مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی

در دنیای امروز، مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی اهمیت بسیاری دارد. انگلیسی به‌عنوان زبان بین‌المللی در تجارت، فناوری، علم و حتی در زندگی روزمره نقش اساسی ایفا می‌کند. توانایی برقراری ارتباط موثر از طریق تلفن به زبان انگلیسی می‌تواند در بسیاری از جنبه‌های زندگی فردی و حرفه‌ای مفید باشد.این مقاله باهدف ارائه راهنمایی‌های کاربردی و موثر برای مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی تهیه شده است. در این مقاله به آموزش مکالمه تلفنی انگلیسی از طریق بررسی عناصر اصلی مکالمه تلفنی، اصطلاحات و عبارات کاربردی، تکنیک‌های موثر، مشکلات رایج و راه‌حل‌ها در مکالمات تلفنی خواهیم پرداخت. با مطالعه و تمرین نکات مطرح شده در این مقاله، می‌توانید مهارت‌های خود را در مکالمه انگلیسی پشت تلفن بهبود بخشید و در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود موفق‌تر عمل کنید.

چرا باید مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی را یاد بگیریم؟

به دلایل زیر، یادگیری اصطلاحات و مهارت‌های مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی ضروری است.

 • ارتباطات تجاری: در محیط‌های تجاری، مکالمات تلفنی به زبان انگلیسی به برقراری ارتباط با همکاران، مشتریان و شرکای بین‌المللی کمک می‌کند. این مهارت می‌تواند در موفقیت مذاکرات، فروش و ارائه خدمات مشتری تأثیرگذار باشد.
 • فرصت‌های شغلی: بسیاری از شرکت‌ها به دنبال کارمندانی هستند که بتوانند با مخاطبان بین‌المللی ارتباط برقرار کنند. تسلط بر مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی می‌تواند فرصت‌های شغلی بیشتری را برای فرد ایجاد کند.
چرا باید مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی را یاد بگیریم
 • مسافرت و زندگی در خارج از کشور: هنگام سفر یا زندگی در کشورهای انگلیسی‌زبان، توانایی مکالمه انگلیسی پشت تلفن برای انجام کارهای روزمره مانند رزرو هتل، سفارش غذا یا درخواست کمک بسیار مفید است.

 • توسعه مهارت‌های زبانی: مکالمات تلفنی به زبان انگلیسی می‌تواند به بهبود مهارت‌های شنیداری و گفتاری کمک کند و اعتمادبه‌نفس فرد را در استفاده از زبان انگلیسی افزایش دهد.

آموزش مکالمه تلفنی انگلیسی

در مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی، تعدادی از عناصر و مراحل کلیدی وجود دارند که برای برقراری یک ارتباط موثر باید به آن‌ها توجه کرد. این عناصر شامل سلام و احوالپرسی، معرفی خود، بیان هدف تماس و پایان‌دادن به مکالمه هستند. در ادامه به توضیح هر یک از این مراحل به‌صورت جامع‌تر می‌پردازیم.

مکالمه انگلیسی

سلام و احوالپرسی (Greeting)

مکالمه تلفنی را معمولاً با یک سلام و احوالپرسی دوستانه شروع می‌کنیم. این کار باعث می‌شود که فضای مکالمه دوستانه و راحت‌تر شود.

Hello

سلام

Good morning/afternoon/evening

صبح بخیر / بعدازظهر بخیر / عصر بخیر

How are you today?

امروز حالتان چطور است؟

Hi, this is [Name]

سلام، نام من [نام] است.

How can I help you?

چطور می‌توانم کمکتان کنم؟

معرفی خود (Introducing Yourself)

پس از سلام و احوالپرسی، لازم است خود را معرفی کنید تا مخاطب بداند با چه کسی صحبت می‌کند.

This is [Name] speaking.

نام من این است.

My name is [Name] from [Company]

نام من [نام] است از [شرکت]

I’m calling on behalf of [Department/Person]

من به نمایندگی از [بخش/شخص] تماس می‌گیرم.

You can call me [Name]

می‌توانید مرا [نام] صدا بزنید.

I’m the [Position] at [Company]

من [سمت] در [شرکت] هستم.

رزروکردن یا قرارگذاشتن

(Making Reservations or Appointments)

I’d like to make a reservation for [date/time].

