وبلاگ - آخرین اخبار

بیان کارهای روتین روزانه در زبان انگلیسی

فعالیت‌های روزانه یا روتینی، عملکردها یا کارهایی هستند که یک فرد به طور معمول و با تکرار مشخص در طول روز یا هفته انجام می‌دهد. این فعالیت‌ها معمولاً جزئی از زندگی روزمره‌ی یک فرد هستند و به او کمک می‌کنند تا زمان خود را مدیریت کرده و وظایف روزانه‌اش را انجام دهد. بدیهی است که بخش زیادی از مکالمات روزانه شامل صحبت کردن در مورد عادات است. در نتیجه یادگرفتن مکالمه درباره عادات روزانه به زبان انگلیسی از مهم‌ترین گام‌ها برای تسلط در مکالمه به این زبان است. در کل، صحبت در مورد عادات روزانه به انگلیسی که در ادامه به طور دقیق به آن می‌پردازیم، یک راه خوب برای ایجاد ارتباط با دیگران، یادگیری و به‌اشتراک‌گذاری دانش و تجربیات است که می‌تواند به ارتقا زندگی اجتماعی و شخصی شما کمک کند.

در مکالمه درباره عادات روزانه به زبان انگلیسی از کدام گرامرها استفاده کنیم؟

در صحبت در مورد عادات روزانه به انگلیسی، می‌توانید از زمان حال ساده (Present Simple) برای بیان عادات و رویدادها استفاده کنید. به‌طورکلی، زمان حال ساده بیشتر در مورد عادات استفاده می‌شود، اما اگر می‌خواهید به تغییرات یا رویدادهای گذشته در عادات اشاره کنید، از زمان گذشته ساده (Past Simple) نیز می‌توانید استفاده کنید.

 

آموزش گرامر حال ساده برای صحبت در مورد عادات روزانه به انگلیسی

حال ساده در زبان انگلیسی زمانی است که برای بیان عادات، وقایع عمومی، حقایق علمی، و وقایعی که به طور معمول تکرار می‌شوند، استفاده می‌شود. در این زمان، فعل با شکل اصلی خود به کار می‌رود.

 

ساختار مثبت حال ساده برای بیان کارهای روزانه

حال ساده یک‌زمان گرامری است که برای ساخت جملات با این زمان کافی است ضمایر فاعلی ((Subject pronouns را پیش از شکل ساده ی فعل،  مانند مثال های زیر، به کار ببرید:

I wake up early every morning.

هر روز صبح، زود بیدار می‌شوم.

She usually eats breakfast at 7 AM.

او معمولاً ساعت ۷ صبح صبحانه می‌خورد.

We often go for a walk in the evening.

ما اغلب عصر‌ها برای پیاده‌روی  بیرون می‌رویم.

 

ساختار منفی حال ساده برای بیان کارهای روزانه

برای بیان کارهایی که به‌صورت روتین در زبان انگلیسی از انجام آن‌ها خودداری می‌کنید، باید جملات را به‌صورت منفی به کار ببرید. حالت منفی حال ساده با استفاده از “don’t” برای ضمایر I, you, we, they و “doesn’t” برای ضمایر he, she, it ساخته می‌شود. نمونه‌هایی از جملات منفی برای صحبت در مورد عادات روزانه به انگلیسی را ببینید:

I don’t wake up late on weekends.

در آخر هفته‌ها دیر بیدار نمی‌شوم.

He doesn’t watch TV after dinner.

او بعد از شام تلویزیون نمی‌بیند.

We don’t eat fast food very often.

ما تقریباً فست‌فود نمی‌خوریم.

 

ساختار سؤالی حال ساده برای بیان کارهای روزانه

برای ساخت سؤالات با گرامر حال ساده در زبان انگلیسی، ابتدا فعل کمکی “do” یا “does” قرار دهید، سپس فاعل، و در نهایت فعل اصلی در شکل ساده قرار می‌گیرد. از این سؤالات برای جستجوی اطلاعات و معلومات بیشتر در مورد فعالیت‌ها  و عادات استفاده می‌شود. چند نمونه را در ادامه ببینید:

Do you read a book before bedtime?

