12 زمان در دستور زبان انگلیسی

زمان‌ها در دستور زبان انگلیسی: آشنایی با تمام اشکال فعل‌های حال و گذشته

زمان‌ها در زبان انگلیسی، از همان ابتدا در یادگیری این زبان بسیار مفید است.

زمان‌ها سه نوع اصلی دارند که بیان کننده زمان وقوع حادثه‌ای است که در مورد آن صحبت می‌شود.

با یادگیری 12 زمان انگلیسی، می‌توانید با دستور زبانی درست به صورت روان از زبان انگلیسی استفاده کنید.

در ادامه  در موسسه تخصصی زبان کوییک ، انواع زمان‌ها در زبان انگلیسی را به همراه مثال و ساختار اصلی آن توضیح داده‌ایم.

با خواندن این مقاله می‌توانید به درکی درست از دانش دستور زبان انگلیسی برسید به طوری که به استفادۀ صحیح از زمان‌های فعل و ساختار جملات به شما کمک می‌کنند.

زمان حال ساده در زبان انگلیسی

زمان حال ساده نوعی جمله است که به بیان عمل یا واقعیتی دلالت دارد که در حال حاضر اتفاق می‌افتد و از نظر ساختاری، زمان حال ساده فقط از یک فعل استفاده می‌کند.

زمان حال یکی از اشکال زمان فعل است. این زمان به سادگی اقدامات، حقایق (واقعیت‌ها)، آینده و موقعیت‌ها را توصیف می‌کند. ساختار بسیار ساده و آسانی دارد و از شکل پایه فعل استفاده می‌کند.

فعل زمان حال ساده یکی از زمان‌ها در زبان انگلیسی است. “فعل” به کلمه‌ای اشاره دارد که به انجام کاری دلالت می‌کند. “زمان” نیز به زمان انجام عمل اشاره دارد. “حال” هم به اکنون اشاره می‌کند. این زمان نشان می‌دهد که چگونه گذشته به حال / اکنون متصل می‌شود.

ساختار / فرمول

فرمول زمان حال ساده مثبت

Subject + Base Form(V1)+ s/es for third person + rest of the sentence

فاعل +پایه فعل + ’ es / es برای شخص سوم + بقیه جمله

مثال:

1) I play a game every day.

1) من هر روزبازی می‌کنم.

2) He studies in school.

2) در مدرسه تحصیل می‌کند.

اگر فاعل he/she/it باشد، او یا آن ، “s”یا “es” به فرم پایه فعل اضافه می‌شود. به عنوان مثال،

He eats apples daily.

او روزانه سیب می‌خورد.

اگر فاعل we ، they یا هر شکل جمعی باشد، فقط از شکل پایه فعل استفاده می‌شود. به عنوان مثال،

They eat apples daily.

آن ها روزانه سیب می‌خورند.

 • My friend helps me.

دوستم به من کمک می‌کند.

 • Teacher talks to his students regularly.

معلم به طور منظم با دانش‌آموزان خود صحبت می‌کند.

 • I walk daily early in the morning.

من هر روز صبح زود راه می‌روم.

 • They discuss literature with each other.

آنها درباره ادبیات با یکدیگر بحث می‌کنند.

 • She takes exercise regularly.

او به طور منظم ورزش می‌کند.

فرمول زمان حال ساده منفی

Subject + do not / does not + base form + rest of the sentence.

فاعل+ do not / does not+ شکل پایه+ .بقیه جمله

با فاعل مفرد ما از ” do not” استفاده می‌کنیم. در حالی که برای فاعل جمع از ” does not” استفاده می‌کنیم. مثلا،

 • He does not eat apples daily.

او روزانه سیب نمی‌خورد.ًَ

 • They do not eat apples daily.

آنها روزانه سیب نمی‌خورند.

 • I do not like mathematics.
 • من ریاضیات را دوست ندارم.
 • He does not fall in the category of eligible candidates for a job.
 • وی در رده نامزدهای واجد شرایط شغل قرار نمی‌گیرد.
 • The garden does not look attractive.
 • باغ جذاب به نظر نمی‌رسد.
 • He does not attend his class regularly.
 • او به طور منظم در کلاس خود شرکت نمی‌کند.
 • They do not talk to each other.
 • آنها با یکدیگر صحبت نمی‌کنند.