می‌خواهم برای [تاریخ/زمان] یک رزرو انجام دهم.

Can I schedule an appointment with [Name] ?

می‌توانم یک قرار ملاقات با [نام] بگذارم؟

Is [date/time] available for a meeting?

آیا [تاریخ/زمان] برای یک جلسه موجود است؟

Could you book a table for [number] people at [time] ?

می‌توانید یک میز برای [تعداد] نفر در [زمان] رزرو کنید؟

I need to reschedule our appointment.

نیاز دارم قرار ملاقاتمان را دوباره تنظیم کنم.

Can we arrange a meeting for next week?

می‌توانیم برای هفته بعد یک جلسه ترتیب دهیم؟

عبارات برای تایید و توضیح

(Confirming and Explaining)

Just to confirm … .

فقط برای تایید…

Let me make sure I understand  … .

اجازه دهید مطمئن شوم که می‌فهمم…

What I mean is … .

منظور من این است که…

To clarify … .

برای روشن‌کردن این موضوع که…

In other words…

به‌عبارت‌دیگر…

So, you are saying that…

پس شما می‌گویید که…

پرسیدن اطلاعات (Requesting Information)

Could you please provide more details about?…

آیا می‌توانید جزئیات بیشتری درباره… را به من بگویید؟

May I ask about… ?

می‌توانم درباره… بپرسم؟

Can you tell me more about…?

می‌توانید بیشتر درباره… توضیح دهید؟

I would like to know … .

می‌خواهم بدانم… .

What is the status of …?

وضعیت… چگونه است؟

Could you clarify…?

می‌توانید… را روشن کنید؟

درخواست کمک (Asking for Assistance)

Can you help me with …?

می‌توانید به من با… کمک کنید؟

I need assistance with …?

به کمک نیاز دارم با…؟

Could you guide me through … ?

می‌توانید مرا راهنمایی کنید از طریق…؟

What should I do if… ?

چه کاری باید انجام دهم اگر…؟

Is there someone who can assist me with… ?

آیا کسی هست که بتواند به من با… کمک کند؟

I am having trouble with … .

مشکل دارم با…

پایان‌دادن به مکالمه تلفنی (Ending the Call)

پایان‌دادن به مکالمه به شیوه‌ای مودبانه و مثبت می‌تواند تاثیر خوبی بر طرف مقابل بگذارد و مکالمه را به‌خوبی خاتمه دهد.

Thank you for your time.

از وقتی که گذاشتید متشکرم.

It was nice talking to you.

خوشحال شدم با شما صحبت کردم.

Have a great day.

روز خوبی داشته باشید!

Goodbye.

خداحافظ.

Talk to you soon.

به‌زودی با شما صحبت خواهم کرد.

If you have any other questions, feel free to call me.

اگر سوال دیگری دارید، بدون تردید با من تماس بگیرید.

Thank you for your assistance.

از کمک شما متشکرم.

I appreciate your help.

قدردان کمک شما هستم.

If you have any further questions, feel free to contact me.

اگر سوالات بیشتری دارید، بدون تردید با من تماس بگیرید.

Looking forward to speaking with you again.

منتظر صحبت دوباره با شما هستم.

گوش‌دادن فعال (Active Listening)

گوش‌دادن فعالانه به صحبت‌های طرف مقابل و نشان‌دادن توجه خود به مکالمه، یکی از عوامل کلیدی در برقراری ارتباط موثر در مکالمه انگلیسی پشت تلفن است.

I understand.

 می‌فهمم.

Could you please repeat that?

می‌توانید لطفاً آن را تکرار کنید؟

Let me confirm that.

اجازه دهید آن را تایید کنم.

I’m sorry, could you speak a bit more slowly?

ببخشید، می‌توانید کمی آهسته‌تر صحبت کنید؟

I see what you mean.

متوجه منظورتان شدم.

That makes sense.

این منطقی است.

بیان هدف تماس (Stating the Purpose of the Call)

بیان واضح و مختصر هدف تماس کمک می‌کند تا مکالمه به‌صورت سازمان‌یافته و موثر پیش برود.

I’m calling to discuss…

من تماس گرفته‌ام تا درباره… صحبت کنم.

A recent order…

یک سفارش اخیر…

Our upcoming meeting…

جلسه پیش رویمان…

I would like to inquire about…

می‌خواهم درباره… سوال کنم.

