جمله امری در زبان انگلیسی

یادگیری جملات دستوری در زبان انگلیسی

یادگیری جمله امری در زبان انگلیسی به ما کمک می‌کند تا بتوانیم برای ارائه دستور یا دستورالعمل، درخواست یا پیشنهاد و راهنمایی از آن‌ها استفاده کنیم. اصولاً، قصد این جملات این است که به مردم بگویند چه کاری انجام دهند.

یک جمله دستوری در نوشتن و همچنین در صحبت کردن نقش مهمی دارد. این جملات در نوشته‌های ادبی مرسوم نیست، اما استفاده آن در مکالمه روزمره بسیار مهم است. علاوه بر این، معمولاً در تبلیغات، کتابچه‌های راهنما ، دستورالعمل‌ها و علائم راه استفاده می‌شود.

جمله دستوری در مقایسه با یک جمله تعجبی مستقیم‌تر است، زیرا نیاز به مخاطب خاص دارد. نویسندگان بیشتر از دستورات لازم برای دستورالعمل‌ها، دستورات صریح و روشن، یا ابراز نارضایتی، تشبیه، علاقه و عشق در نوشته‌های خود استفاده می‌کنند.

جملات دستوری معمولاً با یک نقطه به پایان می‌رسند اما گه گاه می‌توانند با یک علامت تعجب پایان یابد. این جملات گاهی اوقات با عنوان دستوریه‌ای نیز شناخته می‌شوند زیرا فرد مورد خطاب را راهنمایی می‌کنند.

در ادامه انواع جمله‌های دستوری به همراه مثال را آورده‌ایم.تا انتهای مقاله همراه ما باشید تا با نحوه استفاده صحیح از این جملات آشنا شوید.

جمله دستوری در زبان انگلیسی

جمله دستوری چیست؟

جمله دستوری چیست؟

جمله دستوری نوعی جمله است که دستورالعمل یا پند می‌دهد، و بیانگر یک دستور، سفارش یا یک درخواست است. همچنین این جملات به فرمانی یا دستوری نیز شناخته می‌شوند.

بسته به جایی که استفاده می‌شود، یک جمله دستوری ممکن است با علامت تعجب یا نقطه به پایان برسد. معمولاً ساده و کوتاه است، اما باتوجه به محتوای آن می‌تواند طولانی و پیچیده باشد.

به عنوان مثال، جان اف کندی با مردم خود یک آرزو را در میان می‌گذارد، وقتی که گفت:

And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.”

“و بنابراین ، هموطنان دستوریکایی من: از کشور خود نپرسید چه کاری می‌تواند برای شما انجام دهد. بپرسید چه کاری می‌توانید برای کشور خود انجام دهید.” (رئیس جمهور جان کندی در سخنرانی خود پس از انتخاب شدن، 1961).

توجه داشته باشید که این جمله دستوری نه تنها طولانی است، بلکه ساده است و با یک نقطه به پایان می‌رسد.

در مثال‌های جملات دستوری که در ادامه آمده است، توجه کنید که هر سطر به نوعی یک فرمان را صادر می‌کند:

 • Pass the salt.
 • نمک را رد کنید.
 • Move out of my way!
 • از سر راهم برو کنار!
 • Shut the front door.
 • درب ورودی را ببندید.
 • Find my leather jacket.
 • ژاکت چرمی من را پیدا کنید.
 • Be there at five.
 • ساعت پنج اینجا باشید.
 • Clean your room.
 • اتاقت را تمیز کن.
 • Complete these by tomorrow.
 • اینها را تا فردا کامل کنید.
 • Consider the red dress.
 • لباس قرمز را در نظر بگیرید.
 • Wait for me.
 • منتظر من باش
 • Get out!
 • برو بیرون!
 • Make sure you pack warm clothes.
 • حتماً لباس گرم بسته باشید.(در چمدان گذاشته باشید)
 • Choose Eamonn, not Seamus.
 • اماون را انتخاب کنید، نه سیموس.
 • Please be quiet.
 • لطفا ساکت باش.
 • Be nice to your friends.
 • با دوستانتان خوش برخورد باشید.
 • Play ball!
 • توپ بازی!