زمان حال ساده سوالی

Do / Does + subject + base form + rest of the sentence +?

Do / Does + فاعل + شکل اصلی فعل + بقیه جمله + ؟

جملات پرسشی با “do” یا “does” شروع می‌شود. مثلا،

 • Does he eat apples daily?

آیا او روزانه سیب می‌خورد؟

 • Do they eat apples daily?

آیا آنها روزانه سیب می‌خورند؟

 • Do you like Mathematics?
 • آیا به ریاضیات علاقه دارید؟
 • Does he belong to Rome?
 • آیا او اهل روم است؟
 • Do they perform their duties honestly?
 • آیا آن‌ها وظایف خود را صادقانه انجام می‌‌دهند؟
 • Does he attend his class regularly?
 • آیا او مرتباً در کلاس خود شرکت می‌کند؟
 • Does she take exercise daily?
 • آیا او روزانه ورزش می‌کند؟

کاربرد زمان حال ساده

از زمان حال ساده به انگلیسی در مورد زیر می‌توانید استفاده کنید:

 1. بیان واقعیت و حقیقت
  • حقیقت عمومی –”Chinese people eat a lot of rice.” به معنی “مردم چین مقدار زیادی برنج می‌خورند.”

1.2 حقیقت همیشگی – “I am a teacher.” به معنی “من یک معلم هستم.”.” He is a father. ” به معنی “او یک پدر است.”

1.3 ریاضی / علمی – “One plus one equals two.”  به معنی “یک به علاوه یک برابر با دو است.”.” Water freezes at 0c.” به معنی “آب در 0 درجه سانتیگراد یخ می‌زند.”

1.4 عادت – “I drink coffee every day.”  به معنی “من هر روز قهوه می‌نوشم.”

1.5 تکرار شونده – “It snows every winter.” به معنی “هر زمستان برف می‌بارد.”

1.6 ابدی / بدون تغییر – “The Bible says ‘You must not kill’. ” به معنی “کتاب مقدس می‌گوید”

1.7 حالت روانی – “I think she is very kind. ” به معنی “من فکر می‌کنم او بسیار مهربان است.”

 1. توصیف احساسات – ” I feel very cold” به معنی “من احساس سرما می‌کنم.”. ” Im freezing.” به معنی “دارم یخ میزنم.”
 2. ارائه دستورالعمل، آدرس یا توضیحات – “Open the box on the table, take out the hand beater and beat the eggs until they are creamy. ” به معنی “جعبه روی میز را باز کنید ، همزن دستی را بیرون بیاورید و تخم مرغ‌ها را بزنید تا کرم رنگ شوند.”
 3. رسانه‌ها (روزنامه‌ها ، اطلاعیه‌های رادیویی ، برنامه‌های تلویزیونی) – “Earthquake hits New Zealand. ” به معنی”زمین لرزه نیوزیلند را لرزاند.”
 4. جدول زمانی – “The train leaves at midnight.” به معنی”قطار نیمه شب حرکت می‌کند.”
 5. پس از “when” یا “if” برای ایجاد یک عبارت زمانی (“General or Zero Conditional” نیز نامیده می‌شود) – “I like to ski when it snows.” به معنی “من دوست دارم هنگام بارش برف اسکی کنم.”. “When it snows, I like to ski.” به معنی “وقتی برف می‌بارد ، دوست دارم اسکی کنم.” در مثال دوم به ویرگول توجه کنید.

زمان حال استمراری

زمان حال استمراری، فعل یا کاری که به طور مداوم در حال انجام است را بیان می‌کند. به آن زمان حال پیشرو نیز گفته می‌شود. به عنوان مثال، “I am eating the meal” به معنی “من در حال خوردن وعده غذایی هستم.”.

کلمات نشان دهنده زمان حال استمراری

 • at the moment
 • درحال حاضر
 • just now
 • همین الان
 • right now
 • همین الان

ساختار / فرمول

Subject + is/am/are + Present participle (-ing) form

فاعل + is / am / are  +  شکل فعلی (-ing)

شکل فعلی (-ing) Am فاعل (I)
شکل فعلی (-ing) Is فاعل(He/she/it)
شکل فعلی (-ing) Are فاعل (We/They)

جملات مثبت

برای ساخت جملات مثبت، ما از همان ساختار گفته شده در بالا برای زمان حال استمراری استفاده می‌کنیم ،

Subject + is/am/are + Present participle (-ing) form

فاعل + is / am / are  +  شکل فعلی (-ing)

نمونه جملات مثبتh5

 • Julia is making a sponge cake right now.
 • جولیا همین حالا یک کیک اسفنجی درست می‌کند.
 • He is going to the hill station next week.

