استفاده از حروف ربط و یا عبارات وصل کننده در حین صحبت کردن در تقویت مهارت روانی کلام در آزمون آیلتس یکی از نکات حاذق اهمیت جهت افزایش Fluency  یا همان روانی کلام است.بنابراین می‌توان گفت که این مبحث یک فاکتور مهم در  کسب نمره بهتر در  آزمون آیلتس در قسمت Speaking است.اهمیت حروف ربط در زبان انگلیسی بر هیچ شخصی پوشیده نیست و به همین دلیل تلاش کردیم که درباره آن به تفصیل صحبت کنیم.

حروف ربط یا به عبارتی Conjunction‌ها بحثی کاربردی از دستور زبان انگلیسی یا همان گرامر است. استفاده از حروف ربط در حین صحبت کردن تاثیر به سزایی در روانی کلام در آزمون آیلتس دارد. درواقع دو روش برای افزایش این نکته کاربردی در حین صحبت کردن وجود دارد که عبارتند از استفاده از conjunction  ها یا حروف ربط  و relative clauses  یا عبارات ربطی؛ در این مقاله به صحبت پیرامون حروف ربط یا همان Conjunction ها می‌پردازیم.

زبان انگلیسی که با لهجه‌های متعددی صحبت می شود یک زبان بین المللی است که هرچقدر میزان شباهت صحبت کردن و لهجه شما به مردم بومی و انگلیسی زبان دیگر نزدیک‌ترباشد، روانی کلام شما میسر و قابل شهودتر است چرا که فقط تلفظ درست کلمات شما را شبیه به یک انگلیسی زبان نمی کند بلکه هرچقدر میزان صحبت کردن شما همراه با تلفظ درست ، روان تر ، بدون مکث و وقفه و سکوت باشد و درواقع شنونده را جذب خود کند ارزش بالاتری دارد و به مردم انگلیسی زبان نزدیک تر است و بنابراین تاثیر کلامی شما در زندگی در محیط جدید بیشتر و دوست‌یابی و معاشرت راحت‌تر و درک مطلب و قدرت تجزیه و تحلیل بالاتر خواهد بود.

حروف ربط در زبان انگلیسی به چه حروفی گفته می شود ؟

حروف ربط در زبان انگلیسی به کلماتی گفته می شود که برای اتصال دادن جملات و عبارات مستقل از هم استفاده می شود و آن ها را بهم وابسته می‌سازد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که نقش این حروف اتصال جملات کوتاه و خلق جملات بلندتر می‌باشد.

به عنوان مثال :

Although , Despite , either … or

یکی از مهم ترین کاربردهای حروف ربط در زبان انگلیسی، یکپارچه‌سازی جملات و ساختن جملات با ساختارهای پیچیده‌تر و نشان دادن سطح بالاتری از زبان انگلیسی می‌باشد. ناگفته نماند که  افزایش Fluency در گفتار و کسب نمره عالی در آزمون بین المللی آیتلس، مرهون استفاده از این گرامر مهم در زبان انگلیسی است.

از این حروف برای نشان دادن پارادوکس یا به زبان انگلیسی Contrast ، علت و معلول ، بیان مثال و غیره استفاده می‌شود.

حروف ربط در زبان انگلیسی نقش مهمی در روانی صحبت کردن دارد

حروف ربط در زبان انگلیسی نقش مهمی در روانی صحبت کردن دارد

انواع حروف ربط در زبان انگلیسی و کاربردهای آنها

  • حروف ربط نشان دهنده “تضاد” یا Contrast

از این دسته از حروف ربط برای نشان دادن تضاد در زبان انگلیسی استفاده می‌شود. به عنوان مثال این یک تضاد هست که شما گرسنه باشی و نخواهی که غذا بخوری. وقتی در زبان انگلیسی می‌خواهیم بگوییم علی رغم این که گرسنه هستم ولی نمی‌خواهم غذا بخورم می‌بایستی از این حروف استفاده کنیم. در اینجا تعدادی از این حروف را خدمتتان معرفی می‌کنیم.