Your services…

خدمات شما…

The status of my application…

وضعیت درخواست من…

I’m calling to confirm…

تماس گرفته‌ام تا… را تایید کنم.

Our appointment on [date]…

قرار ملاقاتمان در [تاریخ]…

The details of our agreement…

جزئیات توافقمان…

Could you please provide more information about …

آیا می‌توانید لطفاً اطلاعات بیشتری درباره… ارائه دهید؟

The product specifications…

مشخصات محصول…

your pricing plans…

طرح‌های قیمت‌گذاری شما…

I need assistance with …

به کمک نیاز دارم با…

با استفاده از این عناصر و اصطلاحات، می‌توانید مکالمات تلفنی خود را به زبان انگلیسی بهتر مدیریت کنید و ارتباطات موثرتری برقرار کنید. تمرین و تکرار این عبارات کمک می‌کند تا در مکالمات تلفنی به زبان انگلیسی اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا کنید و بتوانید به طور روان‌تر و کارآمدتر صحبت کنید.

نمونه مکالمه انگلیسی پشت تلفن در موقعیت‌های مختلف

مکالمات تلفنی به زبان انگلیسی در موقعیت‌های مختلف، نیازمند استفاده از عبارات و اصطلاحات خاص آن موقعیت است. در این بخش، به بررسی مکالمات تلفنی در موقعیت‌های تجاری، شخصی و رسمی و غیررسمی می‌پردازیم و هر موقعیت را با دو مکالمه نمونه پوشش می‌دهیم.

مکالمات تجاری

مکالمات تجاری (Business Calls)

مکالمات تجاری به‌منظور برقراری ارتباط با همکاران، مشتریان و شرکای تجاری انجام می‌شود. این مکالمات ممکن است شامل تماس‌های فروش، خدمات مشتری یا مذاکرات تجاری باشد.

نمونه مکالمه 1: خدمات مشتری

Caller: Good morning, this is John from ABC Company. I’m calling to inquire about the status of my order.

صبح بخیر، جان از شرکت ABC هستم. من تماس گرفته‌ام تا در مورد وضعیت سفارش خود بپرسم.

Representative: Good morning, John. Could you please provide your order number?

صبح بخیر، جان. لطفاً شماره سفارش خود را بگویید؟

Caller: Sure, it’s 12345.

البته، شماره سفارش 12345 است.

Representative: Thank you. Let me check that for you. Please hold for a moment.

متشکرم. اجازه دهید این را برای شما بررسی کنم. لطفاً یک‌لحظه منتظر بمانید.

Caller: Of course.

 حتماً.

Representative: Thank you for holding. Your order is currently being processed and should be shipped by tomorrow.

ممنون که منتظر ماندید. سفارش شما در حال پردازش است و باید تا فردا ارسال شود.

Caller: Great, thank you for the update.

عالی است، به‌خاطر اطلاعات جدیدی که در اختیارم گذاشتید، متشکرم.

Representative: You’re welcome. Is there anything else I can help you with?

خواهش می‌کنم. آیا چیز دیگری هست که بتوانم کمک کنم؟

Caller: No, that’s all. Have a great day.

نه، همین کافی است. روز خوبی داشته باشید.

Representative: You too. Goodbye.

شما هم همین‌طور. خداحافظ.

مکالمه نمونه 2: تماس فروش

Caller: Hello, this is Sarah from XYZ Solutions. I’m calling to introduce our new software that could benefit your company.

سلام، من سارا از XYZ Solutions هستم. من تماس گرفته‌ام تا نرم‌افزار جدیدمان که می‌تواند به شرکت شما کمک کند را معرفی کنم.

Recipient: Hello, Sarah. I’m interested to hear more. What does your software offer?

سلام، سارا. من علاقه‌مندم بیشتر بشنوم. نرم‌افزار شما چه امکاناتی دارد؟

Caller: Our software improves efficiency by automating your administrative tasks and integrating seamlessly with your current systems.

نرم‌افزار ما با خودکارسازی وظایف اداری و ادغام یکپارچه با سیستم‌های فعلی شما، بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

Recipient: That sounds promising. Could you send us more information?

این جالب به نظر می‌رسد. می‌توانید اطلاعات بیشتری برای ما ارسال کنید؟

Caller: Absolutely. Can I have your email address?