    او هفته آینده به ایستگاه تپه می‌رود.

جملات منفی

ما “not” را بعد از فعل کمکی اضافه می‌کنیم تا جمله را منفی کنیم.

Subject + is/am/are + not + Present participle (-ing) form

فاعل + is/am/are + not + شکل فعلی (-ing)

نمونه‌هایی از جملات منفیh5

 • Julia is not making a sponge cake right now.
 • جولیا در حال حاضر کیک اسفنجی درست نمی‌کند.
 • He is not going to hill station next week.
 •  او هفته آینده به ایستگاه تپه نخواهد رفت.

جملات سوالی

برای طرح سوال، فعل کمکی در ابتدای جمله و علامت سوال در انتها آمده است.

Is/am/are + Subject + Present participle (-ing) form + ?

Is/am/are + فاعل + شکل فعلی (-ing)+؟

نمونه جملات پرسشی
 • Is Julia making a sponge cake right now?
 • آیا جولیا در حال حاضر کیک اسفنجی درست می‌کند؟
 • Is he going to hill station next week?
 • آیا او هفته آینده به ایستگاه تپه می‌رود؟

کاربرد

 1. برای بیان کارها و اتفاقاتی که اکنون اتفاق می‌افتد.

He is playing tennis now.

او اکنون در حال بازی تنیس است.

 1. برای بیان اقدامات برنامه‌ریزی شده.

He is watching movie with his friend next Sunday.

او یکشنبه آینده با دوستش در حال تماشای فیلم است.

 1. برای تغییر شرایط

The climate is getting hotter each year.

هر سال آب و هوا گرمتر می‌شود.

 1. برای بیان زمان در لحظه صحبت کردن.
 • We are performing our duty at the moment.

ما در حال انجام وظیفه خود هستیم.

حال ساده استمراری مجهول

معمولاً هنگامی که فاعل مشخص نیست از حال ساده استمراری استفاده می‌شود. مثلا،

 • Flowers are being plucked. (affirmative)
 • گل‌ها در حال چیدن هستند. (مثبت)
 • Flowers are not being plucked. (negative)
 • • گل‌ها چیده نمی‌شوند. (منفی)
 • Are the flowers being plucked? (question)
 • آیا گل‌ها چیده می‌شوند؟ (سوالی)

ساختار جملات مجهول

object + is / am / are + being + Verb (v3)

فاعل+ is / am / are+ being+ شکل سوم فعل

زمان حال کامل (ماضی نقلی)

زمان حال کامل بیانگر تکمیل عمل یا وظیفه حال است. به عنوان مثال، “I have taken two doses of medicine”  به معنی “من دو دوز دارو مصرف کرده‌ام.”

کلمات نشان دهنده زمان حال کامل

 • For
 • برای
 • Since
 • از آنجا که
 • Yet

هنوز

 • Still

هنوز

 • Already
 • قبلا، پیش از این
 • Ever

همیشه

 • till now

تا الان

ساختار / فرمول

Subject + has/have + Past participle (v3)

فاعل + has/have +  شکل سوم فعل

فاعل (He/she/it) has شکل سوم فعل
فاعل (I/We/They) have شکل سوم فعل

جملات مثبت

برای ساخت جملات مثبت ، ما از این ساختار استفاده می‌کنیم ،

Subject + has/have + Past participle (V3)

فاعل + has/have +  شکل سوم فعل

نمونه جملات مثبت
 • Julia has made a sponge cake.
 • جولیا یک کیک اسفنجی درست کرده است.
 • He has gone to the hill station.
 • او به ایستگاه تپه رفته است.

جملات منفی

ما “not” را بعد از فعل کمکی اضافه می‌کنیم تا جمله را منفی کنیم.

Subject + has/have + not + Past participle (V3)

فاعل + has/have + not + شکل سوم فعل

نمونه‌هایی از جملات منفی
 • Julia has not made a sponge cake.

جولیا کیک اسفنجی درست نکرده است.

 • He has not gone to the hill station.

