حروف ربط در زبان انگلیسی و کاربردهای آن‌ها

استفاده از حروف ربط و یا عبارات وصل کننده در حین صحبت کردن در تقویت مهارت روانی کلام در آزمون آیلتس یکی از نکات حاذق اهمیت جهت افزایش Fluency  یا همان روانی کلام است. بنابراین می‌توان گفت که این مبحث یک فاکتور مهم در  کسب نمره بهتر در  آزمون آیلتس در قسمت Speaking است. اهمیت حروف ربط در زبان انگلیسی بر هیچ شخصی پوشیده نیست و به همین دلیل تلاش کردیم که درباره آن به تفصیل صحبت کنیم.

حروف ربط یا به عبارتی Conjunction‌ها بحثی کاربردی از دستور زبان انگلیسی یا همان گرامر است. استفاده از حروف ربط در حین صحبت کردن تاثیر به سزایی در روانی کلام در آزمون آیلتس دارد. درواقع دو روش برای افزایش این نکته کاربردی در حین صحبت کردن وجود دارد که عبارتند از استفاده از conjunction‌‌ها یا حروف ربط  و relative clauses  یا عبارات ربطی؛ در این مقاله به صحبت پیرامون حروف ربط یا همان Conjunction‌ها می‌پردازیم.

زبان انگلیسی که با لهجه‌های متعددی صحبت می‌شود یک زبان بین‌المللی است که هرچقدر میزان شباهت صحبت کردن و لهجه شما به مردم بومی و انگلیسی زبان دیگر نزدیک‌تر باشد، روانی کلام شما میسر و قابل شهودتر است چرا که فقط تلفظ درست کلمات شما را شبیه به یک انگلیسی زبان نمی‌کند بلکه هرچقدر میزان صحبت کردن شما همراه با تلفظ درست‌، روان‌تر‌، بدون مکث و وقفه و سکوت باشد و درواقع شنونده را جذب خود کند ارزش بالاتری دارد و به مردم انگلیسی زبان نزدیک‌تر است و بنابراین تاثیر کلامی شما در زندگی در محیط جدید بیشتر و دوست‌یابی و معاشرت راحت‌تر و درک مطلب و قدرت تجزیه و تحلیل بالاتر خواهد بود.

حروف ربط در زبان انگلیسی به چه حروفی گفته می‌شود؟

حروف ربط در زبان انگلیسی به کلماتی گفته می‌شود که برای اتصال دادن جملات و عبارات مستقل از هم استفاده می‌شود و آن‌ها را بهم وابسته می‌سازد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که نقش این حروف اتصال جملات کوتاه و خلق جملات بلندتر می‌باشد.

ویدیویی مفید در خصوص حروف ربط و کاربردهای آن‌ها در زبان انگلیسی

به عنوان مثال :

Although , Despite , either … or

یکی از مهم‌ترین کاربردهای حروف ربط در زبان انگلیسی، یکپارچه‌سازی جملات و ساختن جملات با ساختارهای پیچیده‌تر و نشان دادن سطح بالاتری از زبان انگلیسی می‌باشد. ناگفته نماند که  افزایش Fluency در گفتار و کسب نمره عالی در آزمون بین‌المللی آیلتس، مرهون استفاده از این گرامر مهم در زبان انگلیسی است.

از این حروف برای نشان دادن پارادوکس یا به زبان انگلیسی Contrast‌، علت و معلول‌، بیان مثال و غیره استفاده می‌شود.

انواع حروف ربط در زبان انگلیسی و کاربردهای آنها

  • حروف ربط نشان دهنده “تضاد” یا Contrast

از این دسته از حروف ربط برای نشان دادن تضاد در زبان انگلیسی استفاده می‌شود. به عنوان مثال این یک تضاد هست که شما گرسنه باشی و نخواهی که غذا بخوری. وقتی در زبان انگلیسی می‌خواهیم بگوییم علی رغم این که گرسنه هستم ولی نمی‌خواهم غذا بخورم می‌بایستی از این حروف استفاده کنیم. در اینجا تعدادی از این حروف را خدمتتان معرفی می‌کنیم.

حروف ربط در زبان انگلیسی نقش مهمی در روانی صحبت کردن دارد

حروف ربط در زبان انگلیسی نقش مهمی در روانی صحبت کردن دارد

  •  استفاده از کلمات  Although , Even though , Though به عنوان حروف ربط در زبان انگلیسی

به معنی “اگر چه” ‌ یا‌ ” علی رغم” ، همگی برای نشان دادن تضاد به کار می‌روند . توجه داشته باشید که هنگام استفاده از این کلمات می‌بایستی از جمله کامل استفاده کنید. جمله کامل جمله‌ای است که دارای فاعل و فعل می‌باشد. ‌برای این حروف ربط و کاربرد آن‌ها در زبان انگلیسی ابتدا نحوه ساختار و جملات آنها را ببینید .