ساختار جمله دستوری چگونه است؟

شکل (ساختار) یک جمله دستوری انگلیسی از فعل پایه و بدون فاعل تشکیل شده است. در حقیقت، بسیاری از جملات دستوری، چیزی غیر از فعل نیستند. به این ساختارهای نمونه نگاه کنید:

علائم نگارشی نهایی معمولاً نقطه (.) یا یک علامت تعجب (!) است.

جملات دستوری می‌‌توانند به صورت مثبت یا منفی باشند و می‌توانند به زمان حال یا آینده اشاره داشته باشند.

چگونه از یک جمله دستوری به صورت مودبانه استفاده کنیم؟

اگرچه ما برای دستورات مستقیم از جملات دستوری استفاده می‌کنیم، اما می‌توانیم مودبانه‌تر این جملات دستوری مستقیم را استفاده کنیم. دستورالعمل‌هایی از این دست کاملاً متداول هستند، به عنوان مثال راهنمای کاربری برای توضیح نحوه کار با ماشین. همچنین می‌توان در جملات دستوری از کلماتی مانند ” please” یا ” kindly” برای مودبانه‌تر شدن نیز استفاده کرد.

به این مثال‌های مثبت و منفی که زیر آمده است نگاه کنید. مشاهده خواهید کرد که برخی از آن‌ها به زمان حال، برخی به زمان آینده و برخی دیگر به هر دو اشاره دارند:

Academic Training Reading
NegativePositiveexample context
Don’t move!Shoot!army
Do not dispose of battery in the trash.Remove the packaging. Open the blue box and connect the two wires.user guide
Don’t forget your homework.Now wash your hands!school
Do not smoke in the toilets.Please remain seated until the seatbelt sign is off.airplane
Please don’t forget your belongings.Kindly help yourself to fruit.hotel
Don’t be late!Please be waiting when we arrive.friends

حال نوبت به معرفی انواع جمله دستوری رسیده است.

انواع جمله‌های دستوری

جمله‌های دستوری عبارت‌اند از :

1. برای بیان خواسته یا درخواستی

این نوع جملات دستوری برای بیان خواسته‌های مودبانه و درخواست خود از کسی است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

 • Have a good day!

روز خوبی داشته باشید!

 • Don’t eat all the cookies.

همه کلوچه‌ها را نخورید. (درخواست یا تقاضا)

 • Stop feeding the dog from the table.

روی میز به سگ غذا ندهید. (درخواست یا تقاضا)

2. پیشنهاد دعوت

این نوع جملات دستوری، برای دعوت فردی استفاده می‌شود، مانند:

 • Please join me for dinner tonight.

لطفاً امشب برای شام به من بپیوندید.

 • Come out with us tonight.

امشب با ما بیرون بیایید.

 • Please join us for dinner.

لطفاً برای شام با ما همراه باشید.

3. برای بیان دستور

این نوع جمله‌های دستوری به شما دستور می‌دهد یا درخواستی را با شما در میان می‌گذارد، مانند:

 • “Stop beating the dog!”

سگ را کتک نزنید!

4. ارائه دستورالعمل

این نوع جمله‌های دستوری، دستورالعمل و راهنمایی را ارائه می‌دهند، از جمله،

 • Let him cool down, and then ask about the incident.

اجازه دهید آرام شود، و سپس در مورد حادثه بپرسید.

 • Preheat the oven.

فر را از قبل گرم کنید.

 • Use oil in the pan.

روغن را در ظرف استفاده کنید.

 • Choose the Irish wolfhound, not the German shepherd.

سگ گرگ ایرلندی را انتخاب کنید، نه ژرمن شفرد.

 • Wear your gold necklace with that dress.

گردنبند طلای خود را با آن لباس بپوشید.

حال که انوع جملات دستوری آشنا شدیم، چطور آن‌ها را در متن شناسایی کنیم.