او به ایستگاه تپه نرفته است.

جملات سوالی

برای طرح سوال، فعل کمکی در ابتدای جمله آمده و علامت سوال در انتها آمده است.

Has/have + subject + Past participle (V3) + ?

Has/have +فاعل + شکل سوم فعل

نمونه جملات پرسشی
 • Has Julia made a sponge cake?
 • آیا جولیا کیک اسفنجی درست کرده است؟
 • Has he gone to the hill station?

آیا او به ایستگاه تپه رفته است؟

کاربرد

 1. برای بیان مدت زمان.

I have been at work for six hours.

من شش ساعت در محل کارم بوده‌ام.

 1. کاری که اخیراً به اتمام رسیده است.

He has just cooked the meal.

او تازه غذا را پخته است.

 1. دوره زمانی تمام نشده.

She has drunk two cups of tea today.

او امروز دو فنجان چای نوشیده است.

 1. برای توصیف لحظه خاص زمان.

We have lived in this house since 2015.

ما از سال 2015 در این خانه زندگی می‌کنیم.

نمونه مثال‌های بیشتر برای زمان حال کامل h3

 • The laborer has pushed the cart.

کارگر گاری را هل داده است.

 • She has kneaded the flour.

او آرد را ورز داده است.

 • I have traveled to Rome.

من به رم سفر کرده‌ام.

 • He has spent all his money.

او تمام پول خود را خرج کرده است.

 • I have taken the examination this month.

من در این ماه امتحان داده‌ام.

 • John has written an essay on education.

جان مقاله‌ای در مورد آموزش نوشت.

 • Peter has rescued the cat.

پیتر گربه را نجات داده است.

 • He has read his favorite book.

او کتاب مورد علاقه خود را خوانده است.

 • The police have caught the thief.

پلیس سارق را دستگیر کرده است.

 • They have played badminton.

آنها بدمینتون بازی کرده‌اند.

حال کامل مجهول

معمولاً وقتی فاعل را شناخته نمی‌شود باید از حال کامل مجهول استفاده کرد. مثلا،

 • Flowers have been plucked. (affirmative)
 • گل چیده شده است. (مثبت)
 • Flowers have not been plucked. (negative)
 • گل چیده نشده است. (منفی)
 • Have the flowers been plucked? (question)

آیا گل‌ها چیده شده‌اند؟ (سوال)

ساختار جملات مجهول حال کامل

Object + has/have + been + Verb(v3)

فاعل + has/have + been  + شکل سوم فعل

زمان حال کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری برای بیان عمل یا وظیفه‌ای است که از گذشته آغاز شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد.

کلمات نشان دهنده حال کامل استمراری

 • for two hours,
 • به مدت دو ساعت،
 • for ________
 • برای ________
 • how long
 • چه مدت
 • since morning,
 • از صبح،
 • since ______
 • از آنجا که ______

ساختار / فرمول

Subject + has/have + been + Base form(+ing)

فاعل + has/have + been + فرم ing فعل

I have been travelling
فاعل فعل کمکی  (زمان حال) فعل کمکی     (past participle) فعل اصلی +ing

جملات مثبت

برای ساخت جملات مثبت، ما از این ساختار استفاده می‌کنیم،

Subject + has/have + been + V1(+ing) + …

فاعل+ has/have+been+ شکل اصلی فعل (ing+( + …

نمونه جملات مثبت
 • He has been playing football for two hours.
 • او دو ساعت است که فوتبال بازی می‌کند.
 • The child has been studying since morning.
 • کودک از صبح مشغول مطالعه است.
 • She has been kneading the floor.
 • او در حال ورز دادن خمیر است.
 • I have been playing my favorite game.
 • من بازی مورد علاقه خود را انجام داده‌ام.
 • They have been working in this office since last year.
 •     آنها از سال گذشته در این دفتر کار می‌کنند.

جملات منفی

برای ساختن جمله منفی، “not” را پس از فعل کمکی (زمان حال) اضافه می‌کنیم.

Subject + has/have + not + been + V1(+ing) + …

فاعل+ has/have+not+been+ فعل اصلی (+ing)  + …

نمونه‌هایی از جملات منفی
 • Julia has not been making a sponge cake.
 • جولیا کیک اسفنجی درست نکرده است.
 • He has not been reading his favorite book.
 • او کتاب مورد علاقه خود را مطالعه نکرده است.
 • She has not been planting for three hours.
 • او سه ساعت است که مشغول کاشت نیست.
 • They have not been studying since morning.
 • آنها از صبح درس نخوانده‌اند.
 • I have not been traveling.
 • مسافرت نشده‌ام.