  •  استفاده از کلمات  Although , Even though , ،Though به عنوان حروف ربط در زبان انگلیسی

به معنی “اگر چه”   یا  ” علی رغم” ، همگی برای نشان دادن تضاد به کار می‌روند . توجه داشته باشید که هنگام استفاده از این کلمات می‌بایستی از جمله کامل استفاده کنید. جمله کامل جمله‌ای است که دارای فاعل و فعل می‌باشد.  برای این حروف ربط و کاربرد آنها در زبان انگلیسی ابتدا نحوه ساختار و جملات آنها را ببینید .

به عنوان مثال ما دو جمله مستقل و از نظر مفهوم در تضاد و پارادوکس باهم داریم و سپس با این کلمات آن ها را باهم هماهنگ و یکپارچه می کنیم . توجه کنید که به دلیل اشاره در زبان فارسی به صورت ناخودآگاه از but استفاده نکنید .

.I didn’t like the garden

.The garden was beautiful

حال با حروف ربط فوق این دو جمله را بهم متصل می کنیم.

.Although / even though the garden was beautiful, I didn’t like it

.I didn’t like the garden, it was beautiful though

ترجمه جمله بالا در زبان فارسی “اگرچه باغ زیبا بود ولی من دوستش نداشتم” می‌باشد.

به چه حروفی در زبان انگلیسی حروف ربط گفته می‌شود؟

انواع حروف ربط در زبان انگلیسی

  • استفاده از In spite of the fact that / Despite the fact that

توجه داشته باشید در صورتی که به دنبال جانشین برای سه کلمه فوق می‌باشید می‌توانید از دو ساختار In spite of the fact that / despite the fact that استفاده کنید. استفاده از این دو ساختار زیبایی بیشتری دارد و طبیعتا ساختار رسمی‌تری دارد. بعد از این دو ساختار نیز حتما نیازمند استفاده از جمله کامل یعنی فاعل و فعل می‌باشید. برای درک بهتر این موضوع به جمله زیر توجه کنید.

In spite of the fact that / despite the fact that the garden was beautiful, I didn’t like it

  • استفاده از Despite و In spite of

دو حالت In spite of و  Despite نیز برای نمایش پارادوکس در زبان انگلیسی استفاده می‌شوند. توجه داشته باشید که هرگز بعد از این دو ساختار از جمله کامل استفاده نکنید چرا که بعد از این دو ساختار نیازمند عبارت اسمی می‌باشیم.

.In spite of / despite of beautiful garden, I didn’t like it

ترجمه جمله بالا “علی رغم باغ زیبا ولی من دوستش نداشتم.” می‌باشد.

  • حروف ربط نشان دهنده “دلیل ” یا Reason

کلمات because و since و because of و due to در زیان انگلیسی برای ربط دادن جملات علت و معلول استفاده می شوند که این حروف ربط و کاربرد آنها در زبان انگلیسی به صورت زیر ساختار بندی می شوند .

Because/since + sentence

Due to/because of + noun

به عنوان مثال :

جمله علت :

.The movie was interesting

جمله معلول :

.I didn’t go to sleep

حال این دو جمله را با حروف ربط بهم متصل می کنیم.

.I didn’t go to sleep because/since the movie was interesting

من نرفتم بخوابم چون فیلم جالب بود.

.Because of / due to interesting movie, I didn’t go to sleep

به دلیل فیلم جالب من نرفتم بخوابم.

  • حروف ربط در زبان انگلیسی  نشان دهنده دو گزاره Either…or و Neither … nor

جهت گفتن دو جمله با دو گزینه مطلوب از نظر گوینده یا نامطلوب از دو حروف ربط استفاده می کنیم .

Either…or          چه این چه آن

Neither… nor        نه این نه آن

به عنوان مثال اگر گوینده برایش هم نوشیدن چای یا قهوه مطلوب باشد ، می گوید :

.I like to drink either tea or coffee

یا اگر برای گوینده  هم مسافرت به کانادا و هم استرالیا مطلوب باشد ، می گوید :

.I like to travel to either Canada or Australia

اگر گوینده برایش هم نوشیدن چای یا قهوه نا مطلوب باشد می گوید :

.I like to drink neither tea nor coffee

اگر گوینده برایش هم مطالعه نه ریاضی و نه ادبیات نا مطلوب بوده باشد می گوید :

.I studied neither math nor literature

  • حروف ربط نشان دهنده “نتیجه” یا Result

برای نشان دادن نتیجه در اثر گفتن یک سری عوامل که باعث تصمیم گیری یا به وجود آمدن نتیجه شده از کلمات  Thus, Hence, Therefore,So استفاده می کنیم .