آیا قبل از خواب کتاب می‌خوانید؟

Does he take a walk after lunch?

آیا او بعد از ناهار پیاده‌روی می‌کند؟

Do they watch movies on weekends?

آیا آنها در آخر هفته‌ها فیلم می‌بینند؟

 

پرکاربردترین افعال  حال ساده در مکالمه درباره عادات روزانه به زبان انگلیسی

افعال زیر از پرکاربردترین نمونه فعل‌های متداول در بیان کارهای روتین روزانه در زبان انگلیسی هستند.

معادل فارسی فعل انگلیسی معادل فارسی فعل انگلیسی معادل فارسی فعل انگلیسی معادل فارسی فعل انگلیسی
تلاش‌کردن Try دادن Give دانستن Know بودن Be
نیاز داشتن Need استفاده‌کردن Use گرفتن/

برداشتن

Take داشتن Have
دوست‌داشتن Like پیداکردن Find دیدن See انجام‌دادن Do
عاشق بودن Love گفتن Tell آمدن Come گفتن Say
زندگی‌کردن Live پرسیدن Ask فکرکردن Think گرفتن Get
مطالعه‌کردن Study کارکردن Work نگاه‌کردن Look ساختن/

درست‌کردن

Make
بازی‌کردن Play تماس‌گرفتن Call خواستن Want رفتن Go
خوابیدن sleep خوردن Eat خواندن Read نوشتن

 

Write

 

آموزش گرامر گذشته ساده برای مکالمه درباره عادات روزانه به زبان انگلیسی

به‌طورکلی، زمان گذشته ساده برای بیان وقایعی که درگذشته رخ داده‌اند و به پایان رسیده‌اند، استفاده می‌شود. اما در مورد صحبت در مورد عادات روزانه درگذشته، معمولاً از افعال گذشته ساده برای توصیف وقایع تکراری یا روتین‌ها استفاده می‌شود.

 

ساختار مثبت گذشته ساده برای بیان کارهای روزانه

برای ساخت جملات با استفاده از گذشته ی ساده کافی است که از ضمایر فاعلی همراه قسمت دوم افعال استفاده کنید، به عبارتی دیگر شکل گذشته ی فعل را مانند مثال های زیر به کار ببرید.

I read a book every night before bed.

هر شب قبل از خواب کتاب می‌خواندم.

They walked to school every morning.

آنها هر صبح تا مدرسه راه می‌رفتند.

She visited her grandmother every Friday.

او هر جمعه به مادربزرگش سر می‌زد.

 

ساختار منفی گذشته ساده برای بیان کارهای روزانه

برای صحبت در مورد عاداتی که در زمان گذشته وجود نداشتند از “didn’t” به‌عنوان فعل کمکی در جملات منفی استفاده می‌شود. فراموش نکنید فعل اصلی به شکل ساده در جملات منفی ظاهر می‌شود.

She didn’t usually eat fast food.

او معمولاً فست‌فود نمی‌خورد.

He didn’t normally drink coffee before bed.

او معمولاً قبل از خواب قهوه نمی‌نوشید.

I didn’t used to watch TV in the morning.

من قبلاً صبح ها تلویزیون نمی‌دیدم.

 

ساختار سؤالی  گذشته ساده برای بیان کارهای روزانه

از “did” به‌عنوان فعل کمکی در سوالی کردن جملات استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Did you use to exercise regularly in the past?

آیا درگذشته عادت داشتید که به طور منظم ورزش کنید؟

Did she read books every day?

آیا او درگذشته هر روز کتاب می‌خواند؟

Did he often go for a walk after work before?