جملات سوالی

فعل کمکی (زمان حال) در ابتدای جمله آمده و علامت سوال در انتهای آن قرار می‌گیرد.

Has/have + subject + been + V1(+ing) + … +?

Has/have + فاعل + been + فعل اصلی (+ing)  + … + ?

نمونه جملات پرسشی
 • Has he been studying since morning?
 • آیا او از صبح درس خوانده است؟
 • Has she been planting for two hours?
 • آیا او دو ساعت در حال کاشت است؟
 • Have they been traveling for two days?
 • آیا آن‌ها دو روز در سفر بوده‌اند؟
 • Has the farmer been ploughing the fields?
 • آیا کشاورز مزارع را شخم زده است؟
 • Has he been smoking since 2011?
 • آیا او از سال 2011 سیگار می‌کشد؟

کاربرد

 1. تأکید بر مدت زمان عمل.

I have been learning French since I went to school.

من از وقتی به مدرسه رفتم زبان فرانسه را یاد گرفتم.

 1. برای ابراز خشم و تحریک.

Why have you been disturbing me?

چرا مزاحم من شده‌اید؟

 1. عبارات محدود به زمان (از آنجا که‌، به تازگی‌، چه مدت)
 • He has been watching TV for two
 • او دو ساعت است که تلویزیون تماشا می‌کند.
 • He has been smoking since
 • او از سال 2015 سیگار می‌کشد.

زمان گذشته ساده

از زمان گذشته ساده برای بیان اعمالی استفاده می‌شود که در گذشته اتفاق افتاده یا یکی پس از دیگری اتفاق افتاده است. به عنوان مثال، “The baby crawled” به معنی “کودک چهاردست و پا رفت.”

کلمات نشان دهنده زمان گذشته ساده

 • Last night
 • دیشب
 • Yesterday
 • دیروز
 • Last Monday
 • دوشنبه گذشته
 • In 1998
 • در سال 1998
 • An hour ago
 • یک ساعت پیش

ساختار / فرمول

Subject + V2 + Object

فاعل + شکل گذشته فعل + مفعول

the sum solved I
مفعول شکل گذشته فعل فاعل

جملات مثبت

در زیر ساختار جملات مثبت / مثبت مشاهده می‌کنید.

Subject + Past(V2) + Object

فاعل + شکل گذشته فعل + مفعول

نمونه جملات مثبت
 • Julia made a sponge cake.
 • جولیا یک کیک اسفنجی درست کرد.
 • He went to the hill station.
 • او به ایستگاه تپه رفت.

جملات منفی

ما از “not” بعد از فعل کمکی استفاده می‌کنیم تا جمله را منفی کنیم.

Subject + did + not + Base form (V1) + object.

فاعل + did +not + شکل ساده فعل + فاعل

نمونه‌هایی از جملات منفیh5

 •  Julia did not make a sponge cake.
 • جولیا کیک اسفنجی درست نکرد.
 • He did not go to the hill station.
 • او به ایستگاه تپه نرفت.

جملات سوالی

برای طرح سوال، فعل کمکی در ابتدای جمله آمده و علامت سوال در انتها می‌آید.

Did + subject + base form (V1) + object + ?

Did + فاعل + شکل ساده فعل + مفعول + ?

نمونه جملات پرسشی
 • Did Julia make a sponge cake?
 • آیا جولیا کیک اسفنجی درست کرد؟
 • Did he go to the hill station?
 • آیا او به ایستگاه تپه رفت؟

کاربرد

 1. عملی که در زمان مشخصی اتفاق افتاده است.
 • She went to the park an hour ago.
 • او ساعتی پیش به پارک رفت.
  1. اقداماتی که یکی پس از دیگری اتفاق افتاد.
 • He ordered pizza. He received the pizza at home. He ate it.

او پیتزا سفارش داد. او پیتزا را در خانه دریافت کرد. او آن را خورد.

3.اقدامات یا حالاتی که در گذشته به پایان رسیده است.

His mother used to wash his clothes.