شناسایی جملات دستوری

 1. اولین نشانه یک جمله دستوری، علائم نگارشی آن است. بیشتر این جملات با نقطه، و گاهی اوقات با یک علامت تعجب پایان می‌یابد. فقط مراقب باشید، زیرا جملات دستوری تنها جملاتی نیستند که با علامت تعجب یا نقطه پایان می‌یابند (همانطور که در زیر مشاهده خواهید کرد). علائم نگارشی به سادگی اولین نشانه‌ای است که نشان می‌دهد که یک جمله دستوری است.
 2. بعد، نگاهی به فعل این جملات بیندازید. به طور معمول، جملات دستوری با افعالی شروع می‌شوند که دستور صادر می‌کنند.
 3. سرنخ دیگر، فاعل است. به طور کلی، فاعل یک جمله دستوری ضمنی است، بیان نمی‌شود، زیرا یک دستور مستقیم است.

وظیفه اصلی یک جمله دستوری ارائه دستورالعمل، درخواست یا مطالبه یا پیشنهاد دعوت یا مشاوره است.  جهت یادگیری جملات دستوری در زبان انگلیسی، بیایید نگاهی دوباره به جملات ضروری بیندازیم و کاربرد آنها را بررسی کنیم.

کاربرد یک جمله دستوری چیست؟

کاربرد معمول یک جمله دستوری، دادن یک دستور یا دستورالعمل است. این جملات به ما می‌گویند که چه کاری انجام دهیم.

به این نمونه ها نگاه کنید:

 • Help!

کمک

 • Go now!

الان برو!

 • Don’t sit there.

اینجا ننشین!

 1. دستورات محکم با علامت تعجب پایان می‌یابد.
 • Go, and never darken my towels again! (Comedian Groucho Marx)

برو و دیگر هرگز حوله‌هایم را کثیف نکن! (کمدین گروچو مارکس)

2. دستورات مودبانه یا ملایم با نقطه پایان می‌یابد.

 • Pass the pepper.

فلفل رو رد کنید.

 • Don’t forget to feed the pony.

فراموش نکنید که به اسب کوچک غذا بدهید.

 • If you’ve heard this story before, don’t stop me, because I’d like to hear it again. (Groucho Marx)

اگر این داستان را قبلاً شنیده‌اید، مرا متوقف نکنید ، زیرا دوست دارم دوباره آن را بشنوم. (گروچو مارکس)

 • A child of five would understand this. Send someone to fetch a child of five. (Groucho Marx)

یک بچه پنج ساله هم این را متوجه می‌شود. شخصی را برای آوردن یک کودک پنج ساله بفرستید. (گروچو مارکس)

(در اینجا، فقط جمله دوم یک جمله دستوری است، یعنی یک دستور است.)

3. دستورات راهنمایی با یک نقطه به پایان می‌رسند.

 • Don’t count the days. Make the days count. (Boxer Muhammad Ali)

روزها را نشمارید. باعث شوید که روزها بشمارند. (بوکسور محمد‌علی)

 • Do not condemn the judgement of another because it differs from your own. (Philosopher Dandemis)

عقیده دیگری را محکوم نکنید زیرا با عقیده شما متفاوت است. (فیلسوف دندمیس)

 1. توجه داشته باشید که هر جمله‌ای که با علامت تعجب پایان یابد یک جمله دستوری نیست. جملات تعجبی که برای تحریک احساسات استفاده می‌شوند، با علامت تعجب نیز ختم می‌شوند.
 • I came first, Lee!

من اول اومدم لی! (این یک جمله تعجبی است که احساسات شادی و تعجب را منتقل می‌کند.)

 • Shut up!

(البته، این می‌تواند یک جمله دستوری است، اما این عبارت همچنین به جای “!no way” به معنای “به هیچ وجه!” نیز استفاده می‌شود. در این صورت این یک جمله تعجبی است چراکه بیانگر تعجب است. شما از محتوا می‌دانید، نه از علامت تعجب، خواه شخص عصبانی باشد یا متحیر.)

