تکرار نشود.

Apologizing: I am sorry I disturbed you. I apologize.

عذرخواهی: متاسفم که مزاحم شما شدم. معذرت می‌خواهم.

Predicting: I predict that this time Mary will get first prize.

پیش بینی: پیش‌بینی می‌کنم این بار مری جایزه نفر اول را می‌گیرد.

Requesting: I request you to spend some more time with me.

درخواست: از شما می‌خواهم كه وقت بیشتری را با من بگذرانید.

افعال اجرایی نسبتاً تأکیدی هستند. برای اینکه عباراتی را که در آنها از افعال اجرایی استفاده می‌شود را مودبانه‌تر کنیم، می‌توانیم از افعال معین یا اصطلاحات مشابهی زیر استفاده کنیم.

must admit باید اعتراف کنیم

would advise توصیه می‌کنیم

would agree موافقت می‌کنیم

must apologise باید عذرخواهی کنیم

must confess باید اعتراف کنیم

must disagree باید مخالف باشد

can guarantee می‌تواند تضمین کند

have to inform you باید شما را آگاه کند

must insist باید اصرار کرد

must object باید اعتراض کند

can promise می‌تواند قول دهد

must protest باید اعتراض کند

would suggest پیشنهاد کند

must warn باید هشدار دهد

به مثال‌های زیر توجه کنید.

Suggesting: I’d suggest that you’d better consult a doctor as soon as possible.

پیشنهاد: پیشنهاد می‌کنم بهتر است هرچه زودتر با پزشک مشورت کنید.

Informing: I have to inform you that your son has failed in the examination.

اطلاع رسانی: من باید به شما اطلاع دهم که پسرتان در امتحان رد شده است.

Warning: I must warn you that things are getting much worse.

هشدار: باید به شما هشدار دهم که اوضاع بسیار بدتر می‌شود.

Confessing: I must confess that I don’t have much faith in your ideas.

اعتراف: باید اعتراف کنم که اعتقاد زیادی به عقاید شما ندارم.

Objecting: I must object to this plan.

اعتراض: من باید به این طرح اعتراض کنم.

انواع جمله‌های خبری

آیا گزاره‌های مثبت (گزاره تأییدی) و منفی، خبری هستند؟

جملات مثبت و جملات منفی هر دو جملات خبری هستند.

جملات مثبت

جمله مثبت را جملات اثباتی یا گزاره اثباتی نیز می‌گویند. جمله مثبت، جمله یا گزاره‌ای است که واقعیت را تأیید کند.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

A boy walks.

پسری راه می‌رود.

Jack went up the hill.

جک از تپه بالا رفت.

Children are flying kite .

کودکان در حال پرواز بادبادک هستند.

تمام جملات فوق جمله‌های اثباتی است.

جملات منفی

عبارات منفی نیز جملات خبری هستند که اطلاعات را منتقل می‌کنند. آنها با بیان چیزی، تصور اشتباه را تصحیح می‌کنند که در حقیقت این چنین نیست.

ما می‌توانیم جملات منفی را با کمک کلمات منفی، مانند as not, none , no, no one, nobody, nothing, neither, nowhere, never و غیره و افعال کمکی بسازیم.

افعال کمکی افعالی هستند که برای ساختن جملات منفی، زمان‌ها ، حالات و مفهوم افعال دیگر استفاده می‌شوند. افعال کمکی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از:

  • To be (am, is, are, was, were)
  • To have

داشتن

  • To do

انجام دادن

نحوه نوشتن جملات منفی با استفاده از “not” و افعال کمکی

در ابتدایی‌ترین شکل جمله منفی ، پس از فعل کمکی از “not” استفاده می‌کنیم. “not”  اغلب به صورت با “n’t” نوشته می‌شود. جملات منفی، با استفاده از چنین کوتاه نویسی، هنگام صحبت غیررسمی استفاده می‌شوند. در اینجا اشکال کوتاه شده از افعال فوق هنگامی که با “not” ترکیب می‌شوند، وجود دارد.

To be: isn’t, aren’t, wasn’t, weren’t. “Am” is not contracted.

To have: hasn’t, haven’t, hadn’t.

To do: doesn’t, don’t, didn’t

نمونه‌هایی از جملات منفی با استفاده از ‘not’ و افعال کمکی:

I have not read “War And Peace.”(Short form: I haven’t read “War And Peace”.)