آیا او قبلاً پس از کار اغلب برای پیاده‌روی می‌رفت؟

 

پرکاربردترین افعال گذشته ساده در مکالمه درباره عادات روزانه به زبان انگلیسی

افعال زیر از پرکاربردترین فعل‌های گذشته در بیان کارهای روتین روزانه در زبان انگلیسی هستند.

معادل فارسی فعل انگلیسی معادل فارسی فعل انگلیسی معادل فارسی فعل انگلیسی معادل فارسی فعل انگلیسی
دوست داشت Loved شنا کرد Swam کارکرد Worked خورد Ate
تمرین کرد Practiced سوار شد Rode نوشت Wrote خوابید Slept
کمک کرد Helped صحبت کرد Talked سر زد Visited رفت Walked
تمام کرد Finished استفاده کرد Used دوید Ran خواند Read
ماند Stayed مطالعه کرد Studied برداشت Took تماشا کرد Watched
شنید Heard تماس گرفت Called کرد Did بازی کرد Played
رفت Went خرید Bought رانندگی کرد Drove گوش داد Listened
کمک کرد Helped پسندید Liked رفت Went پخت Cooked

 

پرکاربردترین قیدها در بیان کارهای روتین روزانه در زبان انگلیسی

قیدها کلماتی هستند که به طور معمول با افعال ساده برای نشان‌دادن دفعات تکرار عادات روزانه در زبان انگلیسی استفاده می‌شوند.

مثال معادل

فارسی

قید به زبان انگلیسی
She always brushes her teeth before bed.

او همیشه قبل از خواب دندان‌هایش را مسواک می‌زند.

همیشه Always
They usually eat breakfast together

آنها معمولاً با هم صبحانه می‌خورند.

معمولاً Usually
He often calls his parents on the weekends

او اغلب در آخر هفته‌ها با والدینش تماس می‌گیرد.

اغلب Often
We sometimes go to the movies on Fridays

ما گاهی جمعه‌ها به سینما می‌رویم.

گاهی Sometimes
She rarely stays up late at night

او به‌ندرت شب‌ها تا دیروقت بیدار می‌ماند.

به‌ندرت Rarely
He never drinks soda

او هرگز نوشابه نمی‌نوشد.

هرگز Never

 

متداول‌ترین جملات برای بیان کارهای روتین روزانه در موقعیت‌های مختلف

در محیط‌ها و وضعیت‌های متفاوت، ما از جملات مختلفی برای مکالمه درباره عادات روزانه به زبان انگلیسی استفاده می‌کنیم که این محیط‌ها می‌توانند کاری، تحصیلی و یا حتی محل زندگی ما باشند. به طور مداوم در حال انجام کارها و وظایف روزانه‌ای هستیم که زندگی روزمره ما را شکل می‌دهند که بیان کارهای روتین روزانه به زبان انگلیسی، ما را قادر می‌سازد تا با دقت به جزئیات کوچک زندگیمان بپردازیم و دانش زبان انگلیسی خود را در مکالمات  با تمرین تقویت کنیم.

 

نمونه جملات برای بیان عادات شخصی به زبان انگلیسی

در جدول زیر پرکاربردترین نمونه‌ها برای صحبت در مورد عادات روزانه  به انگلیسی و ترجمه ی آن‌ها به زبان فارسی از زبان اول‌شخص بیان شده است.

هر روز صبح ساعت 6 بیدار می‌شوم. I wake up at 6 AM every morning.
بعد از بیدارشدن، حمام می‌کنم. I take a shower after waking up.
تمرینات کششی را صبح انجام می‌دهم. I do stretch exercises in the morning.
یک‌فصل از یک کتاب می‌خوانم. I read a chapter from a book.
برای آرامش ذهن، مدیتیشن می‌کنم. I meditate to relax my mind.
لباس می‌پوشم و آرایش می‌کنم. I get dressed and do my makeup.
ساعت حدود 7:30 صبح صبحانه می‌خورم. I eat breakfast around 7:30 AM.
دندان‌هایم را مسواک می‌زنم و از  خانه خارج می‌شوم. I brush my teeth and head out the door.
تا محل کار پیاده می‌روم که حدود 15 دقیقه طول می‌کشد. I walk to work, which takes about 15 minutes.
در شب به باشگاه می‌روم. I go to the gym in the evening.
پس از ورزش، حمام می‌کنم. I take a bath after working out.
 حدود 8 شب شام می‌خورم. I eat dinner around 8 PM.
قبل از خواب، یک‌فصل دیگر از کتاب را می‌خوانم. I read another chapter before bed.
یک ساعت قبل از خواب تمام وسایل الکترونیکی را خاموش می‌کنم. I turn off all electronics an hour before sleeping.