ساختار‌های استثناء در جملا دستوری

آیا ساختار جملات دستوری با استثناهایی همراه است؟ باید که گفت بله.  در ادامه قصد داریم این موارد خاص را با شما درمیان بگذاریم.

جملات دستوری همراه با فاعل

به طور معمول وقتی از دستوری استفاده می‌کنیم، هیچ فاعلی وجود ندارد. زیرا فاعل واضح است، شما هستید! گاهی اوقات، برای روشن‌تر شدن آن از یک فاعل استفاده می‌کنیم، به عنوان مثال:

 • Everybody look!

همه نگاه می کنند!

 • Relax, everybody.

همه آرام باشید.

 • Nobody move!

هیچ کس حرکت نکند!

 • John sit down; the rest of you go home.

جان بنشین بقیه شما به خانه بروید.

 • Somebody answer the phone!

کسی جواب تلفن را بدهد!

 • You keep out of this!

شما از این امر دور باشید!

ما همچنین می‌توانیم از you به عنوان فاعل استفاده کنیم که به خشم دلالت دارد، مانند موارد زیر:

 • You watch your mouth, young man!

جوان، تو متوجه هستی چی میگی!

 • You be quiet!

تو ساکت باش!

 • Don’t you talk to me like that!

تو اینطور با من صحبت نکن!

دستوری غیر‌واقعی

ما ابراز امیدواری و پیشنهادات خود را با فرم دستوری پیشنهاد می‌دهیم:

 • Have a good trip. (hope)

سفر خوبی داشته باشید. (آرزو)

 • Enjoy the meal. (hope)

نوش جان. (امید)

 • If there’s no olive oil try almond oil. (suggestion)

اگر روغن زیتون نیست روغن بادام را امتحان کنید. (پیشنهاد)

جملات دستوری با do

اگر do را در اول جمله دستوری قرار دهیم، تأکید بیشتری بر درخواست‌ها ، عذرخواهی‌ها و شکایات، با ادبانه‌تری خواهد داشت:

 • Do take a seat.

بنشینید.

 • Do forgive me. I didn’t mean to offend you. (apology)

مرا ببخش. من قصد نداشتم تو را آزرده کنم. (عذرخواهی)

 • Do try to keep the noise down, gentlemen. (complaint)

سعی کنید کمتر سرو صدا کنید، آقایان. (شکایت)

جملات دستوری با  always, never, ever

کلمات always، never، ever قبل از جملات دستوری قرار می‌گیرند، مانند:

 • Always remember who’s boss.

همیشه به یاد داشته باشید که رئیس کیه.

 • Never speak to me like that again.

دیگر هرگز اینگونه با من صحبت نکن.

 • Don’t ever speak to me like that again.

دیگر هیچ وقت اینگونه با من صحبت نکن.

جمله دستوری مجهول

ما بعضی اوقات جملات دستوری را با get بیان می‌کنیم، به عنوان مثال:

 • Get vaccinated before your holiday.

قبل از تعطیلات واکسن بزنید.

جمله دستوری با and

بعضی اوقات می‌توانیم از جمله دستوری + and استفاده کنیم به جای عبارت if، مثلاً:

 • Go now and I’ll never speak to you again. (If you go now, I’ll never speak…)

حالا برو و دیگر هرگز با تو صحبت نمی‌کنم. (اگر الان بروی، من هرگز صحبت نمی‌کنم …)

جمله دستوری با علامت سوال

ما بعضاً بعد از جملات از این علامت سوال استفاده می‌کنیم:

 • can you? can’t you? could you? will you? won’t you? would you?

می‌توانید؟ نمیتونی می‌تونی؟ میخوای؟ نخواهی؟ میخوای؟ به این نمونه‌ها نگاه کنید:

 • Lend me a dollar, can you?

یک دلار به من وام دهید، می‌توانید؟

 • Help me with this, will you?

در این مورد به من کمک کنید، می‌کنید؟

 • Keep still, won’t you?

ثابت بمانید، مگر نه؟

خب بیایید برای روشن‌تر شدن جملات دستوری، مثال‌های بیشتری را بررسی کنیم.