من “جنگ و صلح” را نخوانده‌ام. (فرم کوتاه: “جنگ و صلح” را نخوانده‌ام.)

He is not going there as planned. (Short form: He isn’t going there as planned.)

او طبق برنامه به آنجا نمی‌رود. (فرم کوتاه: او طبق برنامه به آنجا نمی‌رود.)

I did not go by car.  (Short form: I didn’t go by car.)

من با ماشین نرفتم . (فرم کوتاه: من با ماشین نرفتم.)

جملات منفی با استفاده از کلمات منفی غیر از “Not”

اگرچه “Not” کلمه منفی است که به طور کلی برای ساخت جملات منفی استفاده می‌شود.  اما همانطور که قبلا نیز گفتیم، چندین کلمه دیگر وجود دارد که می‌تواند برای منفی کردن معنی استفاده شود.

چند نمونه در زیر آورده شده است.

The old man had nowhere to go.(nowhere)

پیرمرد جایی برای رفتن نداشت. (هیچ جا)

have never met such a kind gentleman. ( never )

من هرگز با چنین آقای مهربانی روبرو نشده‌ام. ( هرگز )

There is no change in his attitude towards her. ( no )

در نگرش او نسبت به او (her)تغییری ایجاد نمی‌شود. (نه)

I saw no one in the hall. ( no one )

من کسی را در سالن ندیدم. ( هیچکس )

There was nothing in the box. ( nothing )

چیزی در جعبه نبود. ( هیچ چیزی )

It is none of my business. ( none )

این کار من نیست. ( هیچ یک )

جملات منفی تاکیدی

  1. جملات منفی را می‌توان با تأکید بر “not” بیان کرد. در صورت استفاده از فرم قراردادی، باید کمکی را کوتاه کنیم.

به مثال زیر توجه کنید.

I did not try to please my boss.

I didn’t try to please my boss.

من سعی نکردم رئیس خود را راضی کنم.

  1. روش دیگری که می‌توانیم برای تأکید بر جملات منفی استفاده کنیم، استفاده از عبارات زیر است.

at all, by any means, the least, far from, or words like absolutely, awfully, indeed, ever

همه موارد ، حداقل ، دور از کلمات یا کلماتی کاملاً کاملاً افتضاح ، واقعاً هرگز

به مثال‌های زیر توجه کنید.

There was no space at all there to park my car. (The phrase, “at all” is used for emphasizing.)

آنجا اصلاً فضایی برای پارک ماشین من نبود. (از جمله ، “در همه” برای تأکید استفاده می‌شود.)

This is not a good location for constructing a hospital by any means. (The phrase, “by any means” is used for emphasizing.)

اینجا به هیچ وجه مکان مناسبی برای ساخت بیمارستان نیست. (عبارت “به هر روشی” برای تأکید استفاده می‌شود.)

I have done absolutely nothing to earn his wrath. (The word, “absolutely” is used for emphasizing.)

من مطلقاً کاری نکرده‌ام که باعث خشم او شود. (کلمه “کاملا” برای تأکید استفاده می‌شود.)

  1. با استفاده از قیدهای زیر با معنی منفی.

such as, at no time, under no circumstances, no way, never in my life

مانند، در هر زمان، تحت هیچ شرایطی، به هیچ وجه، هرگز در زندگی من

به مثال‌های زیر توجه کنید.

Under no circumstances will I agree to your proposal.

تحت هیچ شرایطی با پیشنهاد شما موافقت نخواهم کرد.

Never in my life have I seen such temper tantrums.

در زندگی ام هرگز چنین خلق و خوی را ندیده‌ام.

At no time did he take the law in his hands.

هیچ وقت از قانون تبعیت نکرده‌ام.

زمانی که عبارات پررنگ شده در ابتدای جمله قرار می‌گیرد، جای فاعل و فعل عوض می‌شود.

نمونه‌های بیشتر از جملات خبری

موارد زیر مثال‌های بیشتری از جملات خبری از بسیار ساده تا پیچیده هستند. همانطور که مشاهده خواهید کرد، تمام اظهارات در یک دوره به پایان می‌رسند که عباراتی آموزنده هستند. همچنین این جملات بیان کننده نظرات نیز هستند.

She leaves for college tomorrow morning; the house is going to feel empty without her.

او فردا صبح راهی دانشگاه می‌شود؛ خانه بدون او، حس خالی بودن خواهد داشت.