مادرش لباس‌هایش را می‌شست.

مثال‌های بیشتر برای جملات زمان حال ساده

 1. He drew the old man out of the ditch.
 2. پیرمرد را از خندق بیرون کشید.
 3. She used to wash clothes daily.
 4. او روزانه لباس می‌شست.
 5. He wrote an interesting story.
 6. او داستان جالبی نوشت.
 7. The child completed his homework.

4- کودک تکالیف خود را به پایان رساند.

 1. Did he live in this house?

5- آیا او در این خانه زندگی می‌کرد؟

 1. His mother would wash clothes.
 2. مادرش لباس می‌شست.
 3. Did he write a letter?
 4. آیا او نامه‌ای نوشت؟
 5. We paid tribute to our national poet.
 6. ما به شاعر ملی خود ادای احترام کردیم.
 7. The boys recited the national anthem.
 8. پسران سرود ملی را خواندند.
 9. She did not sleep.
 10. او نخوابید.

زمان گذشته استمراری

زمان گذشته استمراری بیانگر اعمال یا وظیفه‌ای است که در گذشته ادامه داشته است. ما نمی‌توانیم زمان شروع یا پایان کار را مشخص کنیم. به عنوان مثال، “When I was walking yesterday, it started raining.” به معنی “وقتی دیروز در حال قدم زدن بودم ، باران شروع به باریدن کرد.”.

کلمات مشخص کننده زمان گذشته استمراری

 • when
 • چه زمانی
 • as long as
 • تا زمانیکه
 • While
 • در حالی که
 • yesterday.
 • دیروز

ساختار / فرمول

Subject + was/were + Present participle (-ing) form

فاعل + was/were  + شکل (-ing) فعل

a sketch. drawing was He
مفعول شکل (-ing) فعل فعل کمکی فاعل

جملات مثبت

از فرمول زیر برای ساخت جملات مثبت استفاده می‌شود.

Subject + was/were + Present participle (-ing) form

فاعل+ was/were + شکل (-ing) فعل

نمونه جملات مثبت

 • He was traveling to Venice.
 • او به ونیز سفر می‌کرد.
 • She was eating a burger.
 • او داشت همبرگر می‌خورد.

جملات منفی

ما “not” را بعد از فعل کمکی اضافه می‌کنیم تا جمله را منفی کنیم.

Subject + was/were + not + Present participle (-ing) form

فاعل + was/were +not+ شکل (-ing) فعل

نمونه‌هایی از جملات منفی
 • He was not traveling to Venice.
 • او به ونیز سفر نمی‌کرد.
 • She was not eating a burger.
 • او همبرگر نمی‌خورد.

جملات سوالی

برای طرح سوال، فعل کمکی در ابتدای جمله آمده و علامت سوال در انتها آمده است.

Was/were + Subject + Present participle (-ing) form + ?

Was/were + فاعل + شکل (-ing) فعل +?

نمونه جملات پرسشی
 • Was he traveling to Venice?
 • آیا او به ونیز سفر می‌کرد؟
 • Was she eating a burger?
 • آیا او همبرگر می‌خورد؟

کاربرد

 1. برای بیان اعمالی که در گذشته ادامه داشت.

He was playing tennis yesterday.

او دیروز در حال بازی تنیس بود.

 1. همزمان دو یا چند عمل در گذشته به صورت همزمان اتفاق افتاده است.

He was watching movie while he was was eating chips.

او در حالی که مشغول خوردن چیپس بود در حال تماشای فیلم بود.

 1. بیان وقت.

He was driving car at 05:00 pm yesterday.

او دیروز ساعت 05:00 بعد از ظهر در حال رانندگی بود.

زمان گذشته کامل

زمان گذشته کامل بیانگر اقدامات تمام یا تکمیل شده در گذشته است. به عنوان مثال،”I had taken two doses of medicine before the fever vanished.” به معنی “من دو دوز دارو قبل از برطرف شدن تب مصرف کرده بودم”.