جملات دستوری در زبان انگلیسی

مثال‌هایی برای جملات دستوری

مثال‌هایی بیشتر از جملات دستوری

برای فهم بهتر جمله امری در زبان انگلیسی به مثال‌های زیر توجه کنید :

استفاده روزمره از جمله دستوری

 • Consider vegetables over meat. (Advice)

به سبزیجات را بیش از گوشت توجه کنید. (راهنمایی)

 • Leave this luggage at the gate. (Direction)

این چمدان را در ورودی بگذارید. (جهت)

 • Come here, check these documents, and give me your opinion. (Order)

به اینجا بیایید، این اسناد را بررسی کنید و نظر خود را به من بدهید. (سفارش)

 • Put it down now! (Command)

بگذار پایین! (دستور)

 • Please clean your room. (Request)

لطفاً اتاق خود را تمیز کنید. (درخواست)

نمونه‌هایی از جملات ضروری در ادبیات

مثال شماره 1: کتاب “I have a Dreamبه معنی “من یک رویا دارم” (اثر مارتین لوتر کینگ، جونیور)

“You have been the veterans of creative suffering. Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive. Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed.”

“شما پیشکسوتان رنج خلاق بوده‌اید. با ایمان به کار خود ادامه دهید که رنج حاصل از این کار رستگاری است. بازگشت به می‌سی‌سی‌‌پی ، بازگشت به آلاباما ، بازگشت به کارولینای جنوبی، بازگشت به جورجیا، بازگشت به لوئیزیانا، بازگشت به محله‌های فقیرنشین و محله‌های یهودی نشین شهرهای شمالی ما، با دانستن اینکه به نوعی این وضعیت تغییر خواهد کرد.”

تمام جملاتی که با حروف کج نشان داده شده‌اند، جملات دستوری هستند. لحن سخنران برای انتقال احساس فرمان و همچنین توصیه‌ای است.

مثال شماره 2:  کتابAt the Bottom of the River به معنی “در پایین رودخانه” (اثر جامائیکا کینکاید)

“Wash the white clothes on Monday and put them on the stone heap; wash the color clothes on Tuesday and put them on the clothesline to dry; don’t walk barehead in the hot sun … when buying cotton to make yourself a nice blouse, be sure that it doesn’t have gum on it, because that way it won’t hold up well after a wash; soak salt fish overnight before you cook it …”

“لباس‌های سفید را دوشنبه بشویید و آنها را روی پشته‌ای از سنگ قرار دهید؛ لباس‌های رنگی را سه شنبه بشویید و روی طناب لباس قرار دهید تا خشک شود؛ در زیر آفتاب گرم سر برهنه راه نروید … هنگام خرید پارچه پنبه‌ای برای اینکه آن را یک بلوز زیبا برای خود کنید، مطمئن باشید که روی آن صمغ وجود ندارد، زیرا به این ترتیب پس از شستشو خوب نگه نخواهد داشت؛ ماهی نمک سوده شده را یک شب قبل از پختن خیس کنید … “

کل این متن، جملات دستوری دارد. همه آن‌ها به صورت توصیه‌ای هستند. سخنران در حال ارائه دستورالعمل‌ها، درخواست‌ها و دستوراتی به شخصی است در مورد اینکه چه کاری انجام دهد یا چه کاری انجام ندهد.

مثال شماره 3: کتاب “Fergus and the Druid به معنی “فرگوس و دروید” (اثر ویلیام باتلر ییتس)

“Take, if you must, this little bag of dreams;Unloose the cord, and they will wrap you round.”

“اگر لازم است، این کیسه کوچک رویاها را بردار. بند را باز کنید، آن‌ها شما را دور خود می‌پیچند.”

در این مثال، دروید کیسه‌ای به فرگوس می‌دهد که پر از رویاست. این کیسه به او کمک می‌کند تا در آخر همه چیز را بداند. در این جملات دستوری از لحن توصیه استفاده شده است.

