افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی

یکی از مهم‌ترین قسمت‌هایی که در آموزش زبان انگلیسی از اهمیت و کاربرد بسیار زیادی برخوردار است یادگیری نکات و قواعد مربوط به بخش گرامر زبان انگلیسی است. یادگیری این قسمت از زبان در شیوایی و رسایی و فهم هر چه بیشتر و بهتر مطالب انگلیسی کمک زیادی می‌کند. همین امر سبب می‌شود تا زبان‌آموز بتواند به درستی به زبان انگلیسی صحبت کند، بنویسد و بخواند.

افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی اساسی‌ترین قسمت‌های گرامری زبان هستند. این دو نوع فعل از مهمترین عناصر زبان انگلیسی هستند که در بیشتر جملات به کار می‌روند. در این مقاله، به توضیح افعال با قاعده و بی قاعده، شیوه استفاده و تمرینات گرامری از طریق این افعال پرداخته خواهد شد.

فعل‌ها در گرامر زبان انگلیسی

گرامر در واقع خشک‌ترین و بی‌احساس‌ترین قسمت در آموزش زبان انگلیسی است و اگر موضوع فعل‌ها نیز باشند کار سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. اما یکی از مهم‌ترین قسمت‌هایی که در گرامر زبان انگلیسی دارای جایگاه بسیار مهمی است، افعال هستند.
فعل‌ها برای کامل کردن جملات انگلیسی به کار برده می‌شوند و زمان و حالت جمله را تعیین می‌کنند. مثلاً اگر یک جمله بخواهد زمان گذشته را مشخص کند علاوه بر اینکه قید زمان در آن جمله می‌تواند به زمان گذشته اشاره کند. اگر فعل جمله به زمان گذشته اشاره نداشته باشد جمله هویت مشخص و دقیقی از خود نشان نخواهد داد. به همین جهت برای نشان دادن حالت جمله، زمان جمله و انجام کار از افعال استفاده می‌شود.
زبان‌آموزانی که کمی از پیچ و خم سختی‌های یادگیری زبان انگلیسی گذشته‌اند، گرامر زبان انگلیسی را بسیار شیرین توصیف می‌کنند. چراکه همین زبان‌آموزان با تلاش بسیار توانسته‌اند به این سطح از مهارت و تسلط برسند و همواره از سختی برخی از مباحث گرامری شکایت می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین قسمت‌هایی که در آموزش گرامر زبان انگلیسی وجود دارد، جملات با قاعده و بی‌قاعده در زبان انگلیسی هستند که یادگیری این مبحث با علاوه بر ینکه کمی زمان بر است، به دقت زیادی نیز نیاز دارد.

کاربرد فعل در زبان انگلیسی

همان‌طور که در قسمت‌های قبل اشاره شد، یکی از کارهایی که فعل انجام می‌دهد نشان دادن زمان در جمله است. فعل‌ها در جملات زبان انگلیسی برای اینکه زمان گذشته را نشان دهند در دو دستۀ فعل‌های با قاعده و بی قاعده قرار می‌گیرند.

فعل‌هایی که از قاعدۀ مشخصی پیروی می‌کنند تعدادشان بسیار زیاد است اما فعل‌هایی که از هیچ قاعده و قانونی پیروی نمی‌کنند تعدادشان کم است؛ اما موضوع و مشکل این است که درست است که فعل‌های بی‌قاعده تعدادشان در مقایسه با فعل‌های با قاعده کم‌تر است اما یادگیری و حفظ کردن آن‌ها بسیار سخت و دشوار است.

در ادامۀ این مطلب پس از آموزش مطالب گرامری مربوط به جملات با قاعده و بی‌قاعده در زبان انگلیسی به آموزش نحوۀ یادگیری افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت.

مفهوم افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی

افعال در زبان انگلیسی می‌توانند با قاعده یا بی‌قاعده باشند. افعال با قاعده شامل افعالی هستند که در زمان گذشته و گذشته ساده به صورت منظم تغییر می‌کنند، در حالی که افعال بی‌قاعده شامل افعالی هستند که در زمان گذشته و گذشته ساده به صورت نامنظم تغییر می‌کنند. یادگیری این افعال و کاربرد آنها در جملات انگلیسی، یکی از مهمترین مباحث زبان انگلیسی است. در این محتوا، به بررسی مفهوم افعال با قاعده و بی‌قاعده پرداخته و روش یادگیری آنها را شرح می‌دهیم.

فعل گذشته ساده در زبان انگلیسی

فعل گذشته ساده در زبان انگلیسی

زمان گذشتۀ ساده (Simple past)

برای ایجاد گذشته ساده به صورت زیر عمل می‌‌کنیم.

کاربردهای فعل گذشتۀ ساده

برای اینکه از فعل‌های زمان گذشته استفاده کنید باید با کاربردهای دقیق‌تر این فعل‌ها آشنا شوید. در این قسمت 3 مورد از مهم‌ترین کاربردهای فعل زمان گذشتۀ ساده را بریتان آورده‌ایم:

 1. از فعل زمان گذشته در جملات زبان انگلیسی باید برای توصیف آنچه در زمان گذشته یک بار روی داده است و به اتمام رسیده است استفاده شود. مثلاً:

.I Went To Yazd Last Winter

من زمستان سال قبل به یزد رفته بودم.