حتماً. می‌توانم آدرس ایمیل شما را داشته باشم؟

Recipient:  Sure.

البته

Caller:  Thank you. I’ll send the details right away. Would you like to schedule a demo?

متشکرم. بلافاصله جزئیات را ارسال می‌کنم. می‌خواهید یک دمو را برنامه‌ریزی کنیم؟

Recipient: Yes, let’s schedule it for next Tuesday at 10 AM.

بله، بیایید آن را برای سه‌شنبه آینده ساعت 10 صبح برنامه‌ریزی کنیم.

Caller: Perfect. I’ll send a confirmation email. Thank you for your time.

عالی است. یک ایمیل تایید ارسال خواهم کرد. از وقت شما متشکرم.

Recipient: Thank you, Sarah. Goodbye.

متشکرم، سارا. خداحافظ.

مکالمات شخصی

مکالمات شخصی (Personal Calls)

مکالمات شخصی برای برقراری ارتباط با دوستان و خانواده استفاده می‌شود. این مکالمات معمولاً غیررسمی و دوستانه هستند.

مکالمه نمونه 1: برنامه‌ریزی ملاقات با دوستان

Caller: Hi, Lisa! How are you?

سلام، لیزا! حالت چطور است؟

Recipient: Hey, I’m good. How about you?

سلام، من خوبم. تو چطور؟

Caller: I’m doing well, thanks. I was wondering if you’re free this Saturday. Maybe we can catch up over coffee?

من خوبم، ممنون. می‌خواستم بدانم آیا این شنبه آزاد هستی؟ شاید بتوانیم برای یک قهوه ملاقات کنیم؟

Recipient: That sounds great! What time?

عالی به نظر می‌رسد! چه ساعتی؟

Caller: How about 3 PM at our favorite café?

ساعت 3 بعدازظهر در کافه محبوبمان چطور است؟

Recipient: Perfect, I’ll see you there.

عالی است، آنجا می‌بینمت.

Caller: Awesome. Looking forward to it. Bye!

عالی. منتظر آن هستم. خداحافظ!

Recipient: Bye!

خداحافظ!

مکالمه نمونه 2: تماس با خانواده

Caller: Hi Mom, it’s me.

سلام مامان، من هستم.

Recipient: Hi dear, how are you?

سلام عزیزم، حالت چطور است؟

Caller: I’m fine, just wanted to check in and see how you’re doing.

من خوبم، فقط می‌خواستم چک کنم و ببینم حال شما چطور است.

Recipient: I’m good. Just busy with some gardening. How’s work?

من خوبم. فقط با کمی باغبانی مشغولم. کار چطور است؟

Caller: Work is good, keeping me busy as usual. Are you free this weekend? I’d like to visit.

کار خوب است، مثل همیشه من را مشغول نگه داشته است. آیا این آخر هفته آزاد هستید؟ می‌خواهم ملاقات کنم.

Recipient: Yes, I am. Come over, we can have lunch together.

بله، آزاد هستم. بیا، می‌توانیم با هم ناهار بخوریم.

Caller: Sounds perfect. I’ll be there around noon.

عالی به نظر می‌رسد. من حدود ظهر آنجا خواهم بود.

Recipient: Great, see you then. Take care.

عالی، پس می‌بینمت. مراقب خودت باش.

Caller: You too, Mom. Bye.

شما هم همین‌طور، مامان. خداحافظ!

Recipient: Bye!

خداحافظ!

جملات تماس به انگلیسی

مکالمات رسمی و غیررسمی

(Formal and Informal Calls)

مکالمات رسمی معمولاً در محیط‌های حرفه‌ای و تجاری انجام می‌شوند و نیازمند رعایت آداب و استانداردهای خاص هستند. مکالمات غیررسمی بیشتر در محیط‌های شخصی و دوستانه صورت می‌گیرند.

مکالمه رسمی: درخواست اطلاعات

Caller: Good afternoon, this is Robert Smith from ABC Corporation. May I speak with Mr. Johnson, please?

عصر بخیر، اینجا رابرت اسمیت از شرکت ABC است. می‌توانم با آقای جانسون صحبت کنم، لطفاً؟

Receptionist: Good afternoon, Mr. Smith. I’ll check if Mr. Johnson is available. Please hold for a moment.