مثال شماره 4: کتاب “Self Reliance به معنی اعتماد به نفس (اثر وسط رالف والدو امرسون)

“A foolish consistency is the hobgoblin of little minds, adored by little statesmen and philosophers and divines. With consistency a great soul has simply nothing to do. He may as well concern himself with his shadow on the wall. Speak what you think now in hard words, and tomorrow speak what tomorrow thinks in hard words again, though it contradict every thing you said today.”

“یک سازگاری احمقانه، دزد ذهن‌های افکار کوچک است که توسط دولتمردان و فلاسفه و خدایان کوچک مورد ستایش قرار می‌گیرد. با ثبات، یک روح بزرگ به سادگی کاری ندارد. او همچنین می‌تواند نگران سایه خود بر روی دیوار باشد. آنچه را که اکنون فکر می‌کنید با کلمات محکم بگویید و فردا آنچه را که فردا فکر می‌‌کنید را دوباره با کلمات محکم بیان کنید، هرچند با حرف امروز شما در تضاد باشد.”

در این بخش، سخنران در حال راهنمایی و مشاوره به مخاطب در مورد اهمیت صحبت کردن در دوران سخت است.

مثال شماره 5:کتاب “The Princess Bride به معنی “عروس شاهزاده خانم” (اثر ویلیام گلد)

Westley: Give us the gate key.

Yellin: I have no gate key.

Inigo Montoya: Fezzik, tear his arms off.

Yellin: Oh, you mean this gate key.

وستلی: کلید دروازه را به ما بدهید.

یلین: کلید گیت را ندارم.

اینیگو مونتویا: فزیک، دستهایش را جدا کن.

یلین: آه، منظورت این کلید دروازه است.

در خط اول، شخصیت وستلی درخواستی کرده است اما بدون التماس. در خط سوم، این شخصیت دستور داده است که بازوهای یلین را بشکنند.

اطلاعات بیشتر درباره جملات دستوری

گفته می‌شود که فعل اصلی در یک جمله دستوری در حالت دستوری است. در دستور زبان، حالت دستوری شکلی است که یک فعل نشان می‌دهد که چگونه مورد توجه قرار‌گیرد (به عنوان مثال، به عنوان یک واقعیت، یک دستور، یک آرزو، یک عدم قطعیت).در انگلیسی سه حالت وجود دارد: حالت دستوری، حالت اخباری و حالت شرطی.

چرا باید مراقب استفاده از جملات دستوری باشیم؟

دو دلیل مهم وجود دارد که باید در مورد جملات دستوری بدانید.

(دلیل 1) علامت تعجب به راحتی تفسیر غلط می‌شود.

هنگام نوشتن یک جمله دستوری توجه داشته باشید که علامت تعجب چه مقدار تاکید اضافه می‌کند.

 • Be there at seven.
 • ساعت هفت اینجا باشید.
 • Be there at seven!
 • ساعت هفت اینجا باشید!

هرگز بیش از یک علامت تعجب استفاده نکنید! (شاید فکر کنید که به ارزش دو علامت تعجب باشد ولی در حقیقت، هیچ چیز ارزشمندی اضافه نمی‌کند.)

(دلیل 2) از “myself” با یک جمله دستوری استفاده نکنید.

فاعل یک جمله دستوری ضمنی “you” (اعم از مفرد یا جمع) است. این بدان معنی است که شما می‌توانید فعل خود را با “yourself” یا “yourselves” جفت کنید. مثلا:

 • Please help yourself, mate.
 • لطفاً به خودتان کمک کنید ، جفت شوید.

(در اینجا، به صورت ضمنی “you” مفرد است. Please (you) help yourself)

 • Ladies and gentlemen, please chat among yourselves.
 • خانمها و آقایان ، لطفاً بین خود گپ بزنید.

(در اینجا، فاعل ضمنی “you” جمع است. Please (you) chat among yourselves.)

با این وجود نمی‌توانید فعل دستوری خود را با کلمات دیگری از آن نوع، مثلاً “myself” ،”himself” ،”herself” و “ourselves”جفت کنید. (اینها به عنوان ضمایر انعکاسی یا ضمایر تاکیدی شناخته می‌شوند.)