 1. از فعل‌های زمان گذشته می‌توان برای توصیف اتفاق‌هایی که در زمان گذشته چندین روی داده‌اند و تکرار شده‌اند. تقریباً به یک رویداد همیشگی و دائم تبدیل شده بودند اما در زمان حال دیگر به آن صورت نیست استفاده کرد. یکی از نشانه‌هایی که می‌توانید به وسیلۀ آن به این کاربرد جملات گذشتۀ ساده پی ببرید قید‌های never / often / always / some times هستند. مثلاً:

.When I Was A Student I Walked To My School Every Day

وقتی من یک دانش‌آموز بودم هر روز پیاده به مدرسه‌ام می‌رفتم.

 1. از فعل‌های گذشتۀ ساده برای بیان اتفاقاتی که در زمان گذشته انجام می‌شده است اما دائمی و همیشگی نبوده است استفاده می‌شود. مثلاً:

.He Lived In Tabriz For 10 Years

او به مدت 10 سال در تبریز زندگی کرد.

اصطلاحات نشان دهندۀ زمان گذشته

یکی از نکاتی که در بیان فعل گذشتۀ ساده مورد توجه قرار می‌گیرد قیدها هستند. در این قسمت می‌توانید با چند اصطلاح که در جملات زبان انگلیسی نشان دهندۀ زمان گذشته هستند و برای یاد گیری موضوع جملات با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی کاربرد دارند، آشنا شوید:

 … Last yeat / last mounth / two weeks ago / 4 days ago

ساختار

طبق یک قاعدۀ کلی برای اینکه فعل‌ها در زبان انگلیسی زمان گذشته را نشان دهند در دو دسته قرار می‌گیرند. فعل‌های با قاعده و فعل‌های بی‌قاعده.

فعل‌های با قاعده (Regular Verbs)

فعل در این گروه با استفاده از اضافه کردن دو حرف –d و –ed به انتهای فعل‌های با قاعده ساخته می‌شوند. پرسش اصلی در این قسمت این است که فعل‌های با قاعده کدام فعل هستند؟

به طور کلی تمام فعل‌هایی که در جدول فعل‌های بی قاعده حضور نداشته باشند در گروه فعل‌های با قاعده هستند و از همین قانون برای تبدیل آن‌ها به فرم گذشته استفاده می‌شود. این فعل‌ها دارای قاعده و قانون بوده و در تمام مواردی که فعل‌های زمان گذشته کاربرد دارد، می‌توان از این فعل‌ها استفاده کرد.

شکل گذشتۀ فعل شکل سادۀ فعل
Started Start
Finished Finish
Decided Decide
Worked Work
Called Call
Arrived Arrive
قواعد افعال با قاعده در زمان گذشتۀ ساده

ساختن فعل گذشتۀ ساده برای فعل‌های با قاعده بسیار ساده است اما باید چند نکتۀ مهم در این مورد رعایت شود:

 • اگر فعل تک بخشی باشد و در انتها به حروف بی صدا+ صدا دار+ بی صدا ختم شود باید حرف –ed به حرف بی صدای آخر که دو بار تکرار شده است، بچسبد. حروف صدا دار شامل (a / I / o / u / e) هستند؛ مانند: chatted
  نکته 1: در این قسمت رعایت یک استثناء نیز الزامی است. اگر آخر فعل به حروف (w / x / y) ختم شود، حرف بی‌صدای آخر دو بار تکرار نمی‌شود.
  نکته 2: در فعل‌هایی که چند بخشی هستند اگر بخش آخر فعل دارای تأکید و شکل آخر فعل به صورت بی صدا + صدا دار+ بی صدا باشد حرف –ed افزوده شده و حرف بی‌صدای آخر نیز تکرار نمی‌شود؛ مانند: preferred
  نکته 3: اگر تأکید یا استرس فعل در قسمت اول آن باشد حرف بی‌صدای فعل در آخر کلمه دو بار تکرار نمی‌شود؛ مانند: happened
  نکته 4: اگر حرف آخر فعل حرف y باشد و قبل از حرف y حرف بی‌صدا آمده باشد حرف y به حرف i تبدیل می‌شود؛ مانند: cry که به cried تبدیل می‌شود.
  نکته 5: فعل‌های زمان گذشتۀ ساده برای تمام فاعل‌ها به طور مشابه صرف می‌شود.

فعل‌های بی قاعده

فعل‌هایی که در این گروه قرار می‌گیرند برای نشان دادن فرم گذشتۀ خود از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کنند و دارای فرم ثابت و مشخصی هستند که برای نشان دادن زمان گذشته باید از فرم مشخص آن‌ها استفاده کرد. تعداد این فعل‌ها کمی زیاد است و برای حفظ کردن و یادگیری آن‌ها باید وقت بگذارید اما پیش از هر چیزی کافی است تا با نحوۀ یادگیری این افعال آشنا شوید.

فعل‌های بی‌قاعده افعال مشخصی هستند که در ادامه لیست این فعل‌ها برای یادگیری قرار داده است. تعداد فعل‌‌‌های بی‌قاعده در زبان انگلیسی 680 عدد است که برخی از آن‌ها پرکاربرد‌تر است.

لیست افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی

در ادامۀ این مطلب لیست افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی را آورده‌ایم تا شما راحت‌تر به دسته‌بندی فعل‌ها دسترسی داشته باشید و بتوانید برای یادگیری راحت‌تر از آن استفاده کنید.