عصر بخیر، آقای اسمیت. بررسی می‌کنم که آیا آقای جانسون در دسترس هستند. لطفاً یک‌لحظه منتظر بمانید.

Caller: Thank you.

متشکرم.

Receptionist: Thank you for holding. Mr. Johnson is currently in a meeting. Would you like to leave a message?

ممنون که منتظر ماندید. آقای جانسون در حال حاضر در جلسه هستند. مایلید پیامی بگذارید؟

Caller:Yes, please. Could you ask him to call me back at his earliest convenience? My number is 5551234.

بله، لطفاً. می‌توانید از او بخواهید در اولین فرصت با من تماس بگیرد؟ شماره من 5551234 است.

Receptionist: Certainly, Mr. Smith. I’ll make sure he gets your message.

حتماً، آقای اسمیت. مطمئن می‌شوم که پیام شما را دریافت کند.

Caller: Thank you very much.

خیلی متشکرم.

Receptionist: You’re welcome. Have a great day.

خواهش می‌کنم. روز خوبی داشته باشید.

Caller: You too. Goodbye.

شما هم همین‌طور. خداحافظ.

مکالمه غیررسمی: هماهنگی برنامه

Caller: Hey Tom, it’s Mike. What’s up?

سلام تام، مایک هستم. چه خبر؟

Recipient: Hey Mike, not much. Just chilling. What about you?

سلام مایک، خبری نیست. فقط در حال استراحت. تو چطور؟

Caller: I’m good. Thinking about catching a movie tonight. Are you in?

من خوبم. به دیدن یک فیلم امشب فکر می‌کنم. هستی؟

Recipient: Sure, sounds like fun. What time?

حتماً، جالب به نظر می‌رسد. چه ساعتی؟

Caller: How about 8 PM at the downtown theater?

ساعت 8 شب در سینمای مرکز شهر چطور است؟

Recipient: Works for me. I’ll meet you there.

برای من خوب است. آنجا می‌بینمت.

Caller: Great, see you then.

عالی، پس می‌بینمت.

Recipient: See you, Mike. Bye.

می‌بینمت، مایک. خداحافظ!

Caller: Bye.

خداحافظ!

اصطلاحات و جملات مربوط به پیغام‌گیر و وصل کردن تماس

در مکالمات تلفنی به زبان انگلیسی، مواقعی پیش می‌آید که نیاز به استفاده از پیغام‌گیر صوتی یا وصل کردن تماس دارید. در این بخش، به بررسی اصطلاحات و جملات کاربردی در این زمینه می‌پردازیم.

پیغام‌گیر (Voicemail)

پیغام‌گیر زمانی استفاده می‌شود که فرد موردنظر شما در دسترس نباشد و شما نیاز داشته باشید که پیغام خود را ضبط کنید. در اینجا برخی از عبارات رایج برای استفاده از پیغام‌گیر آمده است:

اصطلاحات و جملات مربوط به پیغام‌گیر و وصل کردن تماس

I’m sorry, [Name] is not available at the moment. Please leave a message after the beep.

متأسفم، [نام] در حال حاضر در دسترس نیست. لطفاً بعد از بوق پیام خود را بگذارید.

Hi, this is [Your Name]. I’m not able to take your call right now. Please leave your name and number, and I’ll get back to you as soon as possible.

سلام، من [نام شما] هستم. در حال حاضر نمی‌توانم تماس شما را پاسخ دهم. لطفاً نام و شماره خود را بگذارید و من در اولین فرصت با شما تماس خواهم گرفت.

You’ve reached the voicemail of [Name]. Please leave a detailed message and I will return your call.

شما به پیغام‌گیر [نام] دست یافته‌اید. لطفاً یک پیام دقیق بگذارید و من با شما تماس خواهم گرفت.

Thank you for calling. Please leave a message and I will get back to you shortly.

از تماس شما متشکریم. لطفاً پیام بگذارید و من به‌زودی با شما تماس خواهم گرفت.

گذاشتن پیغام برای یک شخص به انگلیسی

گذاشتن پیغام برای یک شخص به انگلیسی

گذاشتن پیغام در پیغام‌گیر صوتی یکی از موارد رایج در مکالمات تلفنی به انگلیسی است، به‌خصوص زمانی که فرد موردنظر شما در دسترس نیست. برای گذاشتن یک پیغام موثر و واضح، باید به نکات و ساختار خاصی توجه کنید. در این بخش به بررسی اصول و نمونه‌هایی از پیغام‌گزاری می‌پردازیم.