 • Please contact your manager or myself with any suggestions.
 • لطفا با مدیر خود یا خودم برای هر گونه پیشنهاد تماس بگیرید.

(باید “me” باشد نه “myself”)

 • Allow myself to introduce…myself.
 • به خودم اجازه می‌دهم … خودم را معرفی کنم.

(این جمله از “Austin Powers: International Man of Mystery” آورده شده است. فقط اولین “myself” اشتباه است. باید “me” باشد نه ” myself”)

نکات کلیدی

شما فقط می‌توانید فعل دستوری خود را با ” yourself” یا ” yourselves” جفت کنید.

 • Knock yourself out.
 • خودتان را ناک اوت کنید.
 • Do it yourself.
 • خودتان آن را انجام دهید.
 • Please email Irene or myself.
 • لطفا از طریق ایرن یا خودم ایمیل بزنید. (باید me بیاید.)

حال بیایید به سراغ سایر انواع جملات بریم.

انواع دیگر جملات

در اینجا چند نمونه از انواع دیگر جملات آورده شده است:

جمله خبری

یک جمله خبری یک واقعیت یا یک استدلال را بیان می‌کند و با یک دوره (نقطه) پایان می‌یابد. مثلا:

 • Lee has caught another whelk.

لی چرخ دیگری پیدا کرده است.

 • Getting older is no problem. You just have to live long enough. (Groucho Marx)

پیر شدن مشکلی ندارد. شما فقط باید به اندازه کافی طولانی زندگی کنید. (گروچو مارکس)

جمله پرسشی

یک جمله پرسشی سوالی می‌پرسد. با علامت سوال (؟) به پایان می‌رسد. مثلا:

 • Is that another whelk, Lee?

آیا این چرخ دیگری است، لی؟

 • Why should I care about posterity? What’s posterity ever done for me? (Groucho Marx)

چرا باید به فرزندان خود اهمیت دهم؟ آیندگان برای من چه کرده‌اند؟ (گروچو مارکس)

جمله تعجبی

یک جمله تعجبی بیانگر هیجان یا احساسات است. با علامت تعجب پایان می‌یابد (!). مثلا:

 • I’ve hooked another whelk!

من چرخ دیگری را قلاب کرده‌ام!  (تعجب را منتقل می‌کند.)

 • Either he’s dead, or my watch has stopped!

یا او مرده است، یا ساعت من متوقف شده است! (گروچو مارکس)

مروری بر جملات دستوری در زبان انگلیسی 

یادگیری جملات دستوری در زبان انگلیسی می‌تواند به ساخت جملات امری که قصد دستور یا درخواستی دارند، کمک کند. هنگام خواندن یک جمله دستوری، همیشه به نظر می‌رسد که گوینده به افراد پیرامون خود مدیریت می‌کند. افعال اجباری جای سوال یا بحث را نمی‌گذارند، حتی اگر جمله لحنی مودبانه داشته باشد.

برای یادگیری ساختار انواع جملات و کاربرد آن‌ها می‌توانید در در کلاس‌های ترمیک موسسه تخصصی زبان کوییک شرکت کنید. شما با کمک متدهای پیشرفته و روز دنیا می‌توانید به تمامی مهارت‌های زبان انگلیسی در کوتاه‌ترین زمان مسلط شوید. پس همین حالا با شماره‌های موجود در سایت تماس بگیرید و یا فرم مشاوره را پر کنید.  مشاوران ما بهترین دوره را که مناسب شماست را پیشنهاد می‌دهند.

اگر شما هم تجربه‌ای در مورد جملات امری و کاربرد آن دارید، خوشحال می‌شویم که با ما در بخش کامنت‌های زیر درمیان بگذارید!

مطالب مرتبط

این نوشته چقدر مفید بود؟

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 3]

1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments
EA SPORT TN GAME

اسمت چیه سازنده

موسسه تخصصی زبان کوییک - آموزش تضمینی زبان از مبتدی تا پیشرفته