شکل ساده فعل در زمان حال شکل فعل در زمان گذشته اسم مفعول فعل
Abide Abided / abode Abided
Alight Alighted / alit Alighted / alit
Arise Arose Arisen
Awake Awakened / awoke Awakened / awoken
Backbite Backbit Backbitten
Backslide Backslid Backslidden / backslid
Be  / am, is, are Was, were Been
Bear Bore Born / borne
Beat Beat Beaten / beat
Become Became Become
Befall Befell Befallen
Beget Begat / begot Begotten
Begin Began Begun
Behold Beheld Beheld
Bend Bent Bent
Bereave Bereaved / bereft Bereaved / bereft
Beseech Besought / beseeched Besought / beseeched
Beset Beset Beset
Bestrew Bestrewed Bestrewn / bestrewed
Bet Bet / betted Bet / betted
Betake Betook Betaken
Bethink Bethought Bethought
Bid  (farewell) Bid / bade Bidden
Bid  (offer amount) Bid Bid
Bind Bound Bound
Bite Bit Bitten
Bleed Bled Bled
Blow Blew Blown
Break Broke Broken
Breed Bred Bred
Bring Brought Brought
Broadcast Broadcast / broadcasted Broadcast / broadcasted
Browbeat Browbeat Browbeaten / browbeat
Build Built Built
Burn Burned / burnt Burned / burnt
Burst Burst Burst
Bust Busted / bust Busted / bust
Buy Bought Bought
Cast Cast Cast
Catch Caught Caught
Chide Chided / chid Chided / chidden
Choose Chose Chosen
Clap Clapped / clapt Clapped / clapt
Cling Clung Clung
Clothe Clothed / clad Clothed / clad
Colorbreed Colorbred Colorbred
Come Came Come
Cost Cost Cost
Creep Crept Crept
Crossbreed Crossbred Crossbred
Cut Cut Cut
Dare Dared / durst Dared / durst
Daydream Daydreamed / daydreamt Daydreamed / daydreamt
Deal Dealt Dealt
Dig Dug Dug
Dight Dighted / dight Dighted / dight
Disprove Disproved Disproved / disproven
Dive (jump head-first) Dove / dived Dived
Dive (scuba diving) Dived / dove Dived
Do Did Done
Draw Drew Drawn
Dream Dreamed / dreamt Dreamed / dreamt
Drink Drank Drunk
Drive Drove Driven
Dwell Dwelt / dwelled Dwelt / dwelled
Eat Ate Eaten
Enwind Enwound Enwound
Fall Fell Fallen
Feed Fed Fed
Feel Felt Felt
Fight Fought Fought
Find Found Found
Fit (tailor, change size) Fitted / fit Fitted / fit
Fit (be right size) Fit / fitted Fit / fitted
Flee Fled Fled
Fling Flung Flung
Fly Flew Flown
Forbear Forbore Forborne
Forbid Forbade Forbidden
Fordo Fordid Fordone
Forecast Forecast Forecast
Forego Forewent Foregone
Foreknow Foreknew Foreknown
Forerun Foreran Forerun
Foresee Foresaw Foreseen
Foreshow Foreshowed Foreshown / foreshowed
Forespeak Forespoke Forespoken
Foretell Foretold Foretold
Forget Forgot Forgotten / forgot
Forgive Forgave Forgiven
Forsake Forsook Forsaken
Forswear Forswore Forsworn
Fraught Fraught Fraught
Freeze Froze Frozen
Frostbite Frostbit Frostbitten
Gainsay Gainsaid Gainsaid
Get Got Gotten / got
Gild Gilded / gilt Gilded / gilt
Give Gave Given
Go Went Gone
Grind Ground Ground
Grow Grew Grown
Hagride Hagrode Hagridden
Halterbreak Halterbroke Halterbroken
Hamstring Hamstrung Hamstrung
Hand-feed Hand-fed Hand-fed
Handwrite Handwrote Handwritten
Hang Hung Hung
Hang Hanged / hung Hanged / hung
Have Had Had
Hear Heard Heard
Heave Heaved / hove Heaved / hove
Hew Hewed Hewn / hewed
Hide Hid Hidden
Hit Hit Hit
Hold Held Held
Hurt Hurt Hurt
Inbreed Inbred Inbred
Inlay Inlaid Inlaid
Input Input / inputted Input / inputted
Inset Inset Inset
Interbreed Interbred Interbred
Intercut Intercut Intercut
Interlay Interlaid Interlaid
Interset Interset Interset
Interweave Interwove / interweaved Interwoven / interweaved
Interwind Interwound Interwound
Inweave Inwove / inweaved Inwoven / inweaved
Jerry-build Jerry-built Jerry-built
Keep Kept Kept
Kneel Knelt / kneeled Knelt / kneeled
Knit Knitted / knit Knitted / knit
Know Knew Known
Lade Laded Laden / laded
Landslide Landslid Landslid
Lay Laid Laid
Lead Led Led
Lean Leaned / leant Leaned / leant
Leap Leaped / leapt Leaped / leapt
Learn Learned / learnt Learned / learnt
Leave Left Left
Lend Lent Lent
Let Let Let
Lie Lay Lain
Lie Lied Lied
Light Lit / lighted Lit / lighted
Lip-read Lip-read Lip-read
Lose Lost Lost
Make Made Made
Mean Meant Meant
Meet Met Met
Misbecome Misbecame Misbecome
Miscast Miscast Miscast
Miscut Miscut Miscut
Misdeal Misdealt Misdealt
Misdo Misdid Misdone
Mishear Misheard Misheard
Mishit Mishit Mishit
Mislay Mislaid Mislaid
Mislead Misled Misled
Mislearn Mislearned / mislearnt Mislearned / mislearnt
Misread Misread Misread
Missay Missaid Missaid
Missend Missent Missent
Misset Misset Misset
Misspeak Misspoke Misspoken
Misspell Misspelled / misspelt Misspelled / misspelt
Misspend Misspent Misspent