اصول گذاشتن پیغام تلفنی:

 1. معرفی خود: همیشه با معرفی خودتان شروع کنید. این کار کمک می‌کند تا دریافت‌کننده پیغام بداند چه کسی با او تماس گرفته است.

Hi, this is [Your Name] from [Your Company].

    سلام، من [نام شما] از [شرکت شما] هستم.

 1. بیان دلیل تماس: به‌وضوح دلیل تماس خود را بیان کنید تا مخاطب متوجه شود شما چه می‌خواهید.

I’m calling to discuss the proposal we sent last week.

    من تماس گرفته‌ام تا در مورد پیشنهاد ارسالی هفته گذشته صحبت کنم.

 1. ارائه اطلاعات مهم: اگر نیاز به اطلاعات خاصی دارید یا می‌خواهید اطلاعاتی ارائه دهید، آن‌ها را به طور خلاصه و دقیق بیان کنید.

Please call me back at 5551234 regarding the meeting schedule.

لطفاً در مورد برنامه جلسه با شماره 5551234 با من تماس بگیرید.

 1. بستن پیغام: پیغام خود را با یک تشکر یا درخواست تماس مجدد به پایان برسانید.

Thank you, and I look forward to hearing from you soon.

 متشکرم و منتظر تماس شما هستم.

 1. مطمئن شدن از وضوح پیغام: صحبت خود را با صدای واضح و آرام انجام دهید تا مخاطب بتواند همه اطلاعات را به‌راحتی دریافت کند.
انتقال تماس به انگلیسی

گرفتن پیغام و انتقال آن در یک تماس تلفنی به انگلیسی

گرفتن پیغام برای یک نفر دیگر و انتقال آن به او یکی از وظایف رایج در محیط‌های کاری است. برای انجام این کار به شکل موثر، باید اطلاعات مهم را به‌دقت یادداشت کرده و به‌وضوح منتقل کنید. در این بخش به بررسی نحوه‌ی گرفتن و انتقال پیغام، به همراه نمونه‌هایی از این مکالمات می‌پردازیم.

اصول گرفتن و انتقال پیغام

 1. یادداشت‌کردن اطلاعات دقیق: وقتی پیغامی دریافت می‌کنید، اطمینان حاصل کنید که تمام اطلاعات مهم را یادداشت کرده‌اید. این اطلاعات شامل نام تماس‌گیرنده، شماره تماس، دلیل تماس و هر جزئیات مهم دیگری می‌باشد.

May I have your name and phone number, please?

می‌توانم نام و شماره تماس شما را داشته باشم، لطفاً؟

 1. تکرار و تأیید اطلاعات: برای اطمینان از درست بودن اطلاعات، آن‌ها را تکرار کنید و تأیید بگیرید.

Let me repeat that back to you. Your name is [Name] and your number is [Number] , correct?

 اجازه دهید یکبار دیگر اطلاعات شما را تکرار کنم. نام شما [نام] و شماره شما [شماره] است، درست است؟

 1. ثبت زمان و تاریخ تماس: زمان و تاریخ تماس را نیز ثبت کنید تا مخاطب شما بداند پیغام چه زمانی دریافت شده است.

I’ve noted your call on [Date] at [Time].

تماس شما را در [تاریخ] در ساعت [زمان] یادداشت کرده‌ام.

 1. انتقال پیغام به مخاطب: پیغام را به روش مناسب به مخاطب موردنظر انتقال دهید. این می‌تواند به‌صورت حضوری، از طریق ایمیل یا یادداشت باشد.

 [Name] , you have a message from [Caller’s Name] regarding [Reason]. Please call them back at [Number].

 [نام]، شما یک پیغام از [نام تماس‌گیرنده] در مورد [دلیل تماس] دارید. لطفاً با شماره‌ی [شماره] با آن‌ها تماس بگیرید.

وصل کردن تماس

وصل کردن تماس (Transferring a Call)

وصل کردن تماس زمانی انجام می‌شود که شما نیاز دارید تماس را به فرد دیگری منتقل کنید. این عمل معمولاً در محیط‌های کاری و تجاری بیشتر استفاده می‌شود. در اینجا برخی از عبارات رایج برای وصل کردن تماس آمده است:

Please hold while I transfer your call.