به عنوان مثال ما دو جمله مستقل و از نظر مفهوم در تضاد و پارادوکس باهم داریم و سپس با این کلمات آن‌ها را باهم هماهنگ و یکپارچه می‌کنیم . توجه کنید که به دلیل اشاره در زبان فارسی به صورت ناخودآگاه از but استفاده نکنید .

.I didn’t like the garden

.The garden was beautiful

حال با حروف ربط فوق این دو جمله را بهم متصل می‌کنیم.

.Although / even though the garden was beautiful, I didn’t like it

.I didn’t like the garden, it was beautiful though

ترجمه جمله بالا در زبان فارسی “اگرچه باغ زیبا بود ولی من دوستش نداشتم” می‌باشد.

انواع حروف ربط در زبان انگلیسی

انواع حروف ربط در زبان انگلیسی

  • استفاده از In spite of the fact that / Despite the fact that

توجه داشته باشید در صورتی که به دنبال جانشین برای سه کلمه فوق می‌باشید می‌توانید از دو ساختار In spite of the fact that / despite the fact that استفاده کنید. استفاده از این دو ساختار زیبایی بیشتری دارد و طبیعتا ساختار رسمی‌تری دارد. بعد از این دو ساختار نیز حتما نیازمند استفاده از جمله کامل یعنی فاعل و فعل می‌باشید. برای درک بهتر این موضوع به جمله زیر توجه کنید.

In spite of the fact that / despite the fact that the garden was beautiful, I didn’t like it

  • استفاده از Despite و In spite of

دو حالت In spite of و  Despite نیز برای نمایش پارادوکس در زبان انگلیسی استفاده می‌شوند. توجه داشته باشید که هرگز بعد از این دو ساختار از جمله کامل استفاده نکنید چرا که بعد از این دو ساختار نیازمند عبارت اسمی می‌باشیم.

.In spite of / despite of beautiful garden, I didn’t like it

ترجمه جمله بالا “علی‌رغم باغ زیبا ولی من دوستش نداشتم.” می‌باشد.

  • حروف ربط نشان دهنده “دلیل ” یا Reason

کلمات because و since و because of و due to در زیان انگلیسی برای ربط دادن جملات علت و معلول استفاده می‌شوند که این حروف ربط و کاربرد آنها در زبان انگلیسی به صورت زیر ساختار بندی می‌شوند .

Because/since + sentence

Due to/because of + noun

به عنوان مثال :

جمله علت :

.The movie was interesting

جمله معلول :

.I didn’t go to sleep

حال این دو جمله را با حروف ربط بهم متصل می‌کنیم.

.I didn’t go to sleep because/since the movie was interesting

من نرفتم بخوابم چون فیلم جالب بود.

.Because of / due to interesting movie, I didn’t go to sleep

به دلیل فیلم جالب من نرفتم بخوابم.

  • حروف ربط در زبان انگلیسی  نشان دهنده دو گزاره Either…or و Neither … nor

جهت گفتن دو جمله با دو گزینه مطلوب از نظر گوینده یا نامطلوب از دو حروف ربط استفاده می‌کنیم .

Either…or          چه این چه آن

Neither… nor        نه این نه آن

به عنوان مثال اگر گوینده برایش هم نوشیدن چای یا قهوه مطلوب باشد ، می‌گوید :

.I like to drink either tea or coffee

یا اگر برای گوینده  هم مسافرت به کانادا و هم استرالیا مطلوب باشد‌، می‌گوید:

.I like to travel to either Canada or Australia

اگر گوینده برایش هم نوشیدن چای یا قهوه نا مطلوب باشد می‌گوید :

.I like to drink neither tea nor coffee

اگر گوینده برایش هم مطالعه نه ریاضی و نه ادبیات نا مطلوب بوده باشد می‌‌گوید :

.I studied neither math nor literature

  • حروف ربط نشان دهنده “نتیجه” یا Result

برای نشان دادن نتیجه در اثر گفتن یک سری عوامل که باعث تصمیم‌گیری یا به وجود آمدن نتیجه شده از کلمات  Thus, Hence, Therefore,So استفاده می‌کنیم .

So / therefore / hence / thus + sentence : بنابراین

.John studied very well, So / therefore / hence / thus he passed the exam

جان خیلی خوب مطالعه کرد، بنابراین امتحان را پاس کرد.

  • حروف ربط نشان دهنده “مثال” یا Example

استفاده از For instant , For example , Like جهت مثال زدن در زبان انگلیسی به کار می‌روند که نقش بسیار حیاتی در تقویت زبان انگلیسی شما دارند.