Misswear Misswore Missworn
Mistake Mistook Mistaken
Misteach Mistaught Mistaught
Mistell Mistold Mistold
Misthink Misthought Misthought
Misunderstand Misunderstood Misunderstood
Miswear Miswore Misworn
Miswed Miswed / miswedded Miswed / miswedded
Miswrite Miswrote Miswritten
Mow Mowed Mowed / mown
Offset Offset Offset
Outbid Outbid Outbid
Outbreed Outbred Outbred
Outdo Outdid Outdone
Outdraw Outdrew Outdrawn
Outdrink Outdrank Outdrunk
Outdrive Outdrove Outdriven
Outfight Outfought Outfought
Outfly Outflew Outflown
Outgrow Outgrew Outgrown
Outlay Outlaid Outlaid
Outleap Outleaped / outleapt Outleaped / outleapt
Outlie (not tell truth) Outlied Outlied
Output Output / outputted Output / outputted
Outride Outrode Outridden
Outrun Outran Outrun
Outsee Outsaw Outseen
Outsell Outsold Outsold
Outshine Outshined / outshone Outshined / outshone
Outshoot Outshot Outshot
Outsing Outsang Outsung
Outsit Outsat Outsat
Outsleep Outslept Outslept
Outsmell Outsmelled / outsmelt Outsmelled / outsmelt
Outspeak Outspoke Outspoken
Outspeed Outsped Outsped
Outspend Outspent Outspent
Outspin Outspun Outspun
Outspring Outsprang / outsprung Outsprung
Outstand Outstood Outstood
Outswear Outswore Outsworn
Outswim Outswam Outswum
Outtell Outtold Outtold
Outthink Outthought Outthought
Outthrow Outthrew Outthrown
Outwear Outwore Outworn
Outwind Outwound Outwound
Outwrite Outwrote Outwritten
Overbear Overbore Overborne / overborn
Overbid Overbid Overbid
Overbreed Overbred Overbred
Overbuild Overbuilt Overbuilt
Overbuy Overbought Overbought
Overcast Overcast Overcast
Overcome Overcame Overcome
Overcut Overcut Overcut
Overdo Overdid Overdone
Overdraw Overdrew Overdrawn
Overdrink Overdrank Overdrunk
Overeat Overate Overeaten
Overfeed Overfed Overfed
Overhang Overhung Overhung
Overhear Overheard Overheard
Overlay Overlaid Overlaid
Overleap Overleaped / overleapt Overleaped / overleapt
Overlie Overlay Overlain
Overpay Overpaid Overpaid
Override Overrode Overridden
Overrun Overran Overrun
Oversee Oversaw Overseen
Oversell Oversold Oversold
Overset Overset Overset
Oversew Oversewed Oversewn / oversewed
Overshoot Overshot Overshot
Oversleep Overslept Overslept
Oversow Oversowed Oversown / oversowed
Overspeak Overspoke Overspoken
Overspend Overspent Overspent
Overspill Overspilled / overspilt Overspilled / overspilt
Overspin Overspun Overspun
Overspread Overspread Overspread
Overspring Oversprang / oversprung / Oversprung
Overstand Overstood Overstood
Overstrew Over-strewed Overstrewn / overstrewed
Overstride Overstrode Overstridden
Overstrike Overstruck Overstruck
Overtake Overtook Overtaken
Overthink Overthought Overthought
Overthrow Overthrew Overthrown
Overwear Overwore Overworn
Overwind Overwound Overwound
Overwrite Overwrote Overwritten
Partake Partook Partaken
Pay Paid Paid
Plead Pleaded / pled Pleaded / pled
Prebuild Prebuilt Prebuilt
Predo Predid Predone
Premake Premade Premade
Prepay Prepaid Prepaid
Presell Presold Presold
Preset Preset Preset
Preshrink Preshrank Preshrunk
Presplit Presplit Presplit
Proofread Proofread Proofread
Prove Proved Proven / proved
Put Put Put
Quick-freeze Quick-froze Quick-frozen
Quit Quit / quitted Quit / quitted
Read Read (sounds like “red”) Read (sounds like “red”)
Reawake Reawoke Reawaken
Rebid Rebid Rebid
Rebind Rebound Rebound
Rebroadcast Rebroadcast / rebroadcasted Rebroadcast / rebroadcasted
Rebuild Rebuilt Rebuilt
Recast Recast Recast
Recut Recut Recut
Redeal Redealt Redealt
Redo Redid Redone
Redraw Redrew Redrawn
Reeve Reeved / rove Reeved / rove
Refit Refit / refitted Refit / refitted
Refit (retailor) Refitted / refit Refitted / refit
Regrind Reground Reground
Regrow Regrew Regrown
Rehang Rehung Rehung
Rehear Reheard Reheard
Reknit Reknitted / reknit Reknitted / reknit
Relay Relaid Relaid
Relay (pass along) Relayed Relayed
Relearn Relearned / relearnt Relearned / relearnt
Relight Relit / relighted Relit / relighted
Remake Remade Remade
Rend Rent / rended Rent / rended
Repay Repaid Repaid
Reread Reread Reread
Rerun Reran Rerun
Resell Resold Resold
Resend Resent Resent
Reset Reset Reset
Resew Resewed Resewn / resewed
Retake Retook Retaken
Reteach Retaught Retaught
Retear Retore Retorn
Retell Retold Retold
Rethink Rethought Rethought
Retread Retread Retread
Retrofit Retrofitted / retrofit Retrofitted / retrofit
Rewake Rewoke / rewaked Rewaken / rewaked
Rewear Rewore Reworn
Reweave Rewove / reweaved Rewoven / reweaved