کلمات نشان دهنده زمان گذشته کامل

 • before yesterday
 • قبل از دیروز
 • Already
 • قبلا، پیش از این
 • When
 • زمانی
 • until that day
 • تا آن روز

ساختار / فرمول

Subject + had + Past participle (v3)

فاعل + had + شکل سوم فعل

He had traveled last year
He/she/it /I/we/they had شکل سوم فعل

جملات مثبت

برای ساخت جملات مثبت، ما از این ساختار استفاده می‌کنیم،

Subject + had + Past participle (V3)

فاعل + had + شکل سوم فعل

نمونه جملات مثبت
 • The players had lost heart before the match finished.
 • بازیکنان قبل از پایان بازی قلب خود را از دست داده بودند.
 • Chris had completed the assignment before he went to school.
 • کریس قبل از اینکه به مدرسه برود ، تکلیف را تمام کرده بود.

جملات منفی

ما “not” را بعد از فعل کمکی اضافه می‌کنیم تا جمله را منفی کنیم.

Subject + had + not + Past participle (V3)

فاعل + had + not + جزء سوم فعل

نمونه‌هایی از جملات منفی
 • The players had not lost heart before the match finished.

بازیکنان قبل از پایان بازی قلب خود را از دست نداده بودند.

 • Chris had not completed the assignment before he went to school.

کریس قبل از رفتن به مدرسه تکلیف را کامل نکرده بود.

جملات سوالی

برای ساخت سوال، “had” در ابتدای جمله قرار می‌گیرد و “علامت سوال” در پایان آن می‌آید.

Had + subject + Past participle (V3) + ?

Had + فاعل + جزء سوم فعل + ?

نمونه جملات پرسشی
 • Had the players lost heart before the match finished?

آیا بازیکنان قبل از پایان بازی قلب خود را از دست داده بودند؟

 • Had Chris completed the assignment before he went to school?

آیا کریس قبل از اینکه به مدرسه برود‌، تکلیف را تمام کرده بود؟

گذشته کامل استمراری

گذشته کامل استمراری برای بیان عملی است که از گذشته آغاز شده و مدتی در گذشته ادامه داشته است. به آن زمان گذشته کامل استمراری نیز گفته می‌شود.

کلمات نشان دهنده گذشته کامل استمراری

 • for two hours,
 • به مدت دو ساعت،
 • for ________
 • برای ________
 • All day
 • تمام روز
 • since morning,
 • از صبح،
 • since ______
 • از آنجا که ______

ساختار / فرمول

Subject + had + been + Base form(+ing) + object + time reference

فاعل + had + been + شکل ing فعل + مفعول + مرجع زمان

I had been travelling
فاعل فعل کمکی فعل کمکی شکل ing فعل

جملات مثبت

برای ساخت جملات مثبت ، ما از این ساختار استفاده می‌کنیم،

Subject + had + been + Base form(+ing) + object + time reference

فاعل + had + been + شکل ing فعل + مفعول + مرجع زمان

نمونه جملات مثبت
 • He had been playing football for two hours.
 • او دو ساعت بود که فوتبال بازی می‌کرد.
 • The child had been studying since morning.
 • کودک از صبح مشغول مطالعه بود.
 • She had been drafting the plan for a meeting for two hours.
 • او به مدت دو ساعت در حال تهیه نقشه برای جلسه بود.
 • I had been playing my favorite game.
 • من بازی مورد علاقه خود را انجام می‌دادم.
 • They had been working in this office since last year.
 • آنها از سال گذشته در این دفتر کار می‌کردند.

جملات منفی

برای اینکه جمله منفی شود، بعد از فعل کمکی “not” اضافه می‌کنیم.

Subject + had + not + been + Base form(+ing) + object + TR

فاعل + had + not + been + شکل ing فعل + مفعول + مرجع زمانی

نمونه‌هایی از جملات منفی
 • The mechanic had not been fixing my bike since morning.
 • مکانیک از صبح دوچرخه من را تعمیر نکرده بود.
 • He had not been reading his favorite book.
 • او کتاب مورد علاقه خود را نمی‌خواند.
 • She had not been planting for three hours.
 • او سه ساعت بود که مشغول کاشت نبود.
 • I had not been traveling.
 • مسافرت نرفته بودم.

جملات سوالی

فعل کمکی”had” در ابتدای جمله آمده و علامت سوال در انتها آمده است.

Had + subject+ been + Base form(+ing) + object + T.R. +?

Had + فاعل + been + شکل ing فعل + مفعول + ارجاع زمانی +?

