وبلاگ موسسه تخصصی زبان کوییک ،نکات مهم زبان انگلیسی

تفاوت as though و as if در زبان انگلیسی

تفاوت as if و as through در انگلیسی

/
as if و as through حروف ربط هستند. ما برای مقایسه از as if  و as throughاستفاده می کنیم. هر دوی آنها معنای مشابهی دارند. ما as if  و as through را برای صحبت در مورد یک موقعیت خیالی یا موقعیتی که ممکن است واقعیت نداشته باشد اما محتمل است، استفاده می کنیم.
تفاوت as though و as if در زبان انگلیسی

تفاوت as if و as through در انگلیسی

/
as if و as through حروف ربط هستند. ما برای مقایسه از as if  و as throughاستفاده می کنیم. هر دوی آنها معنای مشابهی دارند. ما as if  و as through را برای صحبت در مورد یک موقعیت خیالی یا موقعیتی که ممکن است واقعیت نداشته باشد اما محتمل است، استفاده می کنیم.
موسسه تخصصی زبان کوییک - آموزش تضمینی زبان از مبتدی تا پیشرفته