The weather is warm and sunny; a perfect day for a picnic.

هوا گرم و آفتابی است؛ یک روز مناسب برای یک پیک نیک.

She wears red nail polish.

او لاک قرمز دارد.

The room smells clean.

اتاق تمیز است.

I love my cat.

من عاشق گربه‌ام هستم.

My family is driving to the beach for the long weekend and I am meeting them there.

خانواده من برای آخر هفته طولانی در حال رانندگی به سمت ساحل هستند و من در آنجا با آنها ملاقات می‌کنم.

As the airplane climbed I saw the ocean.

با بالا رفتن هواپیما اقیانوس را دیدم.

She is my new friend.

او دوست جدید من است.

His shoes were brand new, and now they are missing.

کفش‌های او کاملاً جدید بود و اکنون دیگر گم شده است.

The dog chased the boy.

سگ پسر را تعقیب کرد.

It is a nice day.

روز قشنگیه.

Lucy is sick; therefore, she is not at school today.

لوسی بیمار است. بنابراین ، او امروز در مدرسه نیست.

The grass is green after the rain.

چمن بعد از باران سبز است.

She loves the mountains; he hates the long drive.

او کوه‌ها را دوست دارد. او از رانندگی طولانی متنفر است.

My new dress is black and white.

لباس جدید من سیاه و سفید است.

My brother loves to run, but my sister prefers to walk.

برادرم عاشق دویدن است اما خواهرم راه رفتن را ترجیح می‌دهد.

My phone is missing.

تلفن من گم شده است.

The teacher is going on a well-earned vacation.

معلم در حال گذراندن تعطیلاتی است که به خوبی بدست آورده است.

Her coat is ripped.

کتش پاره شده است.

The baby is hungry, but she does not seem interested in drinking her bottle of milk.

کودک گرسنه است ، اما به نظر نمی‌‌رسد علاقه ای به نوشیدن شیشه شیر خود داشته باشد.

چرا باید به جملات اعلامی اهمیت بدهیم؟

جملات خبری تا حد زیادی رایج‌ترین نوع جمله‌ها هستند. به همین دلیل، اگر در حال یادگیری یا آموزش زبان انگلیسی هستید، باید ساختار آنها را یاد بگیرید.

برای انگلیسی زبانان بومی، دو مشکل نوشتاری رایج در رابطه با جملات خبری وجود دارد.

(شماره 1) از علامت سوال نباید برای جمله خبری استفاده کنید (حتی اگر به نظر سوالی برسد).

رایج‌ترین اشتباه مربوط به جملات خبری، استفاده از علامت سوال در انتهای جمله‌ای است که سوالی زیر سه جمله‌ای که سوالی نیستند ولی به اشتباه علامت سوال در انتهای آن قرار گرفته است، آمده است.

The boss has asked when the party starts?

رئیس پرسیده مهمانی از چه زمانی شروع می‌شود؟

I wonder if I can reach it?

نمی‌دانم آیا می‌توانم به آن برسم؟

Mark wants to know whether he was selected?

مارک می‌خواهد بداند که آیا او انتخاب شده است؟

به ترتیب کلمات دقت کنید:

“The boss has asked…” (subject-verb)

“رئیس می‌خواهد …” (فاعل- فعل)

“I wonder…” (subject-verb)

“من تعجب می‌کنم …” (فاعل-فعل)

“Mark wants…” (subject-verb)

“مارک می‌خواهد …” (فاعل-فعل)

این‌ها جملات خبری هستند نه سوالی.  حتی ترتیب کلمات در قسمت سوال غیرمستقیم به صورت فاعل-فعل است:

“the party starts” (subject-verb)

“مهمانی شروع می‌شود” (فاعل- فعل)

“I can reach” (subject-verb)

“من می‌توانم برسم” (فاعل -فعل)

“he was selected” (subject-verb)

“او انتخاب شد” (فاعل- فعل)

(شماره 2) در یک سوال غیر‌مستقیم کلمه ترتیب را درست دریافت کنید.

این نکته با شماره 1 همپوشانی دارد. به یاد داشته باشید که ترتیب کلمات در یک سوال غیر‌مستقیم همانند جمله خبری است.

به عنوان مثال:

ترتیب کلمات در جمله سوالی:

Where is he?

او کجاست؟

(ترتیب کلمات به صورت فعل-فاعل است: فعل (is) سپس فاعل (he))

ترتیب کلمات در جمله خبری :

He is here.