نمونه جملات پرسشی
 • Had he been studying book since morning?
 • آیا او از صبح در حال مطالعه کتاب بود؟
 • Had she been planting for two hours?
 • آیا او دو ساعت در حال کاشت بود؟
 • Had they been traveling for two days?
 • آیا آنها دو روز در مسافرت بودند؟
 • Had he been smoking since 2011?
 • آیا او از سال 2011 سیگار می‌کشید؟

کاربرد

 1. تأکید بر مدت زمان انجام کار یا وظیفه‌ای که در گذشته به پایان رسیده است.
 • I had been learning French for two years before I went to college.

من قبل از رفتن به دانشگاه دو سال فرانسه یاد گرفته بودم.

 1. عبارات زمان (از آنجا که‌، به تازگی‌، چه مدت)
 • He had been drafting a plan for two days before the meeting.

او قبل از جلسه دو روز در حال تهیه نقشه بود.

مروری بر ۱۲ زمان دستور زبان انگلیسی 

دستور زبان و زمان‌ها در زبان انگلیسی ممکن است سخت و پیچیده به نظر برسد اما یادگیری درک و استفاده صحیح از آن‌ها نشان دهنده توانایی و تسلط شما به زبان انگلیسی است.

اما برای یادگیری نیاز به منابع و استادی دارید تا بتوانید به درستی دستور زبان را یاد بگیرید و البته با کاربرد آن آشنا شوید. ما در موسسه کوییک با برگزاری کلاس‌های زبان انگلیسی به دنبال افزایش مهارت شما در استفاده از گرامر و زمان‌های زبان انگلیسی هستیم.

ما با بهره‌گیری از به روزترین منابع دنیا و با تجربه‌ترین اساتید می‌توانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن شما را به بالاترین سطح مهارت برسانیم. اگر قصد بهبود تسلط خود در دستور زبان و نحوه استفاده آن را دارید، تامل نکنید و همین حالا با شماره موجود در سایت تماس بگیرید و یا فرم مشاوره را پر کنید. مشاوران ما آماده پاسخ گویی به شما هستند.

مطالب مرتبط

این نوشته چقدر مفید بود؟

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 21 میانگین: 4.1]

21 نظر یا سوال
Inline Feedbacks
View all comments
sanaullah

خیلی عالی

رضا

سلام سپاس بابت این مقاله لطفا زمان آینده را نیز اضافه کنید.

موسسه تخصصي زبان كوييك
مدیر
پاسخ به  رضا

سلام حتما این کار انجام خواهد شد

araz

خیلی ممنون عالی بود دستتون درد نکنه آینده رو هم اضافه کنی ممنون میشم

حسینی

بسیار عالی ،تشکر

Rezaii

عالی بود مطالبش🌹

عاطفه

خيلى خوب ومفيد بود ممنون از شما

Monireh

a larger library is wanted for the school چه نوع زمانی است؟

موسسه تخصصي زبان كوييك
مدیر
پاسخ به  Monireh

سلام این ساختار مجهول در حال ساده است

بشیر افغان صالح

با عرض حرمت، از زحمات و کار کرد های تان تقدیر و سپاس گزاری میکنم و موفقیت های مزید تانرا خواهانم،

golden

ممنون از این توضیحات کامل:”)) واقعا به درد بخور بودن و من کنکور دارم و واقعا نیاز به یه مرور سریع زمان ها داشتم

محمد پرویز

لطفا زمان ها را به انگلیسی نام ببرید و به دری یا فارسی شرح دهید

موسسه تخصصي زبان كوييك
مدیر
پاسخ به  محمد پرویز

با عرض سلام
در مورد این مساله با تیم محتوا نویس موسسه صحبت خواهیم کرد.

Asi

عالیه خیلی خوبه

...

خیلی ممنون از جمع آوریتون

Abdul samad

خیلی عالی بود ممنون از این زحمات تون

مریم شایگان

لذت بردم🙏🏻🌹

فاطمه

سلام
ببخشید زمانی که دو تا فعل میاد و دومی ing میگیره چه نوع فعلیه؟ مثلا she likes eating

Roya

ممنون از مطالب خوبتون لطفا زمان آینده ام قرار بدید با تشکر🌹

محمدرضا

عالی

نفیسه

عالی و کامل بود

موسسه تخصصی زبان کوییک - آموزش تضمینی زبان از مبتدی تا پیشرفته
21
0
لطفا سوال یا دیدگاهتان را برای ما بنویسید!x