لطفاً منتظر بمانید تا تماس شما را منتقل کنم.

I will transfer you to [Name/Department]. One moment, please.

شما را به [نام/بخش] منتقل می‌کنم. یک‌لحظه لطفاً.

Let me connect you to [Name/Department].

اجازه دهید شما را به [نام/بخش] وصل کنم.

I’m transferring your call now.

اکنون تماس شما را منتقل می‌کنم.

Can I put you on hold for a moment while I transfer your call?

می‌توانم شما را یک‌لحظه در حالت انتظار بگذارم تا تماس شما را منتقل کنم؟

نمونه مکالمه اول:

Caller: Hi, I’d like to speak with Mr. Johnson in the Sales Department.

سلام، می‌خواهم با آقای جانسون در بخش فروش صحبت کنم.

Receptionist: Certainly. Please hold while I transfer your call.

حتماً. لطفاً منتظر بمانید تا تماس شما را منتقل کنم.

Caller: Thank you.

متشکرم.

Receptionist: You’re welcome. One moment, please.

خواهش می‌کنم. یک‌لحظه لطفاً.

نمونه مکالمه دوم:

Caller: Hello, I need to speak with someone about billing issues.

سلام، من نیاز دارم با کسی در مورد مشکلات صورت‌حساب صحبت کنم.

Receptionist: I’ll connect you to the Billing Department. Please hold for a moment.

شما را به بخش صورت‌حساب وصل می‌کنم. لطفاً یک‌لحظه منتظر بمانید.

Caller: Sure, thanks.

حتماً، متشکرم.

Receptionist: Thank you for holding. I’m transferring your call now.

ممنون که منتظر ماندید. اکنون تماس شما را منتقل می‌کنم.

مشکلات رایج و راه‌حل‌ها در مکالمات تلفنی به انگلیسی

در مکالمات تلفنی به زبان انگلیسی، ممکن است با مشکلات و چالش‌های مختلفی روبرو شوید. شناخت این مشکلات و داشتن راه‌حل‌های مناسب می‌تواند به شما کمک کند تا مکالمات خود را با موفقیت مدیریت کنید. در این بخش به بررسی مشکلات رایج و راه‌حل‌های آن‌ها می‌پردازیم.

مشکلات رایج و راه‌حل‌ها در مکالمات تلفنی به انگلیسی

مشکل 1: فهمیدن سخت یا نامفهوم بودن گفتار (Difficulty Understanding or Being Understood)

به دلیل لهجه، سرعت صحبت‌کردن یا نویز پس‌زمینه، ممکن است در فهمیدن صحبت‌های طرف مقابل یا درک‌شدن صحبت‌های شما مشکل ایجاد شود.

راه‌حل‌ها:

درخواست تکرار: اگر متوجه صحبت‌های طرف مقابل نشدید، باادب درخواست کنید که تکرار کند.

مثال:

 I’m sorry, could you please repeat that?

ببخشید، می‌توانید لطفاً دوباره بگویید؟

درخواست توضیح بیشتر: اگر نیاز به توضیح بیشتری دارید، درخواست کنید که واضح‌تر توضیح دهند.

مثال:

 Could you please explain that in more detail?

می‌توانید لطفاً آن را با جزئیات بیشتر توضیح دهید؟

استفاده از جملات ساده‌تر: اگر شما درک نشدید، سعی کنید از جملات ساده‌تر و کوتاه‌تر استفاده کنید.

مثال:

 Let me say it another way…

اجازه دهید به روش دیگری بگویم…

مشکل 2: نویز پس‌زمینه (Background Noise)

نویزهای پس‌زمینه می‌توانند باعث سخت‌شدن شنیدن و فهمیدن صحبت‌ها شوند.

راه‌حل‌ها:

انتقال به محل آرام‌تر: اگر امکان دارد، به محلی آرام‌تر بروید.

مثال:

 Could you hold for a moment? I need to move to a quieter place.

می‌توانید یک‌لحظه صبر کنید؟ باید به‌جای آرام‌تری بروم.

کاهش نویز: اگر نمی‌توانید محل را تغییر دهید، از هدفون یا گوشی استفاده کنید تا نویز کاهش یابد.