او اینجاست.

(ترتیب کلمات در این جمله خبری به صورت فاعل-فعل است: فاعل (he) سپس فعل (is)).

ترتیب کلمات در سوال غیرمستقیم:

I want to know where he is.

می‌خواهم بدانم که او کجاست.

(ترتیب کلمات به صورت فاعل-فعل است:  فاعل (he) وسپس فعل (هست). به این معنی که همان ترتیب جمله خبری را دارد).

I want to know where is he.

می‌خواهم بدانم که او کجاست.

(استفاده از ترتیب کلمات سوالی در جمله سوال غیر مستقیم اشتباه است.)

 

آیا می‌خواهید مهارت نوشتاری خود به زبان انگلیسی را بهتر کنید؟

خواه یک داستان را به عنوان یک تمرین هنری خلق کنید یا سعی در جلب نظر امتحان گیرنده داشته باشید، تسلط بر هنر نوشتار به زمان و حوصله نیاز دارد. هیچ‌کس بهتر از جویس کارول اوتس ، نویسنده حدود 58 رمان و هزاران داستان کوتاه، تاثیر تمرین بر نوشتن را نمی‌داند.

در مسترکلاس‌های کوییک در مورد نکات نوشتاری و هرآنچه که به شما کمک می‌کند که به نویسنده‌ای زبر دست تبدیل شوید و بتوانید نمره کامل و بالایی را در امتخانات بین‌المللی زبان بدست آورید، آموزش داده می‌شود. شما می‌توانید مهارت‌های خود را یکباره، در یک مرحله بهبود بخشید.

مروری بر جمله‌های خبری در زبان انگلیسی 

اکنون می‌دانیم که جملات خبری، گزاره‌ای را بیان می‌کنند که صرفاً حقایق یا نظرات را بیان می‌کند و در یک دوره پایان می‌یابد. این جملات به طور مستقیم آنچه را که در حال جریان است به خواننده می‌گویند. جملات خبری رایج‌ترین نوع جملات هستند و در بیشتر متون، از خلاقانه تا تجاری، استفاده می‌شوند. وقتی می‌خواهید حقایق را با کمی شور و نشاط بیان کنید، از یک جمله خبری استفاده کنید.

برای یادگیری بهتر دستور زبان انگلیسی نیاز دارید که تحت نظر مدرسی با دانش و مسلط تمرین کنید. ما در موسسه کوییک با تکیه بر سال‌ها تجربه در زمینه آموزش زبان انگلیسی و بهره‌گیری از برترین منابع روز دنیا می‌توانیم در مدت زمان کوتاهی مهارت‌های لازم نوشتاری را در هر سطحی که هستید به شما آموزش دهیم.

موسسه کوییک با بنیانگذاری متد‌های آموزشی LQuick می‌تواند شما را برای آزمون‌های بین‌المللی زبان انگلیسی به صورت تضمینی آماده کند. پس همین حالا با شماره‌های موجود در سایت تماس بگیرید و یا فرم مشاوره را پر کنید. مشاوران ما تمامی اطلاعات را در اختیار شما قرار خواهند داد.

مطالب مرتبط

این نوشته چقدر مفید بود؟

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 5 میانگین: 3.4]

7 نظر یا سوال
Inline Feedbacks
View all comments
Ahvand

ممنون عالی خسته نباشید

امینه
پاسخ به  Ahvand

سلامت باشی

مریم

سلام. سپاس. فقط یک سوال دارم!
خبر و مسند در زبان انگلیسی یکی هستند؟ یعنی همان predicate

موسسه تخصصي زبان كوييك
مدیر
پاسخ به  مریم

سلام
بله.

امینه

سلام میشه جملات انگلسی خبری روز کوتاه تر پنج الی شش سطر باشه با ترجمه فارسی ارسال کنین

موسسه تخصصي زبان كوييك
مدیر
پاسخ به  امینه

سلام
برای گرفتن کمک در این زمینه به واتساپ موسسه پیام بدید.
شماره واتساپ رو می تونید در بخش تماس با ما در سایت پیدا کنید.

Mersedeh

سلام
لطفاً ۶ جمله ی خبری و ۶ جمله پرسشی با جواب از لغات درس اول زبان نهم میگید

موسسه تخصصی زبان کوییک - آموزش تضمینی زبان از مبتدی تا پیشرفته