 

متن زیر نیز نمونه‌ای دیگر از بیان کارهای شخصی است:

Every morning, I meditate for 15 minutes to start my day with a clear mind. Then, I have a nutritious breakfast and head to work. During my lunch break, I take a short walk to refresh myself. In the evenings, I enjoy cooking dinner and trying out new recipes.

هر صبح، برای ۱۵ دقیقه مدیتیشن می‌کنم تا روزم را با ذهنی آرام شروع کنم. سپس صبحانه‌ای مغذی می‌خورم و به محل کار می‌روم. در طی زمان نهار، پیاده‌روی کوتاهی انجام می‌دهم تا سرحال شوم. شب‌ها، از پخت غذا لذت می‌برم و دستورهای غذای جدید را امتحان می‌کنم.

 

نمونه جملات برای صحبت در مورد عادات روزانه به انگلیسی در محیط کاری

جدول زیر شامل پرکاربردترین نمونه‌ها برای مکالمه در مورد عادت‌ها در محیط‌های کاری و اداری است.

صبح‌ها اولین کارم بررسی ایمیل‌هایم است. I check my emails first thing in the morning.
معمولاً روز را با مرور وظایفم شروع می‌کنم. I usually start the day by reviewing my tasks.
طی روز، استراحت‌های کوتاهی دارم. I take short breaks throughout the day.
هر دوشنبه در جلسه تیم شرکت می‌کنم. I attend the team meeting every Monday.
هر روز زمانی را برای کار متمرکز اختصاص می‌دهم. I allocate time for focused work daily.
معمولاً در زمان ناهار برای پیاده‌روی می‌روم. I often go for a walk during lunch breaks.
بعدازظهر ایده‌ها و استراتژی‌های جدید را مورد بررسی قرار می‌دهم. I brainstorm new ideas in the afternoon.
پیش از پایان روز، پیشرفت وظایف را با اعضای تیم مرور می‌کنم. I review task progress with team members.

 

نمونه جملات برای صحبت در مورد عادات روزانه به انگلیسی در محیط دانشگاه

نمونه  جملاتی برای مکالمه درباره عادت‌ها در محیط‌های دانشگاه و مدرسه در جدول زیر آمده است.

هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۳ بعدازظهر به کلاس می‌روم. I attend classes every day from 8 AM to 3 PM.
او دو سه ساعت در شب در کتابخانه مطالعه می‌کند. She studies in the library for a couple of hours in the evening.
معمولاً بین کلاس‌ها زنگ‌تفریح داریم تا استراحت کنیم و با دوستان صحبت کنیم. We usually have a break between classes to relax and chat with friends.
ما هر بعدازظهر چهارشنبه جلسه آزمایشگاه شیمی داریم. We have a chemistry lab session every Wednesday afternoon.
برنامه روزانه‌ام شامل مطالعه یک ساعت قبل از خواب است. My daily routine includes reading for an hour before going to bed.
آنها هر عصر برای ناهار در سلف دور هم جمع می‌شوند. They meet up in the cafeteria for lunch every afternoon.
معمولاً قبل از وقت شام تکالیفم را تمام می‌کنم. I usually finish my homework before dinner time.
او هر صبح با برادر کوچک‌ترش پیاده به مدرسه می‌رود.