به عنوان مثال :

.We have different aspects for example / for instant our height, weight manner and so on

ما از جنبه‌های مختلفی با هم فرق داریم مثلا وزنمان، قدمان، رفتارمان و …

.To pass your exam you have to try a lot for example / for instant you have to study more

برای اینکه امتحانت را پاس کنی باید خیلی تلاش کنی به عنوان مثال باید درس بخوانی.

در نهایت که استفاده از حروف ربط در زمان صحبت کردن در شیوایی بیان شما تاثیر بسزایی دارد و آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت نمونه‌های بسیار کاربردی از این حروف بود که توسط مدرسین برتر زبان انگلیسی در موسسه تخصصی زبان کوییک به عنوان یک طرح درس کامل و به صورت جامع و کاربردی‌تر مورد بررسی و با تمرینات زیاد باعث جایگزینی در ذهن زبان‌آموزان می‌شوند‌‌‌، شما عزیزان جهت مطالعه بیشتر و انجام تمرینات می‌توانید تمرینات مربوط به مبحث حروف اضافه و عبارات متصل کننده از کتاب‌های مرجع English grammar in use و Practical English Usage انجام دهید.

سوال‌های رایج در زمینه حروف ربط در زبان انگلیسی

ربط دو جمله در زبان انگلیسی به چه صورت انجام می‌پذیرد؟

برای آن که بتوانیم دو جمله را به هم ارتباط داده رابطه‌ی بین جملات را مشخص نماییم و همچنین با اتصال جملات ساده ، بتوانیم جملات پیچیده داشته باشیم، بایستی از حروف ربط استفاده نماییم. حروف ربط مختلف دارای کاربردهای متفاوتی هستند که بر حسب موقعیت بایستی به درستی مورد استفاده قرار گیرند.

حروف ربط تضاد در زبان انگلیسی کدامند؟

در زبان انگلیسی حروف ربط متعددی برای نشان دادن تضاد بین دو جمله مورد استفاده قرار می گیرند که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: But، Although، However، In spite of، While، Unlike و... .

حروف ربط در زبان انگلیسی چند نوع هستند؟

در زبان انگلیسی، حروف ربط به سه نوع اصلی تقسیم می‌گردند. حروف ربط هم‌پایه (Coordinating Conjunction)، حروف ربط وابسته (Subordinate Conjunction) و حروف ربط جفتی (Correlative Conjunction).

حروف ربط هم‌پایه در زبان انگلیسی کدامند؟

حروف ربط هم‌پایه (Coordinating Conjunction) به حروفی مانند and و but گفته می شود که دو کلمه، دو عبارت و یا دو شبه‌جمله را به هم متصل می‌نمایند.

حروف ربط وابسته در زبان انگلیسی کدامند؟

در زبان انگلیسی به حروفی که یک جمله مستقل را به یک جمله وابسته ربط می‌دهند، حروف ربط وابسته (Subordinate Conjunctions) گفته می‌شود که از جمله مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: Because، Although، Unless، When.

حروف ربط جفتی در زبان انگلیسی کدامند؟

حروف ربط جفتی (Correlative Conjunction) بیش از یک کلمه می‌باشند برای اتصال کلمات، عبارات و شبه‌جمله‌ها همانند: Either…..or….، Not only…..but also…. و ... .

مطالب مرتبط

این نوشته چقدر مفید بود؟

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 9 میانگین: 3.7]

8 نظر یا سوال
Inline Feedbacks
View all comments
مرسا غلامي

واقعا این مقالتون عالی بود برا من یکی که همیشه مشکل داشتم سر حروف ربط

Aghil Mohammadi

بسیار عالی و مفید و آموزنده

سپیده کهن

بجای and چه کلمه ی دیگه ای میشه استفاده کرد ؟

موسسه تخصصي زبان كوييك
مدیر
پاسخ به  سپیده کهن

مثلا می توانید از واژه as well as استفاده کنید.

mozhgan

عاااالی

عرفان

حاذق اهمیت نه. بلکه حائز اهمیت درسته

Vertigo

سلام و ممنونم بابت آموزش مفیدتون
و اشتباهی که من متوجه شدم برای مثال زدن بود
آیا بهتر نیست که for instance استفاده بشه به جای for instant؟

موسسه تخصصي زبان كوييك
مدیر
پاسخ به  Vertigo

دقیقا ببخشید که این اشتباه دیکته ای بود و سعی میشه که این خطاها دوباره تکرار نشه.

موسسه تخصصی زبان کوییک - آموزش تضمینی زبان از مبتدی تا پیشرفته