I’m putting on my headphones to hear you better.

دارم هدفونم را می‌گذارم تا بهتر شما را بشنوم.

مشکل 3: قطع شدن تماس (Dropped Calls)

گاهی اوقات تماس‌ها به دلیل مشکلات شبکه یا سیگنال ضعیف قطع می‌شوند.

راه‌حل‌ها:

بررسی سیگنال: قبل از تماس، اطمینان حاصل کنید که سیگنال شما قوی است.

مثال:

 Let me check my signal strength before we continue.

اجازه دهید قبل از ادامه سیگنال خود را بررسی کنم.

برنامه‌ریزی تماس مجدد: اگر تماس قطع شد، فوراً دوباره تماس بگیرید یا برنامه‌ریزی کنید که بعداً تماس بگیرید.

If the call drops, I will call you back immediately.

اگر تماس قطع شد، فوراً دوباره تماس می‌گیرم.

مشکل 4: فراموش کردن اطلاعات مهم (Forgetting Important Information)

در حین مکالمه، ممکن است برخی اطلاعات مهم را فراموش کنید.

راه‌حل‌ها:

 یادداشت‌برداری: قبل از تماس، نکات مهم را یادداشت کنید و در حین مکالمه نیز یادداشت‌برداری کنید.

مثال:

Let me write that down to make sure I don’t forget.

اجازه دهید آن را یادداشت کنم تا فراموش نکنم.

خلاصه‌سازی: در پایان مکالمه، خلاصه‌ای از نکات مهم را مرور کنید.

مثال:

 Just to recap, we agreed on…

فقط برای خلاصه، ما توافق کردیم که…

مشکل 5: ناتوانی در استفاده از اصطلاحات مناسب (Inability to Use Proper Terms)

ممکن است با اصطلاحات یا واژگان خاص مکالمات تلفنی آشنا نباشید.

راه‌حل‌ها:

آموزش و تمرین: اصطلاحات رایج و واژگان مهم مکالمات تلفنی را مطالعه کنید و تمرین کنید.

مثال: مطالعه لیست اصطلاحات کاربردی در این مقاله و تمرین استفاده از آن‌ها.

استفاده از عبارات عمومی: اگر مطمئن نیستید، از عبارات عمومی‌تر استفاده کنید تا زمانی که واژگان مناسب را یاد بگیرید.

مثال:

 Could you please clarify what you mean by … ?

می‌توانید لطفاً توضیح دهید منظور شما از… چیست؟

شناخت و مدیریت این مشکلات رایج نیز بخشی از آموزش مکالمه تلفنی انگلیسی است که می‌تواند روابط‌عمومی شما را از طریق تلفن بهبود بخشد.

یادگیری مکالمه انگلیسی پشت تلفن با موسسه کوییک

تمرین و تکرار مکالمات تلفنی، چه در محیط‌های شبیه‌سازی شده و چه در موقعیت‌های واقعی، نقش بسزایی در بهبود این مهارت دارد. همچنین، استفاده از منابع آموزشی مختلف مانند کتاب‌ها، دوره‌های آنلاین و اپلیکیشن‌های آموزشی می‌تواند به شما در این مسیر کمک کند. با تقویت و آموزش مکالمه تلفنی انگلیسی، شما می‌توانید در موقعیت‌های مختلف، از تماس‌های تجاری تا مکالمات شخصی، با اطمینان و روانی بیشتری صحبت کنید. در نهایت، مهم است که همواره به یاد داشته باشید که یادگیری یک‌زبان جدید و به‌خصوص مهارت‌های مکالمه، نیازمند صبر و تمرین مداوم است. با پشتکار و استفاده از منابع مناسب، می‌توانید به تسلط کافی در مکالمات تلفنی به زبان انگلیسی دست یابید و از مزایای آن بهره‌مند شوید. شما می‌توانید برای تقویت مهارت‌های مکالمه خود در کلاسهای گروهی و خصوصی مکالمه موسسه کوییک شرکت کنید.

مطالب مرتبط

این نوشته چقدر مفید بود؟

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 5 میانگین: 4.2]

0 نظر یا سوال
Inline Feedbacks
View all comments
موسسه تخصصی زبان کوییک - آموزش تضمینی زبان از مبتدی تا پیشرفته