Rewed Rewed / rewedded Rewed / rewedded
Rewet Rewet / rewetted Rewet / rewetted
Rewin Rewon Rewon
Rewind Rewound Rewound
Rewrite Rewrote Rewritten
Rid Rid Rid
Ride Rode Ridden
Ring Rang Rung
Rise Rose Risen
Rive Rived Riven / rived
Roughcast Roughcast Roughcast
Run Ran Run
Sand-cast Sand-cast Sand-cast
Saw Sawed Sawed / sawn
Say Said Said
See Saw Seen
Seek Sought Sought
Self-feed Self-fed Self-fed
Self-sow Self-sowed Self-sown / self-sowed
Sell Sold Sold
Send Sent Sent
Set Set Set
Sew Sewed Sewn / sewed
Shake Shook Shaken
Shave Shaved Shaved / shaven
Shear Sheared Sheared / shorn
Shed Shed Shed
Shine Shined / shone Shined / shone
Shit Shit / shat / shitted Shit / shat / shitted
Shoe Shoed / shod Shoed / shod
Shoot Shot Shot
Show Showed Shown / showed
Shrink Shrank / shrunk Shrunk
Shrive Shrived / shrove Shriven
Shut Shut Shut
Sight-read Sight-read Sight-read
Sing Sang Sung
Sink Sank / sunk Sunk
Sit Sat Sat
Skywrite Skywrote Skywritten
Slay (kill) Slew / slayed Slain / slayed
Slay (amuse) Slayed Slayed
Sleep Slept Slept
Slide Slid Slid
Sling Slung Slung
Slink Slinked / slunk Slinked / slunk
Slit Slit Slit
Smell Smelled / smelt Smelled / smelt
Smite Smote Smitten / smote
Sneak Sneaked / snuck Sneaked / snuck
Sow Sowed Sown / sowed
Speak Spoke Spoken
Speed Sped / speeded Sped / speeded
Spell Spelled / spelt Spelled / spelt
Spend Spent Spent
Spill Spilled / spilt Spilled / spilt
Spin Spun Spun
Spit Spit / spat Spit / spat
Split Split Split
Spoil Spoiled / spoilt Spoiled / spoilt
Spoon-feed Spoon-fed Spoon-fed
Spread Spread Spread
Spring Sprang / sprung Sprung
Stall-feed Stall-fed Stall-fed
Stand Stood Stood
Stave Staved / stove Staved / stove
Steal Stole Stolen
Stick Stuck Stuck
Sting Stung Stung
Stink Stunk / stank Stunk
Strew Strewed Strewn / strewed
Stride Strode Stridden
Strike (delete) Struck Stricken
Strike (hit) Struck Struck / stricken
String Strung Strung
Strip Stripped / stript Stripped / stript
Strive Strove / strived Striven / strived
Sublet Sublet Sublet
Sunburn Sunburned / sunburnt Sunburned / sunburnt
Swear Swore Sworn
Sweat Sweat / sweated Sweat / sweated
Sweep Swept Swept
Swell Swelled Swollen / swelled
Swim Swam Swum
Swing Swung Swung
Take Took Taken
Teach Taught Taught
Tear Tore Torn
Telecast Telecast Telecast
Tell Told Told
Test-drive Test-drove Test-driven
Test-fly Test-flew Test-flown
Think Thought Thought
Thrive Thrived / throve Thrived / thriven
Throw Threw Thrown
Thrust Thrust Thrust
Tread Trod Trodden / trod
Troubleshoot Troubleshot Troubleshot
Typecast Typecast Typecast
Typeset Typeset Typeset
Typewrite Typewrote Typewritten
Unbear Unbore Unborn / unborne
Unbend Unbent Unbent
Unbind Unbound Unbound
Unbuild Unbuilt Unbuilt
Unclothe Unclothed / unclad Unclothed / unclad
Underbid Underbid Underbid
Underbuy Underbought Underbought
Undercut Undercut Undercut
Underfeed Underfed Underfed
Undergo Underwent Undergone
Underlay Underlaid Underlaid
Underlet Underlet Underlet
Underlie Underlay Underlain
Underrun Underran Underrun
Undersell Undersold Undersold
Undershoot Undershot Undershot
Underspend Underspent Underspent
Understand Understood Understood
Undertake Undertook Undertaken
Underthrust Underthrust Underthrust
Underwrite Underwrote Underwritten
Undo Undid Undone
Undraw Undrew Undrawn
Unfreeze Unfroze Unfrozen
Unhang Unhung Unhung
Unhide Unhid Unhidden
Unhold Unheld Unheld
Unknit Unknitted / unknit Unknitted / unknit
Unlade Unladed Unladen / unladed
Unlay Unlaid Unlaid
Unlead Unleaded Unleaded
Unlearn Unlearned / unlearnt Unlearned / unlearnt
Unmake Unmade Unmade
Unreeve Unreeved / unrove Unreeved / unrove
Unsay Unsaid Unsaid
Unsew Unsewed Unsewn / unsewed
Unsling Unslung Unslung
Unspin Unspun Unspun
Unstick Unstuck Unstuck
Unstring Unstrung Unstrung
Unswear Unswore Unsworn
Unteach Untaught Untaught
Unthink Unthought Unthought
Unweave Unwove / unweaved Unwoven / unweaved
Unwind Unwound Unwound
Unwrite Unwrote Unwritten
Uphold Upheld Upheld
Upset Upset Upset
Vex Vexed / vext Vexed / vext
Wake Woke / waked Woken / waked
Waylay Waylaid Waylaid
Wear Wore Worn
Weave Wove / weaved Woven / weaved
Wed Wed / wedded Wed / wedded
Weep Wept Wept
Wet Wet / wetted Wet / wetted
Whet Whetted Whetted
Win Won Won
Wind Wound Wound
Withdraw Withdrew Withdrawn
Withhold Withheld Withheld
Withstand Withstood Withstood
Wring Wrung Wrung
Write Wrote Written
افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی

چطور می‌توان افعال بی قاعده را آموخت؟

لیست افعال بی قاعدۀ کاربردی

یادگرفتن و تسلط بر تمامی فعل‌هایی که در لیست فعل‌های بی‌قاعده قرار می‌گیرند بسیار مهم و الزامی است اما برای یادگیری ساده‌تر زبان‌آموزان می‌توانند از یادگیری افعال بی‌قاعده‌ای که کاربردی‌تر هستند آموزش خود را آغاز کنند. در ادامه لیست افعال بی‌قاعدۀ کاربردی را بریتان آورده‌ایم:

شکل فعل حال ساده شکل فعل در زمان گذشته اسم مفعول فعل معنی فعل مصدر
Awake Awoke Awaken بیدار شدن، بیدار کردن
Be Was    were Been بودن
Beat Beat Beaten شکست دادن
Become Became Become شدن
Begin Began Begun شروع کردن
Bend Bent Bent خم شدن، خم کردن
Bet Bet Bet شرط بستن
Bid Bid Bid پیشنهاد دادن
Blow Blew Blown وزیدن
Break Broke Broken شکستن، خرد کردن
Bring Brought Brought آوردن
Broadcast Broadcast Broadcast پخش کردن
Build Built Built ساختن، بنا نهادن
Burn Burnt Burnt سوختن، آتش زدن
Buy Bought Bought خریدن
Catch Caught Caught گرفتن، دستگیر کردن
Choose Chose Chosen انتخاب کردن
Come Came Come آمدن، رسیدن
Cost Cost Cost قیمت داشتن
Cut Cut Cut بریدن، قطع کردن
Deal Dealt Dealt رفتار کردن، معامله کردن
Dig Dug Dug کندن، کاوش کردن
Do Did Done انجام دادن
Draw Drew Drawn کشیدن، ترسیم کردن
Dream Dreamt Dreamt خواب دیدن
Drink Drank Drunk آشامیدن
Drive Drove Driven رانندگی کردن
Eat Ate Eaten خوردن
Fall Fell Fallen افتادن، سقوط کردن
Feel Felt Felt احساس کردن، لمس کردن
Fight Fought Fought جنگیدن، جنگ کردن
Find Found Found پیدا کردن
Fly Flew Flown پرواز کردن
Forget Forgot Forgotten فراموش کردن
Forgive Forgave Forgiven بخشیدن
Freeze Froze Frozen منجمد شدن، منجمد کردن
Get Got Gotten به دست آوردن، فهمیدن
Give Gave Given دادن (به)، بخشیدن
Go Went Gone رفتن
Grow Grew Grown رشد کردن، بزرگ شدن
Hang Hung Hung آویزان کردن
Have Had Had داشتن
Hear Heard Heard شنیدن
Hide Hid Hidden پنهان کردن، پنهان شدن
Hit Hit Hit زدن، ضربه زدن
Hold Held Held نگه داشتن
Hurt Hurt Hurt آسیب زدن (به)، جریحه دار کردن
Keep Kept Kept نگه داشتن، حفظ کردن
Know Knew Known دانستن، شناختن
Lay Laid Laid گذاشتن، قرار دادن
Lead Led Led رهبری کردن، هدایت کردن
Learn Learnt Learnt یاد گرفتن
Leave Left Left ترک کردن، محول کردن
Lend lent lent قرض دادن
Let let let اجازه دادن
Lie lay lain استراحت کردن، دراز کشیدن
Lose Lost lost گم کردن، از دست دادن، باختن
Make made made ساختن، درست کردن
Mean meant meant معنی دادن، منظور داشتن
Meet met met ملاقات کردن
Pay paid paid پرداخت کردن
Put put put گذاشتن
Read read read خواندن
Ride rode ridden سوار شدن، راندن
Ring rang rung زنگ زدن
Rise rose risen طلوع کردن، برخاستن، بلند شدن
Run ran run دویدن
See saw seen دیدن
Sell sold sold فروختن
Send sent sent فرستادن
Shoot shot shot تیراندازی کردن، کشتن، زخمی کرن
Show showed shown نشان دادن
Shut shut shut بستن، بسته شدن
Sing sang sung آواز خواندن
Sink sank sunk غرق شدن
Sit sat sat نشستن
Spend spent spent گذراندن، خرج کردن
Stand stood stood ایستادن
Swim swam swum شنا کردن
Take took taken گرفتن، بردن
Teach taught taught یاد دادن، تدریس کردن
Tear tore torn پاره کردن
Tell told told گفتن
Think thought thought فکر کردن
Throw threw thrown پرت کردن، انداختن
Understand understood understood فهمیدن
Wake woke woken بیدار کردن، بیدار شدن
Wear wore worn به تن داشتن
Win won won بردن، پیروز شدن
Write wrote written نوشتن