 

She walks to school every morning with her younger brother.
او در طی وقت ناهار با دوستانش بسکتبال بازی می‌کند. He plays basketball with his friends during the lunch break.

 

نمونه جملات برای صحبت در مورد عادات در خانه به زبان انگلیسی

جملات پر کاربرد برای یک فرد خانه‌دار در جدول زیر ذکر شده است.

من هر روز صبح کف اتاق‌ها را جارو می‌کنم I sweep the floors every morning.
دو بار در هفته لباس‌ها را می‌شورم. I do the laundry twice a week.
هر دو روز یکبار به گیاهان آب می‌دهم. I water the plants every other day.
بعد از هر وعده‌غذایی آشپزخانه را تمیز می‌کنم. I clean the kitchen after each meal.
 شب‌ها میز را برای شام آماده می‌کنم. I set the table for dinner in the evenings.
هر صبح زباله‌ها را بیرون می‌برم. I take out the trash every morning.
خرید موارد غذایی را روزهای شنبه انجام می‌دهم. I do the grocery shopping on Saturdays.

 

Every evening, I help my kids with their homework. After that, I prepare dinner for the family. We eat together and share stories from our day. Before going to sleep, I tidy up the living room and set the alarm for the next day.

هر شب، به کودکانم در انجام تکالیفشان کمک می‌کنم. بعد از آن، شام را برای خانواده تهیه می‌کنم. با هم شام می‌خوریم و در مورد روزمان صحبت می‌کنیم. قبل از خواب، اتاق نشیمن را مرتب می‌کنم و هشدار را برای روز بعد تنظیم می‌کنم.

پرکاربردترین سؤالات برای پرسش در مورد عادات و روتین روزانه به زبان انگلیسی

علاوه بر استفاده از فعل‌های کمکی (Do, Does)، شما می‌توانید از Wh ها نیز برای پرسیدن استفاده کنید. به نمونه‌های زیر توجه کنید.

When do you usually wake up in the morning?

معمولاً صبح‌ها چه ساعت بیدار می‌شوید؟

What time do you start your day?

ساعت چند روزتان را شروع می‌کنید؟

Do you have any specific routine before going to bed?

قبل از خوابیدن روتین خاصی دارید؟

How often do you exercise?

چقدر اغلب ورزش می‌کنید؟

What do you usually do during your free time?”

معمولاً در وقت آزادتان چه‌کارهایی انجام می‌دهید؟

Are there any activities you enjoy doing every day?

فعالیت‌هایی وجود دارد که هر روز از انجامشان لذت ‌ببرید؟

Is there a particular time you like to read or study?

وقت خاصی وجود دارد که دوست دارید کتاب بخوانید یا درس بخوانید؟

What’s your usual morning routine?

روتین معمولی صبح‌هایتان چیست؟

Do you follow a specific schedule during the week?

در طی هفته از برنامه‌ای خاص پیروی می‌کنید؟

What time do you usually go to bed?

معمولاً چه ساعتی به خواب می‌روید؟

جمع ­بندی

بهترین روش برای آغاز مکالمه درباره عادات روزانه به زبان انگلیسی، استفاده از گرامر حال ساده است که در این محتوا به طور کامل به آموزش آن پرداختیم و نیز برای آشنایی بیشتر دررابطه‌با مکالمه درباره عادات به زبان انگلیسی نمونه‌های بسیاری از جملات و سوالات را ذکر کردیم. کافی است این نمونه‌ها را به‌خاطر بسپارید و با تغییر آن‌ها در موقعیت‌های مختلف مکالمات خود را پیش ببرید. اگر به کمکی بیش از این نیازمندید ازموسسه ی تخصصی زبان کوییک مشاوره بگیرید.

0 نظر یا سوال
Inline Feedbacks
View all comments
موسسه تخصصی زبان کوییک - آموزش تضمینی زبان از مبتدی تا پیشرفته
0
لطفا سوال یا دیدگاهتان را برای ما بنویسید!x