So / therefore / hence / thus + sentence : بنابراین

.John studied very well, So / therefore / hence / thus he passed the exam

جان خیلی خوب مطالعه کرد، بنابراین امتحان را پاس کرد.

  • حروف ربط نشان دهنده “مثال” یا Example

استفاده از For instant , For example , Like جهت مثال زدن در زبان انگلیسی به کار می‌روند که نقش بسیار حیاتی در تقویت زبان انگلیسی شما دارند.

به عنوان مثال :

.We have different aspects for example / for instant our height, weight manner and so on

ما از جنبه های مختلفی با هم فرق داریم مثلا وزنمان، قدمان، رفتارمان و …

.To pass your exam you have to try a lot for example / for instant you have to study more

برای اینکه امتحانت را پاس کنی باید خیلی تلاش کنی به عنوان مثال باید درس بخوانی.

در نهایت که استفاده از حروف ربط در زمان صحبت کردن در شیوایی بیان شما تاثیر بسزایی دارد و آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت نمونه‌های بسیار کاربردی از این حروف بود که توسط مدرسین برتر زبان انگلیسی در موسسه تخصصی زبان کوییک به عنوان یک طرح درس کامل و به صورت جامع و کاربردی‌تر مورد بررسی و با تمرینات زیاد باعث جایگزینی در ذهن زبان اموزان می شوند ، شما عزیزان جهت مطالعه بیشتر و انجام تمرینات می توانید تمرینات مربوط به مبحث حروف اضافه و عبارات متصل کننده از کتاب های مرجع English grammar in use و Practical English Usage انجام دهید.

مطالب مرتبط
آزمون دولینگو (Duolingo)
جزییات آزمون GRE
جزییات آزمون آیلتس
حروف ربط در زبان انگلیسی
تقویت مهارت روان صحبت کردن در آزمون آیلتس
دوره‌های آنلاین زبان انگلیسی برای مهاجرین ایرانی
اهمیت آموزش یادگیری زبان انگلیسی برای بازرگانان
یادگیری انگلیسی با فیلم
معرفی خود به زبان انگلیسی
آموزش رایگان زبان انگلیسی
تقویت اسپیکینگ در آزمون آیلتس
آموزش زبان انگلیسی آنلاین
آمادگی آیلتس جهت آموزش زبان از سطح ابتدایی
آموزش زبان انگلیسی در سفر
آموزش انگلیسی با داستان
مکالمه زبان انگلیسی در کمترین زمان
تقویت مهارت ریدینگ در زبان انگلیسی
تقویت مهارت رایتینگ در زبان انگلیسی
اهمیت یادگیری زبان انگلیسی برای تمامی افراد
دوره های آنلاین در کوییک
آموزش سریع زبان انگلیسی در موسسه تخصصی زبان کوییک
بهترین آموزشگاه زبان در تهران
آموزشی متفاوت در موسسه تخصصی زبان کوییک
آموزش مکالمه زبان انگلیسی در کمترین زمان در موسسه تخصصی زبان کوییک
کلاس‌های تضمینی در موسسه تخصصی زبان کوییک
برترین متد یادگیری زبان انگلیسی از صفر

9
دیدگاه یا سوال خود را بنویسید

avatar
محمدتقی
محمدتقی

خیلی عالی و کامل بود واقعا من احساس کردم که تو قضای کلاسم

طناز
طناز

خیلی فیلم خوب و جالبی بود

امیرسهند
امیرسهند

من همیشه با حروف ربط در زبان انگلیسی مشکل دارم مطب خیلی مفید و خوبی بود

زهره
زهره

خیلی مطلب خوب و پر استفاده ایی بود

رضا
رضا

خوب بود ولی کامل نبود

ترانه
ترانه

من با خوندن این مطلب کلمات ربطو خیلی راحت یادگرفتم، میشه بازم تو ساییتون گرامرهای دیگه رو به همین نحو توضیح بدید؟
خیلی ممنون

نودی
نودی

awliii mrc

مرسا غلامي
مرسا غلامي

واقعا این مقالتون عالی بود برا من یکی که همیشه مشکل داشتم سر حروف ربط