مثال‌هایی از جملات انگلیسی با افعال با قاعده

 1. She walks to school every day.
 2. He always eats breakfast at 7 a.m.
 3. They watched a movie last night.
 4. I have studied English for two years.
 5. She sings beautifully.
 6. He drives carefully on the highway.
 7. They have flown to Paris many times.
 8. I have never seen such a beautiful sunset.

توجه داشته باشید که در افعال بی قاعده، شکل گذشته و شکل سوم آن‌ها با قاعده نیستند و باید به صورت جداگانه حفظ شوند.

چطور می‌توان افعال بی‌قاعده را یاد گرفت؟

متأسفانه اکثر زبان آموزانی که تصمیم می‌گیرند به طور جدی مباحث آموزش زبان را پیگیری کنند و در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی شرکت می‌کنند، این‌گونه تصور می‌کنند که یادگیری مبحث فعل‌های بی‌قاعده هرچند کمی دشوار است. اما تعداد آن‌ها کم است ولی همان‌طور که مشاهده کردید متوجه شدید که متأسفانه تعداد این فعل‌ها نه تنها کم نیست، بلکه علاوه بر اینکه زیاد است باید دو فرم شکل گذشته و فرم اسم مفعولی آن‌ها را نیز یاد بگیرید.
برای یادگیری فعل‌های بی‌قاعده باید به چند نکتۀ مهم‌‌تر و ضروری‌تر بیشتر توجه کنید تا به تسلط کافی در این مبحث دست پیدا کنید:

 • گروه بندی کردن افعال بی قاعده

یکی از بهترین روش‌‌هایی که به وسیلۀ آن می‌توانید مبحث فعل‌های بی قاعده را یاد بگیرید و این است که این فعل را در گروه بندی‌های مختلف قرار دهید. برای این کار از جدول‌هایی با موضوع‌های مختلف استفاده کنید و هر بار فعل‌ها را با شیوۀ جدیدی تفکیک کنید. به طور مثال شما می‌توانید فعل‌هایی را که پر کاربرد‌تر هستند در یک گروه قرار دهید یا فعل‌هایی که فرم حال سادۀ آن‌ها با فرم گذشته یکسان است در گروه دیگری قرار دهید. همچنین شما می‌توانید برای یادگیری بهتر فعل‌های بی‌قاعده آن‌ها را از نظر معنی و کاربرد در گروه‌های مجزا قرار دهید تا بتوانید آن‌ها را تفکیک کنید.

 • تکرار بهترین شیوۀ یادگیری

یکی از بهترین و مؤثرترین شیوه‌ای که می‌توانید برای یادگیری افعال بی‌قاعده به کار ببرید این است که آن‌ها را تکرار کنید و هر روز زمان مشخصی را برای مرور آن‌ها اختصاص دهید. برای یادگیری و تکرار بهتر این حروف سعی کنید دور آن‌ها در متن‌های مختلف خط بکشید و هر جا چشمتان به آن‌ها خورد فرم‌های دیگر آن‌ها را برای مرور در ذهنتان یادآوری کنید یا در گوشه‌ای مجدد آن‌ها را بنویسید.

 • فلش کارت‌های فعل‌های بی قاعده را تهیه کنید

برای یادگیری بهتر مبحث فعل‌های بی قاعده می‌توانید فلس کارت‌های این بخش از گرامر زبان انگلیسی را تهیه کنید تا همیشه به راحتی همراهتان باشند و تا زمانی که به ملکۀ ذهنتان تبدیل شدند از آن‌ها برای یادگیری و تسلط بیشتر استفاده کنید.

 • جمله نویسی با فعل‌های بی قاعده

یکی از بهترین راه‌هایی که می‌تواند اثر بخش باشد و به یادگیری بهتر فعل‌های بی قاعده کمک کند این است که با استفاده از فعل‌های بی قاعده به جمله نویسی بپردازید و آن‌ها در جمله نویسی تمرین کنید. متأسفانه هیچ برای اینکه شما بتوانید این فعل‌ها را حفظ کنید وجود ندارد جز اینکه آن‌ها را تمرین کنید و از روش‌های مختلف بهره ببرید تا بهترین و مؤثرترین شیوه را که در شما اثر بخشی بیشتری دارد به دست آورید.

 • صبور باشید و خسته نشوید

مبحث فعل‌های بی‌قاعده به هیچ عنوان سخت نیست و قطعاً با تلاش می‌توان به تسلط کافی در آن دست پیدا کرد اما موضوع اصلی این است که برای آن دسته از زبان‌آموزانی که قصد دارند در آزمون‌های تافل و آیلتس شرکت کنند یادگیری تمام این فعل‌ها بسیار ضروری است و هیچ راهی جز یادگیری آن‌ها ندارند پس باید برای یادگیری کامل این مبحث صبور باشند و به هیچ عنوان خسته نشوند.

نحوه استفاده از افعال با قاعده در جملات انگلیسی

مفاهیم پایه‌ای افعال با قاعده در زبان انگلیسی را باید بدانید تا بتوانید در جملات از آنها استفاده کنید. افعال با قاعده به افعالی گفته می‌شود که در گذشته و گذشته‌ی ناتمام (ing) به یک شکل قاعده‌مند تبدیل می‌شوند. برای مثال، فعل “to walk” یک فعل با قاعده است زیرا در گذشته به “walked” و در گذشته‌ی ناتمام به “walking” تبدیل می‌شود.

برای استفاده از افعال با قاعده در جملات انگلیسی، باید فعل را با توجه به زمان جمله و فاعل جمله درست انتخاب کنید. به عنوان مثال، اگر فعل در جمله گذشته باشد، باید فعل با قاعده مربوط به گذشته را استفاده کنید.

همچنین، برای تغییر شکل افعال با قاعده به گذشته، باید فعل را با توجه به قاعده‌های مربوط به هر فعل تغییر دهید. برای مثال، برای تبدیل فعل “to play” به گذشته، باید “played” را استفاده کنید.

در نهایت، برای به کار بردن افعال با قاعده در جملات انگلیسی، بهتر است با خواندن مثال‌های زیادی و تمرین‌های متنوع، مهارت خود را بهبود دهید.

نتیجه گیری

در این مقاله تلاش کردیم تا به طور کامل به آموزش مبحث جملات با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی بپردازیم تا شما دیگر به هیچ منبع آموزشی برای یادگیری این موضوع نیاز نداشته باشید. دقت کنید که یادگیری زبان انگلیسی به همان اندازه که ساده است اما اگر بدون برنامه‌ریزی پیش برود هیچ گاه به نتایج و بازدهی مناسبش نخواهد رسید. یادگیری گرامر نیز از ارکان مهم یادگیری است که بسیار زمان بر هم هست و از طرفی نیز برای اکثر زبان‌آموزان وقت طلاست و تلاش می‌کنند تا با سرعت بیشتری به تسلط کافی دست پیدا کنند. به همین منظور انتخاب مؤسسۀ زبان یکی از مهم‌ترین کارهایی است که زبان‌آموزان باید انجام دهند.
همان‌طور که مشاهده کردید موضوع جملات با قاعده و بی‌قاعده در زبان انگلیسی بسیار طولانی و چالش انگیز است اما اگر شما به سادگی و با زبان شیوایی این مبحث را یاد بگیرید بدون شک با تمرین هیچ‌گاه آن را فراموش نخواهید کرد. سعی کنید برای یادگیری موضوع جملات با قاعده و بی‌قاعده در زبان انگلیسی از متدهای روز استفاده کنید و از راهکارهای طلائی ارائه شده را به کار ببرید.

شما می‌توانید در کلاس‌های مخصوص گرامر موسسه زبان کوییک شرکت کنید و به راحتی در حین یادگیری مهارت‌های مختلف زبان انگلیسی به گرامر آن مسلط شوید. از طرفی به راحتی میتوانید کاربرد هر قاعده و دستور را یاد بگیرید. پس همین حالا با شماره‌های موجود در سایت تماس بگیرید و یا فرم مشاوره را پر کنید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

مطالب مرتبط

این نوشته چقدر مفید بود؟

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 24 میانگین: 3.8]

11 نظر یا سوال
Inline Feedbacks
View all comments
ابوالفضل

عالی

امیر باباجانی

عالی بود ممنونم.

رضا کرمی

نکته 2: در فعل‌هایی که چند بخشی هستند اگر بخش آخر فعل دارای تأکید و شکل آخر فعل به صورت بی صدا + صدا دار+ بی صدا باشد حرف –ed افزوده شده و حرف بی‌صدای آخر نیز تکرار نمی‌شود؛ مانند: preferred

عرض سلام و خدا قوت
در کلمه preferred حرف r دو بار تکرار شده درصورتیکه در توضیحات عنوان نمودید که نباید تکرار گردد.

ضمناً نکاتی که اشاره شده هست در رابطه با هر دو نوع افعال بسیار مفید بوده است.
سپاس فراوان

آیدین

funny باقاعده است؟

موسسه تخصصي زبان كوييك
مدیر
پاسخ به  آیدین

این کلمه صفت هست و افعال به قاعده دار و بی قاعده دسته بندی می شوند نه صفت ها.

آن کس ناشناس

خیلی خوب نبود خیلی بد بود ولی خیلی خوب بود اما باز خوب نبود

سونی
پاسخ به  آن کس ناشناس

هان

ثنافیضی

نکته 2 مثالش اشتباه بود
اما بقیه اش عالییی

موسسه تخصصي زبان كوييك
مدیر
پاسخ به  ثنافیضی

متاسفانه متوجه نشدیم کدوم بخش رو می فرمایید.

ثنافیضی

در فعل هایی که چند بخشی هستند اگر بخش آخر فعل دارای تاکید و شکل آخر فعل به صورت بی صدا + صدادار + بی صدا باشد ed افزوده شده و حرف بی صدای آخر نیز تکرار نمی شود مانند : preferred
در حالی که در این کلمه r تکرار شده و این کلمه Adjective میباشد

یاسین

لطفاً پی دی اف

موسسه تخصصی زبان کوییک - آموزش تضمینی زبان از مبتدی